Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

APV for mellemstore og store arbejdspladser

Find værktøjer til at lave APV på mellemstore og store arbejdspladser med mere end 15 medarbejdere.

APV-værktøjer til den store eller mellemstore arbejdsplads kombinerer et spørgeskema med materiale til dialog i enheder/afsnit eller teams. En del af værktøjerne er identisk med det, der er målrettet mindre arbejdspladser.

I starter med at gennemføre en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø og relevante fysiske belastninger fx forflytning af borgere.

Med udgangspunkt i resultaterne fra kortlægningen laver I en prioritering, dialogproces og en handleplan. I kan også gennemføre en dialogbaseret kortlægning af fysiske/kemiske risici i arbejdsmiljøet, hvis det er relevant.

Det er arbejdsmiljøgruppen eller det lokale MED-udvalg, der er ansvarlige/tovholdere på processen. Hvem det er, afhænger af hvad det er for en struktur og ansvarsfordeling, I har på jeres arbejdsplads.

Værktøjer:

 1. Tjekliste fra Arbejdstilsynet til afdækning af belastninger i arbejdsmiljøet
 2. Prioriteringsværktøj
  Arbejdsmiljøgruppen eller det lokale MED-udvalg kan bruge det til at foretage en prioritering af områderne
 3. Program for et APV-dialogmøde (2 timer) for ansatte og leder
 4. APV-handleplan (skabelon)

Hent værktøjerne samlet (pdf)

Forslag til forløbet:

 1. Arbejdsmiljøgruppen/MED-udvalget planlægger APV-forløbet. I vælger om det er den lange eller korte version af spørgeskemaet, der passer til jer.
 2. Alle medarbejdere præsenteres for processen.
 3. Spørgeskemaet sendes til alle medarbejderne. Det besvares anonymt.
 4. Arbejdsmiljøgruppen/MED-udvalget opgør resultaterne fra APV'en.
  I prioriterer i fællesskab, hvilke områder I vil arbejde videre med. 
 5. Hold et APV-dialogmøde på 2 timer for alle medarbejdere og ledere.
  På mødet præsenterer I resultaterne af APV'en og de valgte prioriteringer. 
 6. Efter dialogmødet laver arbejdsmiljøgruppen/MED-udvalget en handlingsplan.
 7. Handlingsplanen præsenteres på et personalemøde.
 8. Arbejdspladsen arbejder med at realisere handlingsplanen.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en oversigt over arbejdsmiljøproblemstillinger for døgninstitutioner og hjemmepleje.
Døgninstitutioner og hjemmepleje - Arbejdsmiljøvejviser