Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Fakta om Socialpædagogerne

Socialpædagogernes Landsforbund er fagforening for 39.000 socialpædagoger.

Vores medlemmer arbejder hovedsageligt med og for:

  • udsatte børn og unge
  • børn og voksne med fysisk eller psykisk handicap
  • psykisk syge
  • kvinder på krisecentre
  • misbrugere
  • hjemløse.

Socialpædagogernes medlemmer løfter en professionel socialpædagogisk opgave over for mennesker, som i en kortere eller længere periode af deres liv har brug for særlig støtte.

Gennem en konstruktiv og vidensbaseret tilgang arbejder Socialpædagogerne for

  • at forbedre løn- og arbejdsforhold for medlemmerne
  • Udvikle og synliggøre socialpædagogik og den socialpædagogiske faglighed
  • Udvikle velfærdssamfundet med udgangspunkt i den socialpædagogiske indsats for de mest udsatte og sårbare mennesker.

Socialpædagogernes organisation

Socialpædagogerne har omkring 1050 tillidsrepræsentanter. Det er medlemmernes indgang til deres fagforening. Det er tillidsrepræsentanterne, der i det daglige er samarbejdspartner med ledelsen og løser små og store problemer for medlemmerne. På samme måde, som der er tillidsrepræsentanter så er der på de fleste arbejdspladser arbejdsmiljørepræsentanter, der fokuserer på at arbejdsmiljøet på arbejdspladsen løbende forbedres. 

Til at understøtte arbejdet på arbejdspladserne er Socialpædagogerne organiseret geografisk i 10 kredse samt et hovedkontor med adresse i København. Socialpædagogerne har også egen a-kasse, der også har adresse i København.

Forbundets øverste myndighed er kongressen, der afholdes hvert andet år i lige år. Mellem kongresserne ledes forbundet af hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Socialpædagogernes samarbejdspartnere 

Socialpædagogerne er medlem af FHForhandlingsfællesskabet og Offentligt ansattes Organisation (OAO).

Socialpædagogerne arbejder internationalt gennem flere organisationer, blandt andre: Nordisk Forum For Socialpædagoger og AIEJI - International Association of Social Educators. 

Socialpædagogerne samarbejder med de studerendes organisation, Pædagogstuderendes Landssektion – PLS, som har to observatører i vores hovedbestyrelse.