Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Jobrotation

En ansættelse i jobrotation kan være en relevant mulighed for dig, hvis du gerne vil opnå ny eller mere erhvervserfaring indenfor et arbejdsområde

Har du lyst til at få ny, eller mere, erfaring med et område, kan ansættelse i et jobrotationsvikariat være en rigtig god mulighed for dig.

Når en arbejdsgiver giver en ansat muligheden for at deltage i efter- og videreuddannelse, har de ofte brug for en vikar til at dække for den person der deltager i uddannelsen.

Du vil få mulighed for at blive ansat hos den givne arbejdsplads, og får overenskomstmæssig løn. Du skal også afmeldes som ledig dagpengemodtager, da du bliver ansat.

Du skal have minimum 6 måneders ledighed ved ansættelsen, ligesom du maksimalt kan være ansat som jobrotationsvikar i sammenlagt 6 måneder.

Vær opmærksom på, at der ikke optjenes timer til ny dagpengeret, da arbejdsgiver får tilskud til din løn. Dog opnår du erfaring med området, du opbygger netværk og modtager overenskomstmæssig løn under ansættelsen.