Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen er socialpædagogers grunduddannelse, der kvalificerer dig til at arbejde med børn, unge og voksne.

Om pædagoguddannelsen

Uddannelsen er en 3½ års professionsbacheloruddannelse, hvor du skiftevis har teoretisk undervisning og praktikperioder på en institution. Uddannelsen indeholder en fællesdel, en specialiseringsdel og i alt fire praktikperioder, hvoraf de to er lønnede. Efter et års indledende fællesdel vælger du en af tre specialiseringer af 2½ års varighed: Dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik. 

Læs mere om uddannelsen, uddannelsessteder og krav til optagelse på UddannelsesGuiden: Pædagoguddannelsen 

På UCC kan du se: Adgangskrav til uddannnelsen

Praktik under pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen er opbygget med skiftende perioder af seminarieundervisning og praktik. I uddannelsen fra august 2014 er der fire praktikperioder:

Grundforløbet:

  • Førsteårspraktik på syv uger med SU

Specialiseringsforløbet (herunder specialiseringen i social- og specialpædagogik):

  • Andetårspraktik på 26 uger med løn
  • Tredjeårspraktik på 26 uger med løn
  • Fjerdeårspraktik på tre uger med SU

Den korte fjerdeårspraktik knyttes an til bachelorprojektet.

Se kompetencemål for de fire praktikker på side 9, 21 og 24 i bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Som praktikant på en pædagogisk institution er du en del af et område, som er reguleret af et hav af regler. De er defineret i en bekendtgørelse, en studieordning og en overenskomst. Derudover kommer de uudtalte regler og normer inden for den enkelte institution og det pædagogiske arbejdsfelt. PLS (Pædagogstuderendes Landssammenslutning) har derfor samlet svarene på en lang række af de spørgsmål, du som studerende kan have i praktikken. Du finder svar her: Fakta om praktikken 

Til praktiksteder og praktikvejledere

Den nye specialiserede pædagoguddannelse er en kæmpe sejr for den socialpædagogiske faglighed og en fremadrettet sikring af professionen. Samtidig stiller det krav om flere praktikpladser inden for det social- og specialpædagogiske område. Uden et dækkende praktikudbud mister de studerende et uvurderligt indhold i deres uddannelsesforløb. Med andre ord er der altså brug for dig og din arbejdsplads. Hvis din arbejdsplads kunne overveje at blive praktiksted, kan du finde mere information i pjecen Tør du blive praktiksted (pdf)