Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Uddannelsesløft

Er du ufaglært eller har du en forældet faglært uddannelse, kan du have mulighed for at blive tage en erhvervsuddannelse, mens du er ledig.

Puljen til uddannelsesløft

Uddannelsesløft er en ordning i beskæftigelseslovgivningen, som giver mulighed for at  du, inden for visse rammer, kan tage en erhvervsuddannelse, mens du modtager dagpenge.

Du skal være fyldt 30 år og være ufaglært eller have en forældet faglært uddannelse (dvs. en uddannelse, som du ikke har anvendt inden for de sidste 5 år). Har du tidligere gennemført et trin i en erhvervsuddannelse, er der også mulighed for at du kan bygge et trin eller speciale ovenpå samme erhvervsuddannelse, hvis det er mere end 18 måneder siden du færdiggjorde det trin, du har gennemført.

Du kan påbegynde uddannelsen allerede i starten af ledighedsperioden og du skal  som udgangspunkt kunne gennemføre uddannelsen inden for den periode, hvor du har dagpengeret. Uddannelsen kan derfor maksimalt vare 2 år, hvilket betyder, at du enten skal kunne få merit for din erhvervserfaring og/eller tidligere kurser eller, hvis du ikke kan få merit, at du alene gennemfører første trin i en erhvervsuddannelse. Såfremt 4/5 af en erhvervsuddannelse kan gennemføres inden for dagpengeperioden og du er villig til at færdiggøre resten af uddannelsen på ordinære vilkår, kan uddannelsen bevilges, selvom den varer mere end 2 år.

Under uddannelsen modtager du en reduceret dagpengeydelse på højst 80 % af den maksimale dagpengesats. Du har mulighed for at låne op til din hidtidige dagpengesats. I perioden 2017-2019 er det muligt, hvis man starter på en erhvervsuddannelse, som er på positivlisten, at modtage 100 % af hidtidig dagpengesats. Du finder positivlisten her. Det er jobcenteret, der bevilger uddannelsen. A-kassen udbetaler dagpenge og administrerer et eventuelt lån. Du skal derfor kontakte os, hvis du ønsker et lån i forbindelse med din deltagelse i uddannelse. Ring til dagpengeteamet på 7248 6010.

Under uddannelsen er du fritaget for pligten til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde. Du vil stadig have pligt til at deltage i samtaler med jobcenteret og a-kassen, ligesom du har pligt til at deltage i den uddannelse, du er bevilget.

Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder

Fra 1. august 2020 til 31. december 2020 er der mulighed for tilbud om en erhvervsuddannelse inden for mangelområder.

Under uddannelsen modtager du op til 110 % af din hidtidige dagpengesats. 

Muligheden gælder kun, hvis du modtager dagpenge, er fyldt 30 år og ufaglært eller er faglært med en forældet uddannelse (dvs. en uddannelse, som du ikke har anvendt inden for de sidste 5 år).

Muligheden gælder kun for en hel erhvervsuddannelse, og det er derfor ikke muligt at få godkendt et grundforløb eller et kortere uddannelsesforløb. Det er muligt at forsætte uddannelse, selvom varigheden strækker sig længere end dagpengeperioden. Udløber din dagpengeret under uddannelsen, vil du så skulle fortsætte på en anden ydelse alt afhængig af, hvad du vil være berettiget til.

Tilbuddet skal aftales med jobcentret. Når tilbuddet er aftalt, har du pligt til at påbegynde på og deltage i uddannelsen. Under uddannelsen er du fritaget for pligten til at være aktivt jobsøgende, ligesom du heller ikke skal stå til rådighed for henvist arbejde. Du har dog stadig pligt til at deltage i samtaler med jobcentret og a-kassen.

Har du før 1. august 2020 været påbegyndt et uddannelsesløft under puljen uddannelsesløft, gælder der en karensperiode på 6 måneder.

Områderne fremgår af en særlig positivliste.