Gå til indhold

Podcasts

Socialpædagogernes Podcast

Lyt til faglige podcasts fra Socialpædagogerne

25. januar 2021

Artikel
SL_podcast_logo.png

Forfatter: Frederikke Halling Hastrup

Socialpædagoger arbejder med udsatte børn og unge, børn og voksne med handicap, psykisk syge, misbrugere og andre, der har brug for en særlig indsats for at få et godt liv. Vores fag giver os styrke til at være noget for andre.

I Socialpædagogernes podcast får du viden om det socialpædagogiske fag, og bliver klædt på til at kende faglige metoder og tilgange, der er relevante for den socialpædagogiske praksis.

Find Socialpædagogernes podcast dér, hvor du lytter til podcasts - fx i Apple Podcasts, Google Podcasts, PodBean, Podimo eller Spotify

Sådan lytter du til podcasts

Du skal have et program, der kan afspille podcasts. Det kan fx være en app på din smartphone eller tablet:

  • iPhone: På din iPhone har du allerede en app, der kan afspille podcasts - nemlig Apples eget podcastprogram 'Apple Podcasts'
  • Android: På din Android skal du selv downloade en app, der kan afspille podcasts. Det kan fx være Google Play, Podbean eller Podimo.

Du kan også afspille og abonnere på podcasts i Spotify.

Når du har fundet dit foretrukne podcastprogram, skal du gøre følgende:

  1. Søg på 'Socialpædagogerne'
  2. Tryk 'abonnér' eller 'follow' - så får du automatisk besked, når vi har nye afsnit klar til dig (det er gratis).
  3. Tryk på 'afspil' på den udsendelse, du gerne vil høre.

Kort fortalt: Etik i socialpædagogisk arbejde

Har du styr på etikken?

Etik er fundamentet for den gode socialpædagogiske praksis og et kompas, du altid kan navigere efter - uanset hvilken borgergruppe, faglig tilgang eller metode, du arbejder med. 

Kan du begrunde og forsvare valg og handlinger rent etisk, har det en effekt på både den faglige indsats og jeres fælles arbejdsmiljø - men hvad vil det sige at handle etisk og at gøre sig etiske overvejelser?

I denne episode får du et brush up på Etisk Værdigrundlag for Socialpædagoger. Du kan bl.a. høre om den socialpædagogiske kerneopgave, de fem etiske grundværdier og hvordan de skal forstås i forhold til praksis.

Læs mere om Etisk Værdigrundlag for Socialpædagoger her

Sæt etik på dagsordenen til næste personalemøde

Vi har samlet en række etiske dilemmaer og råd til, hvordan man kan løse dem. Tag udgangspunkt i et af dem på næste personalemøde eller faglige dag, og sæt gang i den faglige og etiske refleksion.

Gå til temaet om etiske dilemmaer i socialpædagogisk praksis - om bl.a. selvbestemmelse vs. omsorgspligt og hygiejne.

Gå til temaet om etiske dilemmaer om forholdene på socialpædagogiske tilbud - om bl.a. ytringsfrihed og tavshedspligt, og samarbejde.


LEDELSE: Hvordan skaber vi psykologisk tryghed?

- Tør I sige, hvad I tænker? Tør I tale om jeres fejl?...Tør I lade være?

Sådan spørger psykolog Rikke Høgsted i dette afsnit af Socialpædagogernes Podcast målrettet dig som leder på det socialpædagogiske område.

Psykologisk tryghed er særlig vigtig for fagfolk i psykisk krævende job som socialpædagoger, og derfor er det noget, du som leder, skal have fokus på. Når den psykologiske tryghed er høj, så er ens team bedre til at videreudvikle på hinandens idéer, det arbejder mere effektivt, og personaleomsætningen er lavere.

Du kan læse mere om psykologisk tryghed på Institut for Belastningspsykologis hjemmeside, hvor du også kan finde kurser, som er rettet mod ledere, samt den omtalte Rød-Grøn-Blå-model.

Sådan lytter du til podcasten:


Sorg hos mennesker med udviklingshandicap

Kontaktpersonen er på ferie. En nær pårørende er død for flere år siden. En beboer er flyttet fra bostedet.
Man har oplevet et tab, og nu sørger man. 

Hos mennesker med udviklingshandicap kommer reaktionen på et tab - sorgen - ofte forsinket, og det kan være svært at forstå og formidle følelsen af sorg. Og som socialpædagog kan det derfor også være svært at opdage, at en uvant eller ændret adfærd hos en borger faktisk skyldes sorg.

Så hvordan kan du få øje på sorgen, og hvad er godt at gøre, når et menneske med udviklingshandicap sørger? Bliv klogere i dette afsnit.

