Gå til indhold

Dilemmaer

Dilemmaer på arbejdspladsen

I dit arbejde kan du støde ind i dilemmaer, som kan være svære at navigere i. Her får du nogle korte eksempler på typiske etiske dilemmaer og inspiration til, hvordan I kan løse dem

31. august 2023

Artikel
DILEMMAER.png
Som socialpædagog kan du støde ind i dilemmaer, som kan være svære at navigere i - fx omkring rygning, sundhed, selvbestemmelse eller seksualitet.

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: 1508 Aarhus

Der vil fra tid til anden opstå etiske dilemmaer, når man arbejder som socialpædagog. Enten i det direkte arbejde med borgerne - eller i forholdene på arbejdspladsen. I denne artikel får du eksempler på nogle af de dilemmaer, du kan støde ind i.
Nederst i artiklen finder du to temaer, som samler en masse flere dilemmaer, og hvad lovgivningen på området siger, samt råd til, hvordan I kan løse dilemmaerne. Brug dilemmaerne som afsæt for en faglig drøftelse i personalegruppen.

Låst dør

På vores tilbud bor en mand, der ofte nægter at låse op, når en af medarbejderne kommer og banker på. Vi har forsøgt at lave en aftale med ham, men den glipper ofte. Hvad kan og skal jeg gøre i situationen? Jeg vil nødig bagefter opdage, at han har ligget og haft brug for hjælp!

Hygiejne

Vi har en 15-årig dreng boende på vores døgninstitution, som har et meget rodet og beskidt værelse. Det er uhygiejnisk, og det bliver kun værre dag for dag. Jeg vil gerne skride ind, men jeg er samtidig bange for, at han reagerer afvisende, hvis jeg siger, at han skal gøre rent på værelset. Hvordan kan jeg hjælpe ham uden at sætte vores relation over styr?

Rygning

I vores kommune må medarbejderne ikke ryge på arbejdet. Men vi har mange borgere, der gerne vil drikke en kop kaffe og ryge en smøg sammen med os. Særligt en af borgerne er svær at føre en samtale med, hvis man ikke møder ham der, hvor han finder mest ro – nemlig med smøgen og kaffen. Borgeren fortæller mig, at mine kolleger indimellem gør en undtagelse og ryger sammen med ham. Hvordan forholder jeg mig til det?

Sundhed

En kvinde på vores botilbud er overvægtig og har udviklet insulinkrævende diabetes. Kvinden er meget fikseret på mad og tager fødevarer fra køkkenet, herunder køleskabet, mindst ti gange i døgnet. Vi er meget bekymrede for hendes sundhed, da det er vanskeligt at hjælpe med at kontrollere hendes diabetes – bl.a. på grund af hendes indtag af mad. Derudover er kvinden ikke opmærksomhed på sin håndhygiejne. Det udfordrer os i forhold til den generelle hygiejne og hensynet til de øvrige beboere. Hvad gør vi?

Læs hvordan du holder balancen mellem borgerens ret til at bestemme selv - og pligten til at drage omsorg

Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde

Her finder du en række etiske dilemmaer om socialpædagogisk arbejde indenfor temaerne 'Omsorg og selvbestemmelse', 'Rygning' og 'Seksualitet'. Brug dilemmaerne som afsæt for en etisk drøftelse i personalegruppen. Gå til temaet

Etiske dilemmaer på socialpædagogiske tilbud

Her finder du etiske dilemmaer, som handler om forholdene på socialpædagogiske tilbud indenfor temaerne - 'Ytringsfrihed og tavshedspligt', 'Samarbejde' og 'Kritik af forhold på arbejdspladsen'. Brug dilemmaerne som afsæt for en etisk drøftelse i personalegruppen. Gå til temaet

LÆS OGSÅ: 'Rygsøjlen i socialpædagogikken' om, hvorfor og hvordan den etiske bevidsthed er så central for socialpædagogikken.

Etik i ørerne

Du kan også lytte dig til, hvordan etik er et pejlemærke i den social­pædagogiske faglighed.

Find podcasten om etik på sl.dk/podcast

Etisk udvalg

Socialpædagogernes etiske udvalg problematiserer, analyserer og udtaler sig i både konkrete og mere generelle sager af etisk karakter.

Det etiske udvalg sætter spørgsmålstegn ved de etiske værdier og socialpædagogiske konsekvenser, når fx en ny metode eller praksis vinder frem.

Udvalget har til formål at inspirere til den etiske dialog blandt medlemmerne. Du kan få etisk udvalg til at komme på arbejdspladsbesøg og holde oplæg om en konkret sag eller et mere generelt emne.

Etisk udvalg har bl.a. formuleret et debatop­læg om sociale medier og socialpædagogisk arbejde. Du kan finde det på sl.dk/etik

Bliv medlem