Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Whistleblowerordning og adfærdskodeks

Socialpædagogernes har vedtaget et adfærdskodeks og en whistleblowerordning. Læs mere om hvem der kan indberette, hvad der kan indberettes omkring og hvordan du indberetter.

Socialpædagogerne er en organisation, hvor mange mennesker ofte er samlet. Hovedbestyrelsen har vedtaget et adfærdskodeks, så vi i forbindelse med bl.a. afvikling af møder, aktiviteter eller øvrigt samvær i regi af Socialpædagogerne er sammen med hinanden på en professionel og respektfuld måde.

Hovedbestyrelsen har ligeledes etableret en whistleblowerordning, som anviser en betryggende proces for behandling af indberetninger, hvis der konstateres handlinger, der ikke opleves forenelig med dette kodeks og er en sådan grovhed at de falder inden for rammerne af hvad der håndteres i whistleblowerordningen

Ordningen omfatter medlemmer, der deltager i arrangementer, som Socialpædagogerne er ansvarlig for.

Whistleblowerordningen giver mulighed for anonymitet. Til at forestå behandling og undersøgelse heraf, har Socialpædagogernes hovedbestyrelse nedsat et særskilt udvalg.

Nedenfor kan du læse mere om adfærdskodekset og whistleblowerordningen, herunder om hvem der kan indberette, hvad der kan indberettes omkring og hvordan du indberetter.

Bliv medlem