REFLEKTER OVER EMNET: Brug dette værktøj til at sætte gang i den faglige refleksion over håndteringen af sorg

Sådan lytter du til podcasten:


Kort fortalt: Nærmeste følelsesmæssige udviklingszone

Du kender formentlig en del til det at arbejde med et menneskes nærmeste udviklingszone - men er du også bevidst om, hvad det vil sige at arbejde med den nærmeste følelsesmæssige udviklingszone? Det bliver du i denne podcast.

Psykolog Susan Hart forklarer begrebet, som stammer fra neuroaffektiv udviklingspsykologi, og fortæller, hvorfor det er vigtigt for socialpædagoger at have blik for, hvor i den følelsesmæssige udvikling man befinder sig.

REFLEKTÉR OVER PODCASTEN med dette refleksionsværktøj. Du finder en opsummering af vigtige pointer og får spørgsmål til at kickstarte den faglige refleksion. Brug det alene eller sammen med andre.

Sådan lytter du til podcasten:


Et fælles fagligt sprog: Low arousal

Taler I samme sprog på din arbejdsplads - altså samme faglige sprog? 

Det gjorde de ikke på områdeinstitutionen Dildhaven. Tre påbud og en trussel om lukning fra Socialstyrelsen blev startskuddet til en gentænkning af stedet. Resultatet er blevet et fælles fagligt fundament at tale ud fra (Low arousal), en bedre begrundet praksis og større trivsel for både medarbejdere og unge på stedet.

I podcasten kan du høre Dildhavens historie, og hvordan bl.a. socialpædagogerne på stedet arbejder med tilgangen Low arousal overfor udsatte unge.  

REFLEKSION: Brug dette skræddersyede refleksionsværktøj til at starte den faglige refleksion på arbejdspladsen eller hos dig selv

Sådan lytter du til podcasten:


Kort fortalt: Selvagens

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Selvagens betyder evnen til at bruge sig selv og sine personlige kompetencer som arbejdsredskab - et vigtigt fokus at have som socialpædagog. 

Psykolog Susan Hart fortæller i dette afsnit om begrebet, som er en af hjørnestenene i neuroaffektiv udviklingspsykologi.

REFLEKSION: Brug dette refleksionsværktøj til at forstå selvagens endnu bedre

OPLEV SUSAN HART til årets vigtigste begivenhed for socialpædagoger: Fælleskonferencen 2023 - læs mere og tilmeld dig her


LEDELSE: Fra medarbejder til leder

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Hvordan går du fra at være 'socialpædagogen på gulvet' til at være leder - og hvordan lander du godt i din nye ledelsesrolle? De spørgsmål undersøger vi i dette afsnit.

Der er nemlig brug for flere socialpædagogiske ledere på de socialpædagogiske arbejdspladser. Ledere, som kender til faget, og som ved, hvilken forskel den socialpædagogiske faglighed kan gøre i mødet med en borger.
I podcasten er der gode råd at hente både for dig, som overvejer at gå ledervejen, og for dig, som allerede har taget springet og er blevet leder.

TILBUD til socialpædagogiske ledere: Så tilbyder Socialpædagogerne bl.a. gratis coaching og psykologhjælp, netværk med andre ledere, og lederkonferencer. Se alle tilbuddene til dig som leder her.


Når borgerne hører stemmer

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Hvordan er det at høre stemmer - og hvad sker der, hvis du som socialpædagog begynder at arbejde med stemmerne i borgerens hoved i stedet for imod dem?

Det får du inspiration til i dette afsnit, som handler om stemmehøring. Du får baggrundsviden om, hvorfor nogle hører stemmer, hvad stemmerne er udtryk for, og hvordan du kan forholde dig til borgerens indre stemmer.

REFLEKSION: Hvordan forholder DU dig til stemmehøring? Klik her og brug dette refleksionsværktøj som hjælp til at arbejde med borgere, der hører stemmer.


Kort fortalt: Rusmidler

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Hvilke typer af rusmidler findes der, hvordan påvirker de os, og hvordan forholder du dig som socialpædagog til et menneske, der er påvirket af rusmidler?

Denne episode er en kort introduktion til rusmidler og for dig, der gerne vil opnå en basal viden om emnet.

REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Brug podcasten til faglig refleksion - download dette refleksionsværktøj til at kickstarte tankerne

Er du mere interesseret i, hvordan man arbejder med mennesker med dobbeltdiagnoser - altså en psykisk sygdom og et samtidige skadeligt forbrug af rusmidler - så anbefaler vi at lytte til episoden 'Dobbeltdiagnoser - indsatsen på Tuesten Huse'. 
Er du mere interesseret i, hvordan man arbejder med mennesker med udviklingshæmning og et misbrug, så lyt gerne til episoden 'Udviklingshæmning og misbrug - hvad er den gode indsats?'


