Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Dagpenge i udlandet (EØS) 

For at få dagpenge skal du opholde dig i Danmark. Vil du søge arbejde uden for Danmarks grænser, er der forskellige muligheder, du kan gøre brug af.

Vil du søge arbejde uden for Danmarks grænser, er der forskellige muligheder for at tage dine dagpenge med i en periode, hvis du vel at mærke søger arbejde i et andet EØS-land.

EØS-landene

EØS er en forkortelse for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. EØS-landene er EU-lande + Norge, Island og Lichtenstein.

Schweiz er ikke et EØS-land, men behandles efter EØS-reglerne.

Færøerne er ikke et EØS-land, men det er muligt at modtage dagpenge under arbejdssøgning på Færøerne efter lignende regler, som gælder i henhold til EØS-aftalen.

Jobsøgning i udlandet med dagpenge

Du kan få danske dagpenge i op til tre måneder, når du er jobsøgende i et andet EØS-land. Betingelsen er, at vi har udstedt en attest PD U2 til dig, før du rejser.

For at få en PD U2:

 • Skal du skal være dansk statsborger eller statsborger i et såkaldt EØS-land.
 • Skal din jobsøgning foregå i et andet EØS-land,
 • Skal du skal have ret til dagpenge, herunder bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før afrejsetidspunkt. Du må ikke tage af sted før tre-måneders perioden begynder.
 • Skal du skal være tilmeldt som ledig på jobnet.dk i fire uger inden afrejsen. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler ved sygdom i perioden. Det er i nogle tilfælde muligt at få dispensation for fire-ugers reglen.

Du søger om attesten ved at udfylde ansøgning om Dagpenge i et andet EØS land. Send ansøgningen til os via Mit SL i god tid, inden du rejser. Husk at læse vejledningen, før du udfylder ansøgningen. 

Når attesten er godkendt

Når du modtager attesten fra os sammen med et følgebrev/vejledning, er den godkendt. Og du har ret til EØS-dagpenge på de vilkår, der står i godkendelsen. Kontakt os, hvis der sker ændringer - fx om afrejsedato eller lignende.

Husk, at du selv har pligt til at give jobcentret besked om, at du rejser. Du skal også sørge for, at blive afmeldt med virkning fra afrejsedagen. Du bør dog ikke afmelde dig fra folkeregistret, medmindre du ønsker at emigrere.

Når du ankommer til EØS-landet

Start med at blive tilmeldt på det lokale jobcenter/arbejdsformidling – og gør det inden, der er gået syv kalenderdage efter, du blev afmeldt i Danmark. Hvis du overskrider fristen, kan du først få dagpenge fra tilmeldingsdatoen.

Mens du søger job i EØS-landet

Du skal sende dit EØS-dagpengekort til os på Mit SL omkring den 24. i hver måned. Så går pengene ind på din konto den sidste hverdag i måneden.

Du er omfattet af og skal følge det andet EØS-lands regler for kontrol af ledige

Attest PD U2 gælder kun til jobsøgning i det EØS-land, som vi har godkendt. Vælger du at forlade EØS-landet for at søge job i et andet EØS-land, falder godkendelsen væk.

OBS!

Du skal blive ved med at betale kontingent til a-kassen, mens du søger job i EØS-landet. Det er meget vigtigt, ellers bliver du udmeldt af a-kassen og mister retten til EØS-dagpenge og almindelige dagpenge.

Får du arbejde i det andet EØS-land, skal du som udgangspunkt forsikres i det pågældende land. I så fald ophører attest PD U2. Og du skal udmeldes af Socialpædagogernes A-kasse i den periode, hvor du arbejder og er omfattet af forsikringen i det andet EØS-land.

Sygdom i EØS-landet

Bliver du syg undervejs, har du ikke ret til EØS-dagpenge, men skal i stedet have udbetalt dagpenge under sygdom – eller sygedagpenge, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Så kontakt os altid, hvis du bliver syg. Og husk at medbringe det blå EU-sygesikringskort, som giver dig ret til dækning af læge- og hospitalsomkostninger under sygdom i det andet EØS-land.

Vend tilbage til Danmark

Du skal vende tilbage til Danmark og tilmelde dig på jobnet.dk senest den dag, hvor PD U2 udløber. Har du afmeldt dig folkeregistret, skal du møde personligt frem på jobcentret og tilmelde dig.

Tilmelder du dig for sent, har du ikke ret til dagpenge, før du har arbejdet i mindst 296 timer (som deltidsforsikret mindst 148 timer) inden for tre måneder. 

På Eures.dk kan du få mere at vide om job- og arbejdsmarked i Europa.

Mere information om dagpenge i udlandet

I Norge er der mangel på faguddannede pædagoger – også inden for specialområdet. Især omkring de større byer som Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Er du ledig og dagpengeberettiget, så kan du som udgangspunkt få udstedt en særlig EØS-attest, der hedder PD U2. Den giver dig ret til at modtage danske dagpenge i op til tre måneder, når du opholder dig og søger job i Norge.

