Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Befordringsgodtgørelse til ledige

Når den daglige transport mellem din bopæl og aktiveringstilbud eller uddannelse ligger ud over 24 km, kan du søge om befordringsgodtgørelse.

Du har ret til befordringsgodtgørelse når du deltager i aktiviteter, som er en del af din jobplan.

Det kan være virksomhedspraktik, kurser godkendt af jobcenteret eller job med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver.

Du har også ret til befordringsgodtgørelse, hvis du deltager i jobrettet uddannelse.

Der kan ikke ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med uddannelse, som du selv har valgt at gennemføre, mens du er ledig.

Befordringsgodtgørelse gives, hvis din daglige transport fra dit hjem til dit arbejds- eller kursussted (og retur) overstiger 24 km.

Beregning af godtgørelsen

Du får 0,97 kr. (2018 sats) for hver km, der ligger udover 24 km. pr. dag.

Beløbet beregnes alene ud fra den mest direkte kørselsafstand, uanset hvilken transportform du har benyttet.

Ved udbetaling afrundes den samlede godtgørelse til nærmeste hele kroner.

Eksempel: 
Hvis du ha været på kursus i 19 dage og har haft 49,6 km fra dit hjem til dit kursussted og retur, så bliver din befordringsgodtgørelse beregnet således: 

49,6 km – 24 km = 25,6 km x 19 dage = 486,4 km x 0,97 kr. = 472 kr.  

Du vil således få udbetalt 472 kr. i alt i befordringsgodtgørelse for de 19 dages kursus.

Ansøgning

Du kan finde ansøgning om befordringsgodtgørelse AB 421 her.

Send den i udfyldt stand til:

Socialpædagogernes A-kasse
Brolæggerstræde 9
1211 København K.

Du kan også sende den til os via e-boks - skriv Socialpædagogerne i modtagerfeltet eller via Mit SL, hvor du kan vedhæfte den til en besked.

Det er VIGTIGT, at dit uddannelsessted underskriver og stempler ansøgningen.

Hvis vi kan godkende din ansøgning sender vi en udbetalingsspecifikation og indsætter godtgørelsen på din NemKonto. Har vi spørgsmål til din ansøgning, kontakter vi dig.