Kort fortalt: Compassion

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Som socialpædagog oplever du formentlig at skulle navigere i mange store og forskelligartede følelser, når du er på arbejde. Måske har du haft følelsen af at give og give af din omsorg, uden at få helt så meget igen? Måske føles det nogle gange, som om du mangler et følelsesmæssigt overskud?

’Compassion’ er en bestemt måde at reagere på i en følelsesmæssig situation. Det er at blive opmærksom på sin egen eller andres lidelse eller smerte – og mærke et ønske eller en motivation til at lindre den lidelse.

Men modsat 'empati', hvor du tager andres, fx borgerens, lidelse på dig og instinktivt forsøger at afhjælpe den lidelse, så fokuserer man i compassiontræning på at have modet og styrken til at være med smerte, lidelse og håbløshed. 

Når du handler med compassion, støtter du borgeren i situationen - men undgår at gøre dig selv til selve instrumentet, der skal hjælpe borgeren videre. Og det er et stort skridt på vejen til at undgå omsorgstræthed.

REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Få mere compassion ind i din hverdag allerede nu - brug dette refleksionsværktøj til at reflektere over, hvordan du reagerer i følelsesmæssige situationer 


Metoder og tilgange: Miljøterapi

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Miljøterapi er en faglig tilgang på socialområdet, der tager udgangspunkt i viden om, hvilke fysiske og psykologiske livsbetingelser, man har brug for, for at kunne udvikle sig, eller komme sig efter en krise eller psykisk sygdom.

Fundamentet for den miljøterapeutiske tilgang, er en sammentænkning af- og grundigt fagligt arbejde med fire dimensioner: Den fysiske, den sociale, den psykologiske og til sidst den organisatoriske dimension.

I podcasten får du en uddybning af de fire dimensioner, og hører, hvordan man arbejder som socialpædagog i en miljøterapeutisk organisation.

REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Overvejer I at gå i gang med at arbejde miljøterapeutisk? Så brug dette værktøj til at reflektere over, hvad der skal til.

9 PRINCIPPER for miljøterapeutisk praksis - Center for Miljøterapi


Udviklingshæmning og misbrug – hvad er den gode indsats?

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Hvordan kan du bedst støtte en borger med udviklingshæmning, der samtidig har et skadeligt forbrug af rusmidler eller alkohol?

Den almindelige misbrugsbehandling er ikke målrettet borgere med nedsatte kognitive funktioner, og derfor kan det ofte være svært for borgeren at få noget ud af behandlingen – så hvordan kan du som socialpædagog bedst støtte borgeren til et mere meningsfuldt liv?

Det korte svar er ’støtte, struktur og meningsfulde aktiviteter’, og i podcasten kan du høre, hvordan den indsats virker i praksis.

REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Hvordan arbejder I med borgere med udviklingshæmning, der har et misbrug? Brug dette refleksionsværktøj til at sætte fokus på jeres indsats


Metoder og tilgange: Kontaktarbejde

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Hvordan kan du som socialpædagog hjælpe mennesker med autisme til at styrke deres 'Jeg' og få en større kontakt med dem selv og deres omverden?

Kontaktarbejde er en metode, der går ud på at forbedre tre typer af kontaktevner hos mennesket med autisme: den affektive kontakt, den kommunikative kontakt og realitetskontakten. 

I podcasten bliver du bl.a. klædt på til at kunne bruge metodens fem såkaldte 'kontaktrefleksioner', som er spejlinger af borgerens verbale og nonverbale adfærd, og den konkrete realitet, borgeren og du som socialpædagog befinder jer i.
Ultimativt giver arbejdet med metoden dig bedre forudsætninger for at forstå, hvad borgerens indefra-perspektiv er.

REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Hvordan arbejder I med mennesker med autisme? Brug dette refleksionsværktøj til at sætte gang i den faglige dialog


Musik, hjernen og tonen i livet

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle PodcastsPodBean eller Spotify

Musik påvirker hjernen og udløser et væld af hormoner i kroppen. Musik påvirker vores følelser og motorik og får os til at huske ting, vi har glemt. Og derfor virker musik i arbejdet med mennesker med hjerneskade og forskellige kognitive udfordringer eller psykiske problemer – og mange andre målgrupper.

Som socialpædagog kan du bruge musikken til alt fra at få skabt den gode relation til borgeren til at regulere arousal – til at fremkalde tanker, følelser og minder, som udvikler både kroppen og sindet. Også selvom du tænker, du ikke har en tone i livet.

FAGLIGT REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Download dette refleksionsværktøj til at få mere musik ind i praksis, og sæt gang i den faglige refleksion fx med dine kolleger


Kort fortalt: Den nye autismediagnose

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Autismediagnosen er ændret. Væk er underdiagnoserne som fx Asbergers og infantil autisme, og i stedet har vi fået et spektrum til at definere, hvor den enkelte med autisme befinder sig.

