Gå til indhold

Nyttige links til AMR

Du finder her nogle relevant links til brug i dit hverv som Arbejdsmiljørepræsentant

Tilbage til Nordjylland

Trioen - fælles om arbejdsmiljøet i hverdagen

Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd

Jeg er din arbejdsmiljørepræsentant - Hvad kan du bruge mig til?

Bliv klogere på reglerne omkring arbejdsskade

Sådan håndterer du alvorlige ulykker på arbejdspladsen

Indeholder gode råd og vejledning til, hvad du som TR eller AMR kan gøre før, under og efter ulykken.

Den gode Arbejdsplads

Skal understøtte det lokale arbejde med at implementere rammeaftalerne, og har fokus på at inspirere, til hvordan I aktivt kan bruge overenskomstsaftalerne i det daglige arbejde med at styrke arbejdsmiljøet og fagligheden for alle medarbejdergrupper - og dermed sammen skabe den gode arbejdsplads

Socialpædagogernes arbejdsmiljøstrategiForbundets visioner og målsætninger er formuleret i Socialpædagogernes arbejdsmiljøstrategi.

Miniguide - Godt arbejdsmiljø fra A til Å. Et overskueligt og illustrativt opslagsværk om stort set alle temaer indenfor arbejdsmiljøområdet.

Magasin - vi gjorde noget ved volden. Erfaringer fra afsluttet projektet i 2013 med deltagelse af seks døgninstitutioner for børn og unge og tre hospitalsafdelinger.
Projektet er udviklet og gennemført i samarbejde med Branchearbejdsmiljørådet, Social og Sundhed samt Socialt Udviklingscenter (SUS)

Når en medarbejder melder sig syg. Guide Sygefravær, Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010

Et godt psykisk arbejdsmiljø - anbefalinger til et godt psykisk arbejdsmiljø dels når der sker forandringer på arbejdspladsen, og når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen.
Anbefalingerne er udarbejdet af arbejdsmarkedets parter i fællesskab med Arbejdstilsynet og Nationalt forskningscenter for arbejdsmiljø. Pjecerne er en del af en national strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020. Arbejdsmiljørådet, Videncenter for Arbejdsmiljø og arbejdsmarkedets parter vil frem til 2015 have forskellige kampagnefremstød for at udbrede kendskabet til anbefalingerne i pjecerne. Udkommet i 2013.

Se flere publikationer på arbejdsmiljørådets hjemmeside 

Arbejdsmiljø og tillid. Kreds Storkøbenhavn har udarbejdet publikationen ”Arbejdsmiljø og tillid”, hvor de sætter fokus på, hvordan der kan arbejdes med at forbedre arbejdsmiljøet på de socialpædagogiske arbejdspladser. Med publikationen angiver de handle- og udviklingsmuligheder overfor aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger.

Pjecer om sygefraværssamtaler
To pjece med fokus på værdien af at føre en aktiv sygfraværspolitik. Pjecerne er målrettet den sygemeldte og lederen.
Hent pjecen: Ikke alt kan siges med blomster.
Hent pjecen: Når en medarbejder melder sig syg.

Gode sites

Du kan finde gode oplysninger om arbejdsmiljø på disse sider:

Socialpædagogernes hjemmeside
Mere om arbejdsmiljøet og læs mere om regler og lovgrundlaget for arbejdsmiljørepræsentanter på sl.dk under arbejdsmiljørepræsentanter

Danmarkskortet over MEDindflydelse 
Et område på OAO’s hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde oplysninger om den lokale MED-aftale for din kommune/region, og hvordan arbejdsmiljøarbejdet er organiseret i kommunen/regionen.

www.at.dk 
Arbejdstilsynets hjemmeside.

Døgninstitutioner og hjemmepleje 
Særligt område på Arbejdstilsynets hjemmeside med regler, vejledninger og hjælpeværktøjer omkring arbejdsmiljøindsatsen inden for socialpædagogernes ansættelsesområder.

www.arbejdsmiljøweb.dk
Hjemmeside udviklet af Branchearbejdsmiljørådet, hvor du blandt andet finder inspiration til, hvordan ud udfylder din rolle som arbejdsmiljørepræsentant m.v. 

www.etsundtarbejdsliv.dk 
Hjemmeside udviklet af BAR Social & Sundhed hvor du finder hjælp til at arbejde med stress, vold, mobning, social kapital, anerkendelse og meget mere.

www.arbejdsmiljoviden.dk 
Arbejdsmiljoviden.dk er ud viklet af Videnscenter for Arbejdsmiljø. Portalens formål er at medvirke til at fremme et bedre arbejdsmiljø i Danmark ved at skabe én indgang til viden om arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøbutikken 
Arbejdsmiljøbutikken er stedet, hvor du finder mere end 1400 titler om arbejdsmiljø. Her er bøger, pjecer, dvd og videoer, branchevejledninger, forskningsrapporter, spil og uddannelsesmaterialer.

Arbejdsmiljøuddannelser hos PUF 
PUF uddannelserne er skræddersyede til kommuner og regioner, både med hensyn til form og indhold. Til uddannelserne hører materialer, der lige som uddannelserne løbende ajourføres.

BAR Social og Sundhed
På disse siderne har du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve, så du altid bliver opdateret om den nyeste viden om arbejdsmiljø.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø  

Videncenter for Arbejdsmiljø   

Andre gode hjemmesider

Gode hjemmesider du kan få glæde af i dit arbejde som AMR:

Arbejdsmiljøweb

Etsundtarbejdsliv

Viden på tværs

Forhandlingsfællesskabet

PUF

Job&krop

Bliv medlem