Gå til indhold

Kompetencer og opgaver

TRs opgaver består dels af at være talsmand for kollegerne overfor ledelsen og i de fleste tilfælde være den centrale MEDrepræsentant, dels at være Socialpædagogernes aftalepart i henhold til den uddelegerede aftale kompetence. Opgaverne er nærmere beskrevet her.

Tilbage til Midtjylland

I skemaerne herunder kan du se eksempler på TRs opgaver

Dette er både som talsmand og den centrale MED-repræsentant (første kolonne) og TRs opgaver som Socialpædagogernes aftalepart i forhold til lokale aftaler (anden kolonne).
Den tredje kolonne giver eksempler på Kredskontoret som Socialpædagogernes aftalepart, hvilket også vil sige at TR på disse områder ikke har aftale kompetence.
Under de enkelte temaer er der links til information og idéer.

Drøftelse af budget

TR som talsmand og opgaver i MED (ledelsesret)

TR som aftalepart (TR har kompetencen)

Kredskontoret som aftalepart (TR har ikke kompetencen)

Procedure retningslinje for drøftelse af budget

1. kvartal drøftelse
af budgettet

2. kvartal drøftelse af budgettet

3. kvartal drøftelse
af budgettet

4. kvartal drøftelse af budgettet

Inspiration til spørgsmål

Generelle spørgsmål til kommunens budgetforslag

Styring af arbejdspladsens lønbudget

 

 

 

Relevante aftaler og bemærkninger for ansatte i REGIONEN:

 • MED-aftalen

Relevante aftaler og bemærkninger for ansatte i KOMMUNERNE:

 • MED-aftalen

Afsked på grund af besparelser i kommunen/regionen:

TR som talsmand og opgaver i MED (ledelsesret) TR som aftalepart (TR har kompetencen) Kredskontoret som aftalepart (TR har ikke kompetencen)

MED drøftelser om kriterier for afsked

Bisidderrollen 

Hvornår er der tale om væsentlige ændringer

"Spilleregler" ved afsked begrundet i arbejdspladsens forhold 

Opsigelsesvarsler  

 

Kredsen forhandler afsked, hvis medlemmet ønsker det 

Relevante aftaler og bemærkninger for ansatte i REGIONEN:

 • Overenskomstens § om opsigelse
 • MED-aftalen 

Relevante aftaler og bemærkninger for ansatte i KOMMUNERNE:

 • Overenskomstens § om opsigelse
 • MED-aftalen

Nyansættelse af fastansatte/timelønnede basismedarbejdere:

TR som talsmand og opgaver i MED (ledelsesret) TR som aftalepart (TR har kompetencen) Kredskontoret som aftalepart (TR har ikke kompetencen)

Udformning af stillingsprofil og stillingsopslag

Ansættelsesudvalg m.v.

TR's rolle ved ansættelser

Individuel lønindplacering

Etablering af job på særlige vilkår (job med løntilskud, fleksjob, seniorstillinger m.v.).

Dispensation for uddannelseskrav

Kredsens dispensationspraksis

Relevante aftaler og bemærkninger for ansatte i REGIONEN:

 • Overenskomsten
 • Fællesaftale om lokal løndannelse
 • Aftale om beskæftigelsesanciennitet
 • Aftale om ansættelsesbreve
 • Lokal procedureaftale 
 • Lokal lønpolitik

Relevante aftaler og bemærkninger for ansatte i KOMMUNERNE:

 • Overenskomsten
 • Fællesaftale om lokal løndannelse
 • Aftale om beskæftigelsesanciennitet
 • Aftale om ansættelsesbreve
 • Lokal procedureaftale 
 • Lokal lønpolitik

Tidsbegrænsede ansættelser:

TR som talsmand og opgaver i MED (ledelsesret) TR som aftalepart (TR har kompetencen) Kredskontoret som aftalepart (TR har ikke kompetencen)

Sikre information i MED om tidsbegrænsede stillinger.

Politik og/eller retningslinjer der sikrer at den enkeltes interesser varetages

Opmærksomhedspunkter

Individuel lønindplacering Kredsen fører en eventuel sag om misbrug

Relevante aftaler og bemærkninger for ansatte i REGIONEN:

 • Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse
 • Administrationsgrundlag for rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Relevante aftaler og bemærkninger for ansatte i KOMMUNERNE:

 • Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse
 • Administrationsgrundlag for rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Årlig lønforhandling:

TR som talsmand og opgaver i MED (ledelsesret) TR som aftalepart (TR har kompetencen) Kredskontoret som aftalepart (TR har ikke kompetencen)

Udformning og opdatering af arbejdspladsens lønpolitik, der skal opbygges ud fra og i respekt for:

 1. Arbejdspladsens målsætning og strategier
 2. Kommunens/Regionens lønpolitik (besluttet i H-MED)
 3. Kredsens lønstrategi 
 4. Vær desuden opmærksom på afsnittet om lokale lønforhandlinger i Kredsens ligestillingshandleplan


