Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Uddannelsesløft

Er du ufaglært eller har du en forældet faglært uddannelse, kan du have mulighed for at blive tage en erhvervsuddannelse, mens du er ledig.

Puljen til uddannelsesløft

Uddannelsesløft er en ordning i beskæftigelseslovgivningen, som giver mulighed for at  du, inden for visse rammer, kan tage en erhvervsuddannelse, mens du modtager dagpenge.

Du skal være fyldt 30 år og være ufaglært eller have en forældet faglært uddannelse (dvs. en uddannelse, som du ikke har anvendt inden for de sidste 5 år). Har du tidligere gennemført et trin i en erhvervsuddannelse, er der også mulighed for at du kan bygge et trin eller speciale ovenpå samme erhvervsuddannelse, hvis det er mere end 18 måneder siden du færdiggjorde det trin, du har gennemført.

Du kan påbegynde uddannelsen allerede i starten af ledighedsperioden og du skal  som udgangspunkt kunne gennemføre uddannelsen inden for den periode, hvor du har dagpengeret. Uddannelsen kan derfor maksimalt vare 2 år, hvilket betyder, at du enten skal kunne få merit for din erhvervserfaring og/eller tidligere kurser eller, hvis du ikke kan få merit, at du alene gennemfører første trin i en erhvervsuddannelse. Såfremt 4/5 af en erhvervsuddannelse kan gennemføres inden for dagpengeperioden og du er villig til at færdiggøre resten af uddannelsen på ordinære vilkår, kan uddannelsen bevilges, selvom den varer mere end 2 år.

Under uddannelsen modtager du en reduceret dagpengeydelse på højst 80 % af den maksimale dagpengesats. Du har mulighed for at låne op til din hidtidige dagpengesats. Det er jobcenteret, der bevilger uddannelsen. A-kassen udbetaler dagpenge og administrerer et eventuelt lån. Du skal derfor kontakte os, hvis du ønsker et lån i forbindelse med din deltagelse i uddannelse. Ring til dagpengeteamet på 7248 6010.

Under uddannelsen er du fritaget for pligten til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde. Du vil stadig have pligt til at deltage i samtaler med jobcenteret og a-kassen, ligesom du har pligt til at deltage i den uddannelse, du er bevilget.