Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Dagpengesats

Når du optjener en ny dagpengeret, skal vi beregne din dagpengesats. Dagpengesatsen kan maksimalt udgøre 90 % af din løn, før du blev ledig.

Beregning af din dagpengesats

Vi beregner din dagpengesats på baggrund af de bedste 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du blev ledig. Har du ikke haft indtægt i 12 ud af de seneste 24 måneder, beregner vi din dagpengesats på baggrund af alle måneder med indtægt inden for 24-måneders perioden. Har du slet ikke haft en indtægt i de seneste 24 måneder forud for din ledighed, beregner vi i stedet på de bedste 12 måneder (eller evt. mindre) inden for de seneste 36 måneder. Beregningsperioden kan forlænges, hvis du eksempelvis har været syg.

Vi kan beregne din dagpengesats på baggrund af al A- og B-indkomst samt overskud af selvstændig virksomhed. Er der tale om indkomst fra lønarbejde, skal der være betalt arbejdsmarkedsbidrag af indtægten, og den skal være indberettet til indkomstregistret. Derudover skal arbejdet være udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.

Vi kan kun beregne på indkomst, som du har haft, mens du har været medlem af en a-kasse.

Eksempel 1:

Du melder dig ledig og har de seneste 12 måneder haft en samlet indtægt på 264.000 kr. (en månedsløn på 22.000 kr.) Satsen beregnes på følgende måde:

264.000 x 0,92 (arbejdsmarkedsbidrag) = 242.880/12 (antallet af mdr. med løn) = 20.240 kr. x 0,90 (90 pct. af din hidtidige løn) = 18.216 kr. 

Du vil altså have ret til dagpengesats på 18.216 kr. pr. måned.

Eksempel 2:

Du melder dig ledig, men har de seneste 24 måneder kun haft 10 måneder med indtægt. Du har i alle 10 måneder haft en indtægt på 30.000 kr. pr. måned. Satsen beregnes på følgende måde:

300.000 x 0,92 (arbejdsmarkedsbidrag) = 276.000/10 (antallet af måneder med løn) = 27.600 kr. x 0,90 (90 pct. af din hidtidige løn) = 24.840 kr. 

Du vil altså have ret til en dagpengesats på 20.359 kr. pr. måned (som er den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede i 2024).

Du kan se den maksimale dagpengesats og de øvrige faste satser på Dagpenge- og efterlønssatser 2024.

Forhøjet dagpengesats de første tre måneder

Du kan være berettiget til en forhøjet dagpengesats de første tre måneder. Det svarer helt præcist til de første 481 dagpengetimer. Den maksimale forhøjelse er på 3.840 kr., dvs. i alt 24.199 kr. pr. måned, hvis du er fuldtidsforsikret. Er du deltidsforsikret er den maksimale forhøjelse på 2.560 kr., dvs. i alt 16.133 kr. pr. måned.

Du skal opfylde disse betingelser:

  • Have været uafbrudt medlem af en a-kasse de seneste fire år før ledighed
  • Opfylde et indkomstkrav inden for tre år, hvor du som fuldtidsforsikret skal have tjent 526.464 kr. Som deltidsforsikret er det 350.976 kr.
  • Have ret til en beregnet dagpengesats, som er højere end den sædvanlige 100 pct. dagpengesats (den er aktuelt 20.359 kr.)

Det er samtidig en betingelse, at din dagpengeretsdato gælder fra den 1. maj 2023 eller senere. Har du en tidligere dagpengeret, kan du højest få den sædvanlige 100 pct. dagpengesats, som aktuelt er 20.359 kr.

Første gang du skal have dagpenge, bliver du indplaceret i en dagpengeperiode på to år. Dagpengeretten kan fra indplaceringstidspunktet (din dagpengeretsdato) bruges inden for tre år.

Det kan du læse mere på siden "Hvor lang tid kan jeg få dagpenge?

For at opnå det maksimale tillæg til dagpengene den første tid, kræver det en gennemsnitlig månedsløn på mindst 29.226 kr. (ud fra de bedste 12 månedslønninger inden for to år).

Støttet arbejde

Vi kan kun beregne på indkomst, der stammer fra ustøttet arbejde. Det betyder, at vi ikke kan beregne din sats på baggrund af indtægt fra løntilskud, jobrotation eller lignende. 

Du skal dog være opmærksom på, at måneder, hvor du også har modtaget dagpenge, SU mv. samtidig med almindelig løn også indgår i de måneder, som dagpengesatsen beregnes på baggrund af. 

Hvornår beregner vi en dagpengesats?

Du får beregnet en sats, når du opnår en dagpengeret og melder dig ledig. Du beholder satsen, indtil du evt. opnår en ny dagpengeret. Der gælder en undtagelse for dimittender (se herunder).

Dimittend – genberegning

Har du opnået ret til dagpenge på baggrund af din uddannelse og får du arbejde efter dit studie, har du mulighed for at få genberegnet din dagpengesats. Det er valgfrit, men du kan kun gøre brug af muligheden en enkelt gang.

Der skal minimum være gået seks måneder fra, du afsluttede din uddannelse, til du kan få beregnet en ny sats. Samtidig er det en betingelse, at du har fået indberettet løn for tre måneder. Din nye dagpengesats vil blive beregnet på baggrund af din lønindtægt, efter du har afsluttet din uddannelse.

Vi kontakter dig, når du opfylder betingelserne for at få genberegnet din sats. 

Bliv medlem