– Med de nye diagnosekriterier beskriver man i højere grad det enkelte menneske med de ressourcer og vanskeligheder, som personen har. Og den viden skal vi bruge til at se, hvor vi kan støtte og hjælpe det enkelte menneskes udvikling bedst muligt, siger Nadjia Tamechmecht, som er konsulent hos Center for Mentalisering og forsker i kognitiv adfærdsterapi.

På ca. 10 minutter sætter hun dig grundigt ind i, hvad den nye autismediagnose går ud på, og hvad den betyder for den socialpædagogiske praksis.

FAGLIGT FOKUS PÅ AUTISME: Læs mere om arbejdet med mennesker med autisme i dette faglige tema


LEDELSE: Ledelse i kompleksitet

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Som socialpædagogisk leder skal du i stigende grad navigere i en dagligdag med krydspres, nye styringsformer og tværfaglige samarbejder, der stiller større krav til ledelsesopgaven. Så hvordan gør du det?

I dette afsnit af Socialpædagogernes Podcast målrettet ledere på det socialpædagogiske område, kan du høre om ledelse i kompleksitet. Få konkrete bud på, hvordan du som leder kan skabe overblik og mening for dig selv og dine medarbejdere, skabe et fælles fagligt sprog og blive bedre til at prioritere tid. Kort sagt; hvordan du navigerer i krydspres.


Metoder og tilgange: Neuropædagogik

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Hvad vil det sige at arbejde neuropædagogisk – og hvad består neuropædagogikken grundlæggende af?

Neuropædagogik kan beskrives som den praktiske anvendelse af neurologi og neuropsykologi, og er blevet en populær, helhedsorienteret tilgang på socialpædagogiske arbejdspladser.

I dette afsnit bliver du introduceret til neuropædagogik; hjernens inddeling, menneskesynet og den neuropædagogiske analyse - og selvfølgelig til, hvordan du arbejder socialpædagogisk ud fra tilgangen.

FAGLIGT REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Download dette refleksionsværktøj om neuropædagogik og sæt gang i den faglige refleksion enten selv eller med dine kolleger


Metoder og tilgange: Åben Dialog

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Åben Dialog er en helhedsorienteret tilgang til borgere med psykiske vanskeligheder, hvor ligeværd og inddragelse af borgerens netværk er helt centralt.

I podcasten bliver du introduceret til tankegangen bag Åben Dialog, hvordan netværksmøderne foregår, og hvad det kræver af dig som socialpædagog at arbejde med tilgangen. Du kan også møde Bjørk, som er beboer på det socialpsykiatriske botilbud Kragelund, og høre, hvordan hun endelig føler sig talt med og ikke til.

FAGLIGT REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Start den faglige refleksion over det, du har hørt i podcasten med dette skræddersyede værktøj fra Fagligt Fokus


Hvordan sikrer vi færre fejl med borgernes medicin?

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

– Socialpædagogernes viden om borgerne er så mega vigtig, siger Liv Nørregaard Skøtt fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. I denne episode kan høre hende, socialpædagog Betina Østergaard Madsen og leder af Boformen Søparken, Vivi Olesen fortælle om arbejdet med at skabe mere sikker medicinhåndtering, og hvilken betydning den socialpædagogiske faglighed har for nedbringelsen af medicinfejl.  

Søparken har været en del af projektet ’Medicinsikre Botilbud’, som du kan læse mere om i dette tema på Fagligt Fokus.

KOM I GANG: Trænger I til at få kigget på medicinhåndteringen på din arbejdsplads? Så kan I med fordel bruge ’Forbedringsmodellen’ til at blive skarpe på, hvor I skal sætte ind. Find den her hos Viden På Tværs.


Når selvskade er en strategi

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

At skære i sig selv. Banke hovedet ind i væggen. Brænde huller i huden.

Selvskade har mange forskellige former. Men fælles for den selvskadende adfærd er, at det er en strategi til at rumme og håndtere psykisk mistrivsel og det, der er svært. Der er altid en dybereliggende grund til, at unge skader sig selv, og det gælder om at finde ind til den, hvis mistrivsel skal vendes til trivsel.

Så hvordan griber du selvskadende adfærd an som socialpædagog? Det bliver du klogere på og finder inspiration til i denne episode.

BRUG PODCASTEN: Sæt gang i den faglige refleksion over selvskade med dette refleksionsværktøj fra Fagligt Fokus


Omsorgstræthed

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle PodcastsPodBean eller Spotify

Som socialpædagog går du på arbejde med hele dig selv: din faglighed, personlighed, følelser og omsorg. Alt sammen alfa og omega for arbejdet med mennesker - men det koster også.

