Gå til indhold

TR kompetencer

TR har kompetence svarende til nærmeste leders kompetence til at indgå lokale aftaler vedrørende alle forhold på arbejdspladsen med undtagelse af godkendelse af dispensation for uddannelseskravet.

Tilbage til Midtjylland

For de fleste TR'ere i Kredsen betyder dette, at TR har kompetence til at forhandle og indgå lokale aftaler vedr. eksempelvis:

  • arbejdstid i henhold til arbejdstidsaftalen
  • decentrale arbejdstidsaftaler, lokale personalepolitikker og retningslinier
  • lokale lønforhandlinger for ansatte efter Socialpædagogernes overenskomster (både de årlige lønforhandlinger og ved nyansættelser 

Dette medfører store krav til den enkelte TR.

Derfor forventer Kredsen, at ingen TR indgår skriftlige aftaler om noget som helst med mindre man er fuldt ud klar over alle aftalens konsekvenser!

Dette betyder, at TR før en aftale indgås sætter sig grundigt ind i alt relevant stof vedr. den konkrete aftale (herunder Kredsens og forbundets politikker på området), søger sparring fra Kredskontoret og sikrer, at ingen aftale samlet set stiller Socialpædagogernes medlemmer ringere end de centrale aftaler!

Du må som TR hellere ringe 10 gange for meget end én gang for lidt!

Du kan også altid indsende et aftaleforslag til vurdering på Kredskontoret før du underskriver den.

HUSK at kopi af alle indgåede aftaler SKAL sendes til Kredskontoret.

Individuel sagsbehandling vedr. eksempelvis afsked, etablering af fleksjob, erstatnings– og efterbetalingssager skal overdrages til kredskontoret.

(nærmeste leder = formanden for det lokale MED-udvalg)

TR har alene kompetence til at forhandle for ansatte efter SLs overenskomster indenfor TRs valgområde.

Bestyrelsens beslutning om kompetence-uddelegering til TR

Det er Kredsbestyrelsens overordnede beslutning, at TR’s kompetence på den
enkelte arbejdsplads, som udgangspunkt følger den nærmeste leders
kompetence (formanden for lokal-MED).

Bliv medlem