Når du søger job som socialpædagog i Norge, kan du blandt andet benytte en eller flere jobdatabaser, for at finde de ledige stillinger. Vi anbefaler, at du i første omgang kigger nærmere på følgende:

eures.dk:

 • Eures dækker hele EU/EØS-området og reelt også alle andre lande, som fx USA, Indien, Australien m.fl. De stillinger, der offentliggøres på Eures-portalen, kommer fra Eures-medlemmer og -partnere, navnlig de europæiske offentlige arbejdsformidlinger. De anvender EURES til meddelelser om ledige stillinger, når arbejdsgiveren er interesseret i at ansætte arbejdstagere fra andre europæiske lande.

jobbsafari.no:

 • Den mest komplette liste (siger de selv om ikke andet) over ledige stillinger i Norge. Jobbsafari fungerer som en søgemaskine, der holder øje med ca. 500 jobsider og private virksomheder i Norge – inkl. NAV (det norske arbejdsformidlingssystem).

nav.no:

 • Det norske arbejdsformidlings- og velfærdssystem, hvor man som dagpengemodtager i Norge er tilmeldt som jobsøgende, og hvor man ligesom på det danske jobnet.dk kan oprette et CV, søge målrettet inden for forskellige brancher mv.

finnjobb.no:

 • Er en generel/all-round job database med alle typer stillinger – p.t. over 13.000 af slagsen.

flair.dk:

 • Flair (tidligere Adecco) er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger og er os bekendt førende inden for rekruttering til Norge.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at socialpædagoger i Norge ikke kaldes socialpædagoger. Arbejde inden for specialområdet, som vi kalder det, har flere betegnelser. Hvis du gerne vil have flest mulige stillinger i udvalg, anbefaler vi, at du benytter følgende norske betegnelser: spesialpedagog, sosialarbejder, miljøterapeut.

OBS! Der kræves et norsk personnummer for at blive tilmeldt den norske arbejdsformidling (NAV). Kontakt derfor den lokale skatteetat i den by, hvor du bosætter dig, og medbring dit danske pas.

Hvis du har været udrejst i mindre end fem år

Når du kommer hjem fra et ophold i et andet EØS-land og har været arbejdsløshedsforsikret dér, kan du få overført din forsikringsanciennitet fra EØS-landet til Socialpædagogernes A-kasse. Det kræver dog, at du søger om medlemskab inden otte uger efter, at din arbejdsløshedsforsikring i det andet EØS-land er ophørt. Overskrider du fristen på de otte uger, kan du tidligst få ret til dagpenge, når du har været medlem af a-kassen i et år. Du skal desuden opfylde et indkomstkrav.

Sådan gør du

 • Ansøg om medlemskab inden der er gået otte uger efter arbejdsløshedsforsikringen ophørte.
 • Få en attest PD U1 fra den organisation, hvor du har været arbejdsløshedsforsikret. Attesten bekræfter dine arbejds- og forsikringsperioder i EØS-landet.
 • Send attest PD U1 til os via MIT SL.
 • Sørg for at få alle lønsedler fra din udenlandske arbejdsgiver. I nogle tilfælde har vi nemlig brug for dine lønsedler.

Hvis du bliver ledig

Er du ledig, når du vender tilbage, skal du søge om optagelse i Socialpædagogernes A-kasse og melde dig ledig på jobnet.dk fra den dag, du skal have dagpenge. Du skal også sende en ledighedserklæring, som du finder på MIT SL.

Hvis du har været udrejst i mere end fem år

Når du kommer hjem fra et ophold i et andet EØS-land og har været arbejdsløshedsforsikret dér, kan du få overført din forsikringsanciennitet fra EØS-landet til Socialpædagogernes A-kasse. Det kræver dog, at du:

 • Begynder at arbejde i Danmark og har mindst 296 arbejdstimer som fuldtidsforsikret og 148 som deltidsforsikret inden for 12 uger/tre måneder.
 • Søger om medlemskab i Socialpædagogernes A-kasse inden otte efter, at din arbejdsløshedsforsikring i det andet EØS-land er ophørt. Overskrider du fristen på de otte uger, kan du tidligst få ret til dagpenge, når du har været medlem af a-kassen i et år og samtidig opfylder et indkomstkrav.

Sådan gør du

Samme procedure, som ved udrejse i mindre end fem år.

Er du grænsearbejder, skal du være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor du arbejder. Hvis du ikke arbejder på fuld tid, kan du kontakte a-kassen i det land, hvor du arbejder for at høre, om du kan få dagpenge for de timer/dage, hvor du er ledig.

Bliver du helt ledig, skal du have dagpenge i det land, hvor du bor. Du skal selv sørge for at blive forsikret i bopælslandet, så snart forsikringen ophører i det land, hvor du har arbejdet.

Bor du i Danmark, skal du derfor straks søge om optagelse i Socialpædagogernes A-kasse og melde dig ledig på jobnet.dk.

Vi kan kun medregne din forsikringsperiode og arbejde i det andet EØS-land, hvis vi har modtaget din ansøgning om optagelse senest otte uger efter, at forsikringen ophører i det andet EØS-land.