Omsorgstræthed er den følelse af udbrændthed, du kan mærke, hvis du gennem længere tid bruger dig selv og dine følelser på dit arbejde uden at få ladet op eller talt de svære sager igennem med andre. Det er ikke et nyt fænomen, men i de senere år har vi i højere grad talt om omsorgstræthed og anerkendt det som en kilde til stress, udbrændthed og forråelse. Så hvordan kan vi forebygge, at den sniger sig ind? Det kan du blive klogere på i denne podcast.

BRUG PODCASTEN: Sæt gang i den faglige snak om omsorgstræthed ved at bruge dette refleksionsværktøj


Lederes håndtering af egen stress

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle PodcastsPodBean eller Spotify

Stress rammer en del ledere indenfor det socialpædagogiske område. Ambitioner, travlhed, stramme budgetter og rammer spiller ind i en stresssygemelding, men hvordan og hvorfor? Det kan du høre om i denne episode af Socialpædagogernes podcast målrettet ledere.

I podcasten fortæller afdelingsleder Jane Tholle om sit forløb med stress, og du får hendes gode råd til at holde stress for døren i hverdagen. Stressforsker Pernille Steen Pedersens kommer bl.a. med sit bud på kendetegn, som kan gøre socialpædagogiske ledere særligt udsat for stress – og giver dig inspiration til udviklingen af et arbejdsfællesskab, hvor I sammen kan forebygge stress.

Du finder Pernille Steen Pedersens værktøjer til at forebygge stress og styrke arbejdsfællesskabet her hos Viden på Tværs.


Metoder og tilgange: Skånsom magtanvendelse

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle PodcastsPodBean eller Spotify

I situationer, hvor det er nødvendigt at lave en magtanvendelse, så lad den være så skånsom som muligt. Både for borgerens og personalets skyld.

Men hvordan anvender man fysisk magt, så det sker med omsorg for borgeren og respekt for relationen? Og hvordan kan du som socialpædagog føle dig klædt ordentligt på til at håndtere magtanvendelser? Det kan du blive klogere på gennem metoden Skånsom magtanvendelse.

Brug podcasten til at skabe faglig refleksion med dette refleksionsværktøj fra Fagligt Fokus.


Metoder og tilgange: Struktureret Visualiseret Specialpædagogik

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle PodcastsPodBean eller Spotify

Hvordan sikrer du dig, at du forstår personer med autisme – og hvordan kan du hjælpe med at strukturere deres hverdag på den måde, som giver allerbedst mening for den enkelte? Bliv klogere på Struktureret Visualiseret Specialpædagogik, som er en TEACCH-inspireret tilgang til arbejdet med personer med autisme.

Det centrale i den strukturerede, visualiserede specialpædagogik er forståelsen af de autistiske karakteristika, og at du altid ser på den enkeltes behov og færdigheder. Dermed undgår du de udfordringer, som tit opstår på baggrund af misforståelser og mangel på forståelse af den enkeltes situation og følelser.

– Det er jo et helt spektrum: Nogle mennesker med autisme er på et meget tidligt udviklingstrin, har måske en mental retardering oveni og intet sprog. Andre er langt mere abstrakt tænkende, mere end godt begavet, kan forstå komplekse ting, og har masser af sprog. Har du mødt et menneske med autisme, så har du mødt ét menneske med autisme, siger ekspert Rikke Linck i podcasten.

BRUG PODCASTEN: Hent dette refleksionsværktøj og sæt gang i den faglige refleksion om SVS


Metoder og tilgange: Theraplay

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle PodcastsPodBean eller Spotify

Theraplay er en kobling mellem terapi og leg, og er udviklet til normaltbegavede børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt og har tilknytningsforstyrrelser.

Omdrejningspunktet i Theraplay er legen og den emotionelle udvikling hos barnet, og formålet er at skabe eller genskabe kontakten mellem barnet og de betydningsfulde voksne, der er i barnets liv - fx socialpædagoger. 

I podcasten bliver du klogere på bl.a. de fire essentielle kvaliteter i forældre-barn-relationen, som metoden tager udgangspunkt i: struktur, omsorg, engagement og udfordring. Du kan også høre, hvordan du som socialpædagog kan bruge Theraplay i dit daglige arbejde med børn og unge med tilknytningsforstyrrelser.

BRUG PODCASTEN: Hent dette refleksionsværktøj og sæt gang i den faglige refleksion om Theraplay


Pårørendesamarbejde

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle PodcastsPodBean eller Spotify

Pårørendesamarbejde er for mange socialpædagoger en del af hverdagen. Men hvordan skaber du den gode dialog og imødekommer både de ønsker og frustrationer en pårørende måtte have - samtidig med, at du holder fast i din socialpædagogiske faglighed? 

