Gå til indhold

Intromøder TR

Det er vores mål, at alle nyvalgte TR skal inviteres til et intromøde senest 3 måneder efter at kredsen er informeret om valget.

Tilbage til Midtjylland

Intromøderne afholdes på Kredskontoret i Herning og har en varighed af max. 8 timer. Der ydes frikøb og kørselsgodtgørelse til mødet. 

Mødet vil indeholde disse punkter:

  • Præsentation af kredsen og kontoret
  • Kredsens forventninger til dig som TR
  • TR's kompetencer
  • TR vilkår
  • Planlægning af det videre uddannelse forløb for TR
  • Kredsens aftaler med lokale arbejdsgivere

TR-intromøder i 2024

Tirsdag den 20. februar 2024 kl. 9.00-15.30

Tirsdag den 7. maj 2024 kl. 9.00-15.30

Onsdag den 21. august 2024 kl. 9.00-15.30

Onsdag den 27. november 2024 kl. 9.00-15.30

Bliv medlem