Hent inspiration til de lokale lønforhandlinger på TR potalen

Drøftelse af budgettet

   

Relevante aftaler og bemærkninger for ansatte i REGIONEN:

 • Fællesaftale om lokal løndannelse
 • Aftale om udmøntningsgaranti
 • Aftale om resultatløn
 • Lokal procedureaftale
 • Kredsens lønpolitik
 • Lokal lønpolitik

Relevante aftaler og bemærkninger for ansatte i KOMMUNERNE:

 • Fællesaftale om lokal løndannelse
 • Aftale om udmøntningsgaranti
 • Aftale om resultatløn
 • Lokal procedureaftale
 • Kredsens lønpolitik
 • Lokal lønpolitik

Deltidsansatte:

TR som talsmand og opgaver i MED (ledelsesret) TR som aftalepart (TR har kompetencen) Kredskontoret som aftalepart (TR har ikke kompetencen)
Lokal personalepolitik om udbud af timer i henhold til aftalen

Undgå forskelsbehandling

Sikre aftalemæssige rettigheder

 

Relevante aftaler og bemærkninger for ansatte i REGIONEN:

 • Aftale om deltidsansattes adgang til højere timetal
 • Rammeaftale om deltidsarbejde  

Relevante aftaler og bemærkninger for ansatte i KOMMUNERNE:

 • Aftale om deltidsansattes adgang til højere timetal
 • Rammeaftale om deltidsarbejde

Seniorstillinger:

TR som talsmand og opgaver i MED (ledelsesret)

TR som aftalepart (TR har kompetencen)

Kredskontoret som aftalepart (TR har ikke kompetencen)

Politik/retningslinjer

(Husk de er en del af den årlige lønforhandling)

Kredskontoret aftaler vilkår ved etablering

Relevante aftaler og bemærkninger ansatte med REGIONEN:

 • Rammeaftale om seniorpolitik
 • Vejledning til rammeaftale om seniorpolitik

Relevante aftaler og bemærkninger ansatte med KOMMUNERNE:

 • Rammeaftale om seniorpolitik
 • Vejledning til rammeaftale om seniorpolitik

Fleksjob:

TR som talsmand og opgaver i MED (ledelsesret)

TR som aftalepart (TR har kompetencen)

Kredskontoret som aftalepart (TR har ikke kompetencen)

   

Sikre medlemmets kontakt til kredsen

(Husk de er en del af den årlige lønforhandling)

Kredskontoret aftaler vilkår ved etablering

   

Kompetenceudvikling:

TR som talsmand og opgaver i MED (ledelsesret)

TR som aftalepart (TR har kompetencen)

Kredskontoret som aftalepart (TR har ikke kompetencen)

Drøftelse i MED (i henhold til aftalens §6). Politik/retningslinjer

Aftale vilkår for kompetenceudvikling (eks. tid, kørselsrefusion, tillæg, tilskud til bøger mv.)

 

Relevante aftaler og bemærkninger for ansatte i REGIONEN:

 • Aftale om kompetenceudvikling
 • Protokollat i overenskomster
 • Kompetence fonden

Relevante aftaler og bemærkninger for ansatte i KOMMUNERNE:

 • Aftale om kompetenceudvikling
 • Protokollat i overenskomster
 • Kompetence fonden

Sygemeldte kolleger:

TR som talsmand og opgaver i MED (ledelsesret)

TR som aftalepart (TR har kompetencen)

Kredskontoret som aftalepart (TR har ikke kompetencen)

Fraværspolitik

Retningslinjer for syge-fraværssamtale

Bisidder

Kontakt til den sygemeldte

 

Evt. aftaler om omplacering

Relevante aftaler og bemærkninger for ansatte i REGIONEN:

 • Lov om sygedagpenge
 • Aftale om trivsel og sundhed 
 • Rammeaftale om det sociale kapitel

Relevante aftaler og bemærkninger for ansatte i KOMMUNERNE:

 • Lov om sygedagpenge
 • Aftale om trivsel og sundhed
 • Rammeaftale om det sociale kapitel

Arbejdstid:

TR som talsmand og opgaver i MED (ledelsesret) TR som aftalepart (TR har kompetencen) Kredskontoret som aftalepart (TR har ikke kompetencen)
Retningslinier/ principper for arbejdstids-tilrettelæggelse

Lokale arbejdstidsaftaler

Kredsbestyrelsens krav og visioner til lokalaftaler

Forhandlings- og
aftalekompetence

 

Relevante aftaler og bemærkninger for ansatte i REGIONEN:

 • Se henvisninger til aftalerne i dokumentet om Kredsens krav og visioner til lokal aftaler (kedskontoret har skabeloner til de mest alm. lokalaftaler)

Relevante aftaler og bemærkninger for ansatte i KOMMUNERNE:

 • Se henvisninger til aftalerne i dokumentet om Kredsens krav og visioner til lokal aftaler (kedskontoret har skabeloner til de mest alm. lokalaftaler)
Bliv medlem