Gå til indhold
Tilbage til Midtjylland

Nogle af møderne afholdes sammen med AMR eller sammen med AMR og leder.

Medmindre andet er anført, er mødernes varighed på 6,5 timer (9.00-15.30). Dit frikøb fra arbejdspladsen kan max. være 8 timer og er inklusiv transport. Der er mødepligt til TR møderne, da den viden du erhverver her ligger til grund for dine TR kompetencer.

TR-møderne er en del af din arbejdstid – arbejdspladsen får refunderet din løn via AKUT-fonden, og du får kørselsgodtgørelse fra Kredsen. Er du forhindret i at deltage, kan du i stedet tilmelde din TR-suppleant, der i så fald kan få frikøb og kørselsgodtgørelse i stedet for dig på samme vilkår. Vi opfordrer til fælleskørsel, hvor det er muligt. Møderne planlægges for et år af gangen, du har således mulighed for at indarbejde møderne i arbejdstidsplanen. TR-mødernes indhold tilrettelægges af kredskontoret. Har du ønsker til indholdet, så mail til Kredskontoret.

TR-møder i din kommune
Bliv medlem