Du kan først få dagpenge fra den dag, hvor du har meldt dig ledig på jobnet.dk. Når du tilmelder dig på jobnet.dk, skal du huske at fortælle jobcentret, at du er grænsearbejder. Du kan samtidig melde dig ledig i det andet EØS-land.

Udbetaling af dagpenge er betinget af, at vi har fået dokumentation for din forsikringsperiode i det andet EØS-land. Du skal derfor bede myndigheden i landet om en attest PD U1.

Arbejder du i et andet EØS-land end Danmark, skal du være medlem af dette lands arbejdsløshedsforsikring.  Du skal derfor melde dig ud af Socialpædagogernes A-kasse fra den dag, du er optaget i arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land. Du må nemlig ikke være dobbeltforsikret.

Du skal først melde dig ud af Socialpædagogernes A-kasse, når du er helt sikker på, at du er omfattet af det andet EØS-lands forsikring.

Du skal melde dig ud skriftligt enten pr. brev eller på en e-mail til medlem@sl.dk

Der er dog få situationer, hvor du stadig kan være medlem hos os. Det gælder, hvis dit arbejde i det andet EØS-land ikke giver dig ret til at blive forsikret der, eller du er udstationeret for en dansk arbejdsgiver.

Hvis du skal søge ydelser i et andet EØS-land, skal myndighederne i landet have dokumentation for dine arbejds- og forsikringsperioder i Danmark. Du skal udfylde en ansøgning med henblik på at få udstedt en attest PD U1. Kontakt derfor medlemsteamet på telefon 7248 6000 for at få tilsendt ansøgningsskemaet.

Grønland
Du kan være medlem af Socialpædagogernes A-kasse, uanset om du arbejder i Grønland eller ej.

Vælger du at melde dig ud af a-kassen i den periode, hvor du opholder dig i Grønland, kan du først blive optaget igen, når du er vendt tilbage og bor fast i Danmark. I den situation har du tidligst ret til dagpenge et år efter, du er optaget.

Et ledigt medlem af en dansk a-kasse kan søge job på Færøerne i tre måneder med ret til dagpenge fra sin danske a-kasse og omvendt. Efter udløbet af de tre måneder kan den ledige indtræde direkte i en dansk a-kasse i Danmark eller i det færøske arbejdsløshedsforsikringssystem ALS på Færøerne.

Færøerne
Får du arbejde på Færøerne, skal du være medlem af den færøske arbejdsløshedsforsikring. Først når du er sikker på, at du er omfattet af den færøske arbejdsløshedsforsikring, skal du melde dig ud af Socialpædagogernes A-kasse. Du bliver meldt ud fra den dato, hvor du er forsikret på Færøerne.

Du kan kun melde dig ud skriftligt pr. brev eller e-mail (medlem@sl.dk).

Skal du arbejde mindre end et halvt år, kan du søge om at blive fritaget for at betale til den færøske arbejdsløshedsforsikring. Så kan du stadig være medlem af Socialpædagogernes A-kasse. Det kan også være i tilfælde af, at du ikke er omfattet af den færøske forsikring. Kontakt medlemsteamet på telefon 7248 6000, da vi skal have fritagelsen bekræftet fra de færøske myndigheder.

Du kan overføre dine forsikringsperioder fra Færøerne, hvis du søger om optagelse inden otte uger efter, at din arbejdsløshedsforsikring på Færøerne er ophørt. Vi skal have modtaget din ansøgning, inden de otte uger er gået. Overskrider du fristen på otte uger, vil du tidligst have ret til dagpenge, når du har været medlem i et år og som fuldtidsforsikret har arbejdet i 1.924 løntimer og som deltidsforsikret i 1.258 løntimer. Samtidig skal du have en attest N301, der bekræfter dine arbejds- og forsikringsperioder på Færøerne. Den skal du have fra myndighederne/a-kassen på Færøerne.

Andre lande
Hvis du skal til et land udenfor EØS, kan du vælge at være forblive medlem af Socialpædagogernes A-kasse. Alt efter hvor lang tid du skal være i udlandet, kan det være en fordel for dig med hensyn til din dagpengeret. Kontakt os derfor i god tid, inden du rejser, så vi kan give dig vejledning i forhold til din særlige situation.

Du har mulighed for at få dagpenge, når du rejser til udlandet for at deltage i fx en jobsamtale – blot du kommer tilbage til Danmark inden for samme døgn.

Til jobsamtale i udlandet med dagpenge

Hvis du skal til jobsamtale hos en arbejdsgiver i et andet land, kan du få dagpenge imens. Du skal skriftligt meddele os datoen for din jobsamtale. Derudover skal du henvende dig til dit jobcenter, inden du rejser. Du må være væk i op til fem dage. Opholder du dig i udlandet mere end de fem dage, risikerer du at miste retten til dagpenge fra den dag, du rejser.

Vær opmærksom på, at afrejsedagen tæller med som dag nr. et, uanset hvad tid på døgnet du rejser, og weekenden tæller også med. Hvis du rejser fredag eftermiddag, skal du altså være tilbage i Danmark om tirsdagen.

Bliv medlem