I podcasten får du inspiration til, hvordan du griber det gode samarbejde an, du bliver klogere på, hvad det vil sige at være pårørende, og får eksempler på, hvordan du kan støtte borgeren i retten til selvbestemmelse.


Dobbeltdiagnoser - indsatsen på Tuesten Huse

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Mindst 40.000 danskere har en dobbeltdiagnose – en kombination af en psykisk lidelse og et misbrug. Og det gør behandlingen kompliceret, for de to har nemlig en tendens til at forstærke hinanden. Så hvordan sikrer man den bedst mulige støtte som socialpædagog?

I denne podcast kan du lade dig inspirere af, hvordan de arbejder på bostedet Tuesten Huse. Her handler den gode indsats om tilgangen til brug af rusmidler – om faglighed og viden om fx stoffers indvirkning på hjernen, og om, hvordan man bedst får skabt motivation for forandring hos beboerne. Og så har de et helt særligt samarbejde med misbrugsbehandlingen.


Low arousal 2 (LA2)

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Low Arousal 2 (LA2) er et effektivt, recoveryorienteret redskab til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder, og handler om at samarbejde, skabe bedre trivsel og mindske vold.

I podcasten dykker vi ned i metodens tre dele: Trivselsplanen, Tryghedsplanen og Læringsplanen, og du kan blive klogere på, hvordan du bruger dem i det daglige arbejde med mennesker med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser og sociale problemer.

Du kan også komme med på botilbuddet De 2 Gårde og høre socialpædagog Klaus Iversen fortælle, hvordan de med hjælp fra LA2 gik fra over 200 magtanvendelser på et år til 8.

BRUG PODCASTEN: Hent dette refleksionsværktøj og sæt gang i den faglige refleksion om Low Arousal 2


Det gode måltid

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Hvordan skaber vi det bedste måltid for mennesker med funktionsnedsættelser? I denne podcast kan du sætte dig til bords med socialpædagogen Lars og ergoterapeuten Ninasofie, som har hver deres faglige tilgang og blik på måltidet – og har fundet et fælles sprog i neuropædagogikken.

I podcasten bliver du bl.a. klogere på centrale begreber indenfor både socialpædagogikken og ergoterapien, høre om det neuropædagogiske firkløver, og få inspiration til, hvordan man kan lære af hinandens fagligheder til gavn for borgeren.


Demens hos mennesker med udviklingshæmning

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Mennesker med et udviklingshandicap har langt større risiko for at udvikle demens tidligt i livet end resten af befolkningen, og for personer med Downs syndrom kan sygdommen opstå allerede i 40års-alderen. Men på grund af det nedsatte funktionsniveau kan tegnene på demens dog være svære at få øje på, og derfor stiller det store krav til det socialpædagogiske arbejde.

I denne podcast kan du blive klogere på hvad demens hos mennesker med udviklingshæmning er for en størrelse, og så kan du høre, hvordan socialpædagoger arbejder med tidlig opsporing af demens og skaber tryghed for både borgere og pårørende.


Forråelse - del 1

Hvorfor bliver vi forråede?

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

’Alle er i risiko for forråelse’, siger psykolog Dorthe Birkmose. Men hvad er forråelse egentlig? Hvordan får vi øje på forråelsen i os selv og andre – og hvad kan vi gøre for at bryde tabuet om forråelse og forebygge, at den får fat i os? Det sætter vi fokus på i denne miniserie.

Dette er første afsnit, hvor du kan høre socialpædagoger fortælle, hvordan det føles at have forråelsen helt tæt på – og så dykker vi ned i mekanismerne bag forråelse med psykolog Dorthe Birkmose.


Forråelse - del 2

Hvordan kan vi forebygge forråelse?

Når først forråelsen har sneget sig ind på arbejdspladsen, kan den være svær at slippe af med igen. Det kræver, at vi er villige til at bryde tabuet, og tør tale højt om følelsen af afmagt, manglen på faglige redskaber og den omsorgstræthed, der kan følge med det socialpædagogiske arbejde.

I dette afsnit kan du høre, hvordan de har sat forråelse på dagsordenen på bostedet Midgården, og systematisk arbejder for en kultur, hvor faglig sparring og opkvalificering er nøglen til et godt miljø for både borgere og medarbejdere. Og så gør Dorthe Birkmose os klogere på, hvordan man kan håndtere de bagvedliggende årsager til forråelse.


Naturen i socialpædagogiske rammer

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Hvad har en bille, et snefnug og et bål at gøre med socialpædagogik? Det får du svar på i denne podcast, hvor vi undersøger, hvordan du kan bruge naturen som socialpædagogisk redskab i arbejdet med udsatte børn og unge.


