Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Arbejdsmiljøstrategi

Faglighed og godt arbejdsmiljø er hinandens forudsætninger. Det er Socialpædagogernes udgangspunkt for indsatsen omkring arbejdsmiljø.

Forbundets visioner og målsætninger er formuleret i Socialpædagogernes arbejdsmiljøstrategi.

På kongressen i november 2014 vedtog Socialpædagogerne en ny arbejdsmiljøstrategi som sætter retningen for forbundets fremtidige indsats på arbejdsmiljøområdet.

Med afsæt i kongressens arbejde under temaet "arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd", fortsætter arbejdet nu med at lave handlingsplaner, som udmønter arbejdsmiljøstrategien.

Socialpædagogernes arbejdsmiljøstrategi (pdf)

Med forskerens blik

Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd. Sådan lyder temaet til Socialpædagogernes Kongres 2014. Men holder det vand? Er faglighed og arbejdsmiljø to sider af samme sag? Hør hvad arbejdsmiljøforsker Karen Albertsen siger – og hvad, der er de største udfordringer i det socialpædagogiske arbejdsmiljø.

Et hjem for hjemløse

På Holger Nielsens Ungdomsboliger på Amager gør medarbejderne sig mange faglige overvejelser – og de spiller alle sammen ind på arbejdsmiljøet. Det handler blandt andet om at skabe en hjemlig atmosfære og svække institutionspræget.

Skidt med skurvognen

Socialpædagogerne i opgangsfællesskabet Maglehøj holder for øjeblikket til i en skurvogn. Men når arbejdsmiljøet er godt – og fagligheden høj – slår det ikke medarbejderne ud.