Gå til indhold

OK21

Stort JA til OK21

Rekordmange medlemmer har deltaget i de seneste ugers urafstemning om OK21. Nu ligger resultatet klar: 88 pct. af stemmedeltagerne har svaret JA

30. marts 2021

Artikel
OK21_logo1128x600.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Socialpædagogernes medlemmer har talt. Det blev et klart og overbevisende Ja tak til overenskomstresultatet, efter at urafstemningen onsdag kl. 12 er afsluttet og hele 88,3 pct. af stemmedeltagerne stemte ja.

Dermed har Socialpædagogerne godkendt det overenskomstforlig, som forbundet har forhandlet på plads med arbejdsgiverne på det offentlige område og kan nu se frem til bl.a. lønstigninger på godt 5,2 pct. over de næste tre år.

Det var en yderst tilfreds forbundsformand, der modtog resultat af urafstemningen og kunne konstatere en overvældende opbakning til resultatet med over 88 pct. ja-stemmer.

-Jeg er rigtig glad - og stolt! Det er en fantastisk flot opbakning fra medlemmerne - en tillidserklæring af den anden verden, siger Benny Andersen og fortsætter:

- Jeg har været spændt på resultatet, for forhandlingerne i år er jo foregået i en meget speciel situation præget af usikkerhed pga. coronakrisen, men vi har været ærlige overfor medlemmerne hele vejen igennem og lagt klart frem, hvad der er realistisk i situationen, og det har medlemmerne nu kvitteret for.

Rekord højt stemmetal
Hele 56 pct. af de stemmeberettigede medlemmer har i år deltaget i afstemningen, og det er den højeste stemmedeltagelse nogensinde i forbundets historie. Til sammenligning stemte 52 pct. ved de seneste overenskomstforhandlinger i 2018, og før det har stemmeprocenten ligget mellem ml 30-40 pct. ved urafstemningerne.

At stemmedeltagelsen er historisk høj er i sig selv en stor sejr og styrker Socialpædagogernes sag, forklarer Benny Andersen.

-Det viser, at socialpædagoger går op i deres løn- og arbejdsforhold. Det betyder vanvittig meget at have så mange medlemmer i ryggen, når vi mødes med arbejdsgiverne, for så fremgår det, at vores krav ikke bare noget jeg siger, og så lytter de noget mere.

Det flotte resultat er også i høj grad tillidsrepræsentanternes fortjeneste, understreger Benny Andersen:

-Vores tillidsrepræsentanter og alle kredsene har gjort en kæmpe indsats. De har kommunikeret resultatet og gået i dialog med medlemmerne og på den måde bidraget enormt til resultatet. Den høje stemmeprocent og opbakningen til aftalerne viser, at vi er en fagforening, der er i sync med vores medlemmer.

OK-FORHANDLINGER 2021

Fælles indsats for ligeløn
Mens overenskomsterne for de næste tre år nu er så godt som klar, er indsatsen for at skabe gode løn og arbejdsvilkår for socialpædagogerne langt fra sat på hold. Tværtimod er der masser af opgaver at tage fat på, siger Benny Andersen. Først og fremmest indsatsen for ligeløn, som der tages fat på, når alle forbund har afsluttet deres afstemninger, og OK21 falder endeligt på plads i slutningen af april.

-Alle forbund i Forhandlingsfællesskabet har givet hinanden håndslag på, at vi nu skal vi kigge hinanden i øjnene og i fællesskab finde forslag til, hvordan kan vi løse det problem, at os med mellemlange videregående uddannelser i kvindedominerede faggrupper har et urimeligt lønefterslæb. Det vil vi gå til politikerne på Christiansborg med. Et samlet Forhandlingsfælleskab er en forudsætning for, at der bliver lyttet til os, siger Benny Andersen.

Derudover venter arbejdet med at udvikle de indsatser, der er aftalt i OK21. Bl.a. skal der udformes en ny arbejdsmiljøuddannelse i psykisk arbejdsmiljø, og der skal udvikles nye redskaber til en seniorpolitik, så medlemmerne kan trives gennem hele arbejdslivet. Og så er der det daglige arbejde som forbund og kredse gør for medlemmernes vilkår, som altid skal varetages.

-Vi arbejder hver eneste dag på at skabe resultater for medlemmerne, siger Benny Andersen.

Lønstigninger på vej
De nye overenskomster træder i kraft 1. april. Det betyder bl.a., at de lønstigninger, som er en del af resultatet, forventes at blive udbetalt med maj-lønnen. De kommunaltansattes løn stiger med 1 pct. og de regionalt ansattes løn stiger med 0,75 pct. pr. 1-4-2021.

Den endelige godkendelse af OK-forligene kan først ske, når alle forbund har afsluttet deres urafstemninger. Det er de d. 21. april, hvor Forhandlingsfællesskabet træder sammen og tager endeligt stilling til, om forligene formelt kan godkendes.

TIDLIGERE ÅRS STEMMEPROCENTER

2018: 52 - 93,4 pct. stemte ja

2015: 31,1 – 92,9 pct. stemte ja

2013: 26,5 – 82,3 pct. stemte ja

2011: 25,8 – 84,8 pct. stemte ja

2008: 42,5 – 69,2 pct. stemte ja

2005: 35,7 – 84,2 pct. stemte ja

Bliv medlem