Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Når dagpengeretten ophører

Når du har opbrugt din toårige dagpengeret, har du måske mulighed for at forlænge din dagpengeret. Læs mere om dine muligheder herunder.

Når du har opbrugt din toårige dagpengeret

Når du har opbrugt din toårige dagpengeret, har du måske mulighed for at forlænge din dagpengeret. Se mere under "Hvor lang tid kan jeg få dagpenge?" Hvis du ikke har mulighed for at forlænge din dagpengeret, eller du har gjort brug af denne mulighed, har du ikke længere ret til ydelser fra a-kassen. Du skal i stedet kontakte din kommune.

Kommunen vil undersøge, om du har ret til kontanthjælp eller en anden ydelse.

Kontanthjælp er en ydelse, man kan få, hvis man bor fast i Danmark, har været udsat for en social begivenhed og ikke har mulighed for at forsørge sig selv og sin familie. Hvis man modtager kontanthjælp, gælder der særlige regler om formue, indtægter og gensidig forsørgerpligt.

Du kan læse mere om kontanthjælp på borger.dk eller du kan kontakte din kommune.

Kontingentfritagelse

Når din dagpengeret ophører, kan du i nogle tilfælde få fritagelse for at betale medlemsbidrag til a-kassen. Du kan også få gratis fagforening.

Fritagelse for medlemsbidrag

Hvis du står helt uden indtægt, kan du søge om fritagelse for betaling af medlemsbidrag. Du skal da kun betale 109 kr. om måneden (+ evt. bidrag til efterlønnen) for at være medlem af a-kassen. Det er et krav, at du er tilmeldt som ledig på jobnet.dk, selvom du ikke længere kan få dagpenge.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige lempelige efterlønsregler, hvis du mister dagpengeretten efter, du er fyldt 50 år og samtidig betaler til efterlønnen. Her vil det være et krav, at du helt frem til efterlønsalderen betaler både medlems- og efterlønsbidrag. Du bør derfor altid kontakte os, før du evt. søger om fritagelse.

Hvis du får fritagelse for medlemsbidrag, får du automatisk gratis fagforening. Du kan søge om fritagelse på MIT SL.

I perioder med arbejde er det vigtigt, at du betaler for at være medlem – også selvom det måske kun er en kort periode. Det vejleder vi dig nærmere om i forbindelse med fritagelsen.

Gratis fagforening

Er du uden indtægt – eller får kontanthjælp – kan du være gratis medlem af Socialpædagogerne. Du kan få gratis fagforening et halvt år ad gangen, så længe du opfylder betingelserne. Du kan søge om fritagelse på MIT SL.

Bliv medlem