Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Resultatet af OK21 på statens område

Her får du en oversigt over overenskomstresultaterne på det statslige område. Oversigten indeholder de generelle OK-resultater fra de overordnede forhandlinger.

Reallønsfremgang

Der er aftalt en samlet økonomisk ramme på 6,75 pct. for de næste tre år. Af de 6,75 pct. udgør de generelle lønstigninger 4,42 pct.

Prisstigningerne forventes at stige med 3,95 pct. i overenskomstperioden. Dermed er reallønsfremgangen sikret.

Som statsansat socialpædagog med en løn på 32.000 kr. pr. måned, vil din månedsløn i 2023 være steget med ca. 1.400 kr., hertil skal lægges pensionen.

Seniorbonus og en styrket seniorindsats

Ansatte, der er fyldt 62 år, får ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. af den samlede løn. Seniorerne kan vælge at få konverteret bonussen til to seniordage om året eller til pension. Parterne vil herudover arbejde med en række initiativer for at understøtte en styrket seniorindsats på statens arbejdspladser.

Forenkling af pension

En række medarbejdergrupper vil hurtigere få adgang til pension, da parterne har afsat midler til afskaffelse af karenskrav, bl.a. aldersgrænsen på 25 år.

Kompetenceudvikling

Den Statslige Kompetencefond videreføres. Der er blandt andet aftalt et særligt fokus på at fremme seniorernes muligheder for kompetenceudvikling.

Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø (FLIPA), der blev aftalt ved OK18, fortsættes i den kommende overenskomstperiode.

Arbejdstidsaftale for lærere

Der er den 4. januar 2021 indgået en fælles arbejdstidsaftale for lærere m.fl. i staten. Aftalen træder i kraft sammen med resten af overenskomstforliget.

Arbejdstidsaftale for lærere ved SOSU-skolerne

Aftalen bygger – som den kommunale arbejdstidsaftale fra efteråret 2020 – på et samarbejdsspor, hvor lærernes tillidsrepræsentanter og ledelserne lokalt er forpligtiget til at drøfte prioriteringerne for skolen og dermed for lærernes arbejde i et skoleår på et oplyst grundlag. Samarbejdet sker for at sikre sammenhæng mellem lærernes arbejdstid og opgaver og et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse.

Aftalen betyder blandt andet også, at opgaveoversigten skal være fyldestgørende, have tidsangivelser og dermed blive et mere reelt værn til at sikre, at der er balance mellem opgaver og tid. For eksempel understreger aftalen, at den enkelte lærer skal have en opgaveoversigt senest fem uger før normperiodens begyndelse. Her skal det blandt andet fremgå, hvor meget tid læreren har til undervisning og til estimeret individuel forberedelse og hvilke andre opgaver over 60 timer, der kommer i skoleåret. Desuden giver aftalen mulighed for hjemmearbejde, hvis det kan aftales lokalt.

Aftalen slår også fast, at lærerne fremover skal have en status på deres præsterede arbejdstimer hver tredje måned

Derudover er der også aftalt en ret for de over 60-årige til nedsat tid med fuld pensionsindbetaling.