Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Juridisk rådgivning til ledere

Hvis du som leder oplever problemer i dit eget ansættelsesforhold som fx indkaldelse til en tjenstlig samtale, en påtænkt advarsel eller opsigelse, kan du få juridisk hjælp gennem Socialpædagogerne. Læs hvordan her.

For dig som øverste leder

Er du centerleder, forstander eller institutionsleder kan du få juridisk rådgivning direkte fra fagforeningens centralt ansatte jurister. Når du henvender dig til din lokale kreds, skal du oplyse om baggrunden for din henvendelse og anmode om, at du ønsker den overdraget til fagforeningssekretariatet.

Socialpædagogernes jurister gennemgår herefter baggrunden for din henvendelse sammen med dig og giver dig den juridiske bistand, du har brug for. Hvis der skulle blive behov for det, kan du også få en af fagforeningens jurister med som bisidder til eventuelle forhandlinger og møder med din arbejdsgiver.

For dig som mellemleder

Hvis du som afdelingsleder, souschef eller stedfortræder bliver mødt med påtænkte ansættelsesretlige sanktioner, varetages sagsbehandlingen i din lokale kreds. Her er det altså kredsen, du har direkte kontakt med.

Din lokale kreds har også mulighed for at indhente en juridisk vurdering i fagforeningssekretariatet – eventuelt som en second opinion på kredsens egen vurdering.

Når jeg rådgiver øverste ledere, befinder de sig i en meget uvant situation. Når man plejer at være ’in charge’, så er det utrygt pludselig at være den, der måske selv er indkaldt til tjenstlig samtale. Hos Socialpædagogerne kan vi med vores juridiske kompetencer forhandle og sparre med lederen og bistå vedkommende, så han eller hun får sine interesser varetaget bedst mulig.

Troels Petersen, jurist hos Socialpædagogerne:
Bliv medlem