Gå til indhold

Konsulentbistand

Få hjælp til at fremme trivslen på din arbejdsplads ved at sætte fokus på faglighed og samarbejde

Tilbage til Nordjylland

Kredskontoret tilbyder nu konsulentbistand til at fremme trivslen på de socialpædagogiske arbejdspladser i Nordjylland. Som arbejdsplads kan I f.eks. få støtte til:

  • at tilrettelægge og gennemføre processer på arbejdspladsen, der aktivt medvirker til at skabe og vedligeholde en god trivsel
  • at få nye perspektiver på og handlemuligheder i forhold til håndtering af generelle trivselsproblemer blandt medarbejderne eller konkrete udfordringer, f.eks. et stort sygefravær eller stor udskiftning i medarbejdergruppen
  • at skabe og vedligeholde gode samarbejdsformer, f.eks. mellem medarbejdere med forskellige faglige baggrunde
  • at holde fokus på fagligheden i hverdagen

Konsulentbistanden retter sig mod arbejdspladsen og kan f.eks. gives til hele eller dele af personalegruppen, lokal-MED og/eller ledergruppen. De konkrete konsulentydelser aftales med den enkelte arbejdsplads og udformes i forhold til behovene netop der.

Kontakt kredskontoret på tlf.nr. 72486100 for en drøftelse af jeres behov - så vurderer vi sammen, om tilbuddet er noget for jer.

Projekt Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd på arbejdspladserne

udgjorde kreds Nordjyllands arbejde med visionen Socialpædagogerne i fremtiden i 2017-2018 . Projektet afspejlede kredsens arbejde med at koble indsatser vedr. arbejdsmiljø og faglighed sammen. 

Til at varetage arbejdet med projektet havde kredsen ansat Dorte Lauenborg Nielsen som socialfaglig konsulent i perioden 2017-2018. Dorte har tidligere været ansat som projektmedarbejder i forbindelse med kredsens faglighedsprojekt Socialpædagogerne i Fremtiden

Bliv medlem