Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Tema: Medicin~håndtering

Hvordan kan socialpædagoger bidrage til en mere sikker medicinhåndtering - og hvorfor er det overhovedet en socialpædagogisk opgave at håndtere borgerens medicin? I dette tema finder du inspiration til, hvordan man kan gribe medicinhåndtering an på arbejdspladsen

Temaer