Gå til indhold

TR's rolle og funktion

TR's grundlæggende rolle er at varetage fællesskabets interesser på arbejdspladsen gennem at få den bedst muligt indflydelse på alle de forhold, der har betydning herfor.

Tilbage til Midtjylland

TRs rolle og funktion er kort sagt at komme til at deltage alle de steder, hvor medindflydelse er mulig.

Flere og flere opgaver uddelegeres af de kommunale og Regionale arbejdsgivere til arbejdspladsniveau. Dette medfører, at TR´s arbejdsopgaver er komplekse – både i forhold til ledelsen og kollegerne.

Baggrund for uddelegering af TRs kompetence er, at i lovgivningen på det sociale område er beslutningskompetencen for serviceniveauet decentraliseret. For at matche denne decentralisering har overenskomst systemet på stadig flere områder ændret sig fra regler til rammeaftaler.

TRs opgave er:

  • at skabe dialog om medlemmernes interesser, være talsmand for kollegerne og kan overfor ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra kollegerne samt optage forhandling om lokale spørgsmål
  • at sikre det enkelte medlems retsstilling, samt arbejde for at de centrale og lokale overenskomster og aftaler overholdes på arbejdspladsen
  • koordinere med andre tillidsrepræsentanter
  • være medlem af MEDudvalg - herunder forberede og følge op på møderne i MEDudvalg
  • medvirke til gensidig information med en eventuel Fællestillidsrepræsentant
  • være forbundets og kredsens lokale faglige repræsentant på arbejdspladsen. TR har i denne sammenhæng til opgave at fremme Socialpædagogernes politikker og fagpolitiske mål på den enkelte arbejdsplads

TR udgør en væsentlig og uundværlig del af Socialpædagogernes mulighed for at give og få informationer om de forhold, der vedrører de socialpædagogiske arbejdspladser.

Dine kollegers mulighed for indflydelse på såvel arbejdspladsen som i Socialpædagogerne går hyppigt gennem dig som TR.

På TR portalen kan du få rigtig meget inspiration og mange idéer til dit TR arbejde. Nedenstående er et supplement hertil, samt noget af det der er særligt for vores Kreds. Se også under Kredsbestyrelsens visioner og politikker for at holde dig opdateret med din kompetence uddelegering.

Bliv medlem