Metoder og tilgange: Recovery

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Tankegangen bag recovery er, at man kan komme sig – helt eller delvist – efter psykisk sygdom. I dette afsnit kan du høre, hvordan du som socialpædagog kan arbejde med borgerens recoveryproces ved at tage udgangspunkt i borgerens behov og målsætninger, og så får du også baggrunden og rammerne for den recoveryorienterede indsats.


Socialpsykiatrien - del 1

En presset hverdag

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Dette er en miniserie på to afsnit om hverdagen i socialpsykiatrien. Den er blevet til på baggrund af det drab på en socialpædagog, der skete dagen før nytårsaften 2020. Drabet affødte en række vidnesbyrd fra socialpædagoger, som kunne fortælle om en stadig mere presset socialpsykiatri. En hverdag, hvor borgerne bliver dårligere og dårligere, og hvor sikkerheden og rammerne for at kunne udføre socialpædagogisk arbejde ikke er, som de burde være. 

I del 1 kan du høre nogle af disse vidnesbyrd fra en presset hverdag, og i del 2 sætter vi fokus på, hvad et socialpsykiatrisk bosted har gjort for at få styr på den faglige tilgang og metoderne til at forebygge vold og konflikter.


Socialpsykiatrien - del 2

Fokus på faglighed og forebyggelse

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Dette er en miniserie på to afsnit om hverdagen i socialpsykiatrien. Den er blevet til på baggrund af det drab på en socialpædagog, der skete dagen før nytårsaften 2020. Drabet affødte en række vidnesbyrd fra socialpædagoger, som kunne fortælle om en stadig mere presset socialpsykiatri. En hverdag, hvor borgerne bliver dårligere og dårligere, og hvor sikkerheden og rammerne for at kunne udføre socialpædagogisk arbejde ikke er, som de burde være.

I del 1 kan du høre nogle af disse vidnesbyrd fra en presset hverdag, og i del 2 sætter vi fokus på, hvad et socialpsykiatrisk bosted har gjort for at få styr på den faglige tilgang og metoderne til at forebygge vold og konflikter.


Faglig ledelse

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Hvordan udøver man professionsfaglig ledelse? Kan faglig ledelse stå alene? Og hvordan kan du bruge din baggrund som socialpædagog, når du skal lede andre indenfor socialpædagogikken?

Hør hvordan to socialpædagogiske ledere griber faglig ledelse an, og få en forskers bud på, hvorfor der lige nu er fokus på faglig ledelse – og om der også vil være det fremover.


Tværfaglig ledelse

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Hvordan leder man medarbejdere med en anden faglig bagrund end ens egen socialpædagogiske? Hvordan skaber man en fælles faglighed? Og hvor er udviklingen med tværfaglig ledelse på vej hen?

Hør hvordan to socialpædagogiske ledere griber ledelse af flere fagligheder an, og få en forskers bud på, hvad kernen i tværfaglig ledelse er.


Metoder og tilgange: Metakognitiv terapi

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Metakognitiv terapi er en evidensbaseret behandlingsform, som har vist sig særligt effektiv i behandlingen af mennesker med fx angst og depression. Grundantagelsen er, at et overdrevet fokus på tanker, negative følelser og bekymringer er årsagen til, at man får det dårligt. Derfor beskæftiger metakognitiv terapi ikke med indholdet af tankerne, men derimod med, hvad man vælger at stille op med de tanker.

I denne podcast kan du høre, hvordan man kan omsætte den psykologiske teori til socialpædagogisk praksis.


Socialpædagogik og seksualitet

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

For mennesker med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser er seksualitet lige så forskelligartet som den er blandt alle andre. Som socialpædagog skal du hjælpe borgere med deres seksualitet, hvis de ikke selv kan, og det kan give anledning til både store og små dilemmaer.

I denne podcast får du inspiration til arbejdet med seksualitet hos mennesker med funktionsnedsættelser. Vi taler med en sexolog med speciale i målgruppen og besøger bostedet Hulegården i Brøndby, hvor krop, lyst og sex ikke er tabu.


Narrativ praksis: En ny livsfortælling

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Sårbare børn, unge og voksne bærer ofte på stærke negative fortællinger om sig selv og deres plads i verden. Som socialpædagog kan du bruge narrativ praksis til at hjælpe med at ændre de fortællinger, skabe mening og vise, at man også bærer på kimen til det gode liv.

I denne podcast fortæller Allan Holmgren om filosofien bag narrativ praksis, og så kan du høre, hvordan socialpædagog Martin Høj bruger det i praksis på dag- og døgntilbuddet Bakkevej.


Low Arousal: Mennesker, der kan opføre sig ordenligt, gør det

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Low Arousal, eller ’rogivende pædagogik’, som tilgangen også kaldes, har fokus på at forhindre konflikter ved at give selvkontrol og mindske krav og forventninger.

