Menu

Find din overenskomst

Din overenskomst er forskellig afhængigt af, om du er ansat i en kommune, en region, i staten eller er privatansat. Se hvad der gælder for dig.

Er du ansat i en kommune
Er du privatansat

Overenskomster forbundet har indgået med Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Den ene overenskomst omfatter private opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud m.v.. Den anden omfatter ansatte ved vikarbureauer. Sidstnævnte er en fællesoverenskomst, hvor også BUPL og FOA er parter.

Overenskomst for pædagogisk personale ved opholdssteder, botilbud m.v. 2017-2020 (pdf)

Landsoverenskomst pædagogisk vikar 2017-2020 (pdf)

Opholdsstedsoverenskomsterne er umiddelbart gældende på opholdssteder og ved vikarbureauer, der er medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

Tiltrædelsesaftaler
En del private arbejdsgivere, der ikke er medlem Dansk Erhverv Arbejdsgiver har efter aftale med forbundet tiltrådt overenskomsten, så den gælder på den pågældende arbejdsplads.

Nogle private arbejdsgivere har i stedet indgået aftale om tiltrædelse til den kommunale overenskomst. Det gælder bl.a. flere landsdækkende organisationer/foreninger:

  • Mariehjemmene
  • OK-fonden
  • Danske Diakonhjem
  • Julemærkefonden

Se den kommunale overenskomst

Virksomhedsoverenskomster
Der er også indgået særlige overenskomster med enkelte private arbejdsgivere. Det gælder bl.a. Den Sociale Udviklingsfond.

Du kan i din lokale kreds få oplyst, hvilke private arbejdspladser, der er omfattet af en af vore overenskomster.

Er du ansat i en region
Er du ansat i staten

Overenskomster, som forbundets medlemmer på det statslige område er omfattet af.

Socialpædagogerne har indenfor det statslige område indgået eller er part i overenskomster og aftaler, der omfatter Kofoeds Skole, pædagogisk uddannet personale der ansat som lærere ved SOSU-skolerne samt pædagogisk uddannet personale ansat ved Dansk Røde Kors.

Overenskomsterne på det statslige område består dels af fællesoverenskomster, der omfatter store grupper af statsligt ansatte og som fastlægger generelle vilkår om eksempelvis pension, opsigelse m.v.. Fællesoverenskomsterne er suppleret af organisationsaftaler, der omfatter mindre grupper. Organisationsaftalerne fastsætter bl.a. lønforhold.

Overenskomster blev fornyet i 2018. Linket henviser til 2015-udgaven af overenskomsten, hvis 2018-overenskomsten ikke er færdigredigeret. 

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisation 2018
(Gælder for ansatte på Kofoeds Skole og ved Dansk Røde Kors)

Organisationsaftale Dansk Røde Kors (pdf) 2018

Organisationsaftale Kofoeds Skole (pdf) 2018

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation
(Gælder for lærere ved SOSU-skolerne)

Organisationsaftale for ledere og undervisere ved SOSU skolerne (pdf)