I denne podcast fortæller psykolog Bo Hejlskov Elvén om metoderne bag Low Arousal, og så kan du høre, hvordan socialpædagog Marlene Snabe bruger Low Arousal i praksis på bostedet Kamager.


KRAP: Der er ressourcer i alle

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Nogle gange skal ressourcer findes i det lille smil – eller glimtet i øjet, der opstår over glæden ved at lave mad eller male.

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Praksis og er et socialpædagogisk system, særligt udviklet til at understøtte voksne med udviklingshandicap. KRAP-metoderne afdækker kompetencer, udfordringer og mestringer, der giver et samlet billede af borgernes ressourcer og hjælper dem til at lykkes i hverdagen.

I denne podcast fortæller Lene Metner om teorierne bag KRAP, og så kan du høre, hvordan socialpædagogerne Mette Tidemann og Dorte Madsen bruger systemet i praksis på Skovbjergparken i Ikast.


Neuroaffektiv udviklingspsykologi: Hjernens kompasser

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Vores hjerne er skabt til at udvikle et sansende, et følende og et tænkende lag, men udviklingen kan blive hæmmet eller sat helt i stå.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi bygger bro mellem psykologi og hjerneforskning og giver indsigt i, hvordan vi som mennesker udvikler vores følelser, adfærd og relationer i samspillet med andre.

I denne podcast fortæller lektor Linda Kunz Sørensen om teorierne bag neuroaffektiv udviklingspsykologi, og så kan du høre, hvordan socialpædagog Henriette Andersen bruger tilgangen i praksis på det socialpsykiatriske bosted Sønderparken i Hornsyld.


Mentalisering: At have sind på sinde

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Mentalisering handler om at have sind på sinde. Det er evnen til at forstå tanker, følelser og adfærd hos sig selv og andre. Men det er også en faglig metode til at se traumer og reaktionsmønstre bag handlinger, der kan virke uforståelige eller problematiske.

I denne podcast giver Janne Østergaard Hagelquist dig indblik i teorierne bag mentalisering, og så kan høre, hvordan Susanne, der er socialpædagog på Struer Skolehjem, bruger mentalisering til daglig.


Sådan kan du arbejde med NADA

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Daniel er en af de mange borgere, der regelmæssigt får øreakupunktur. Lyt med, når socialpædagog Peter Sonne i Brøndby Kommune giver Daniel NADA - en recovery-metode baseret på øreakupunktur. Og bliv klogere på, hvorfor NADA i stigende grad bliver brugt til at skabe nærvær og grounde det menneske, der har brug for ro og fokus til at komme videre - fx i forhold til at håndtere alkoholafvænning, vredeshåndtering eller ADHD.

I podcasten kan du også møde Lars og Mette Wiindblad fra NADA Danmark, der tilbyder undervisning og NADA-kurser.


Snoezel - et tilbud til alle sanser

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

En podcast om det oprindeligt hollandsk snoezelsystem, der blev udviklet som et behandlingstilbud til udviklingshæmmede, hvor man kan skrue op og ned for, hvilke sanser, man vil påvirke. Her i landet bruges snoezelhuse af børn, unge og voksne med mange forskellige udfordringer fra ADHD, autisme eller demens til PTSD.

Vi besøger to snoezel-tilbud - et i Gentofte og et i Brøndby - for at blive klogere på, hvordan man som socialpædagog kan have glæde af at arbejde med snoezelhusets mange sanserum, der for mange borgere er et tiltrængt afbræk i hverdagen.


Er evidens altid det bedste?

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

De har navne som KRAP, FIT eller ACT. Pædagogiske koncepter og begreber som evidens og Lovende Praksis breder sig på socialpædagogiske botilbud.

Men virker en metode altid, fordi der er evidens for den? Får borgerne altid den bedste indsats, når vi arbejder efter pædagogiske koncepter? Eller svækker metoder og systemer ligefrem socialpædagogens faglige dømmekraft? Det diskuterer vi i denne podcast.


Melanie og angsten

Lyt til afsnittet: Apple PodcastsGoogle Podcasts, PodBean eller Spotify

Som barn lærte Melanie, at alt, hvad hun sagde og gjorde, var forkert. I skolen sad hun tavs i timerne og lavede aldrig sine lektier. Hun måtte kæmpe for at få diagnosen angst og den hjælp, hun havde brug for. I dag er hun 24 og nyuddannet socialrådgiver.

Mads Thomsen underviser på pædagoguddannelsen i Odense og arbejder med udsatte børn og unge. Han lytter til Melanies fortælling og giver sine bud på, hvordan man som socialpædagog hjælper unge med angst og andre psykiske/sociale problemer.

Bliv medlem