Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Find din overenskomst

Din overenskomst er forskellig afhængigt af, om du er ansat i en kommune, en region, i staten eller er privatansat. Se hvad der gælder for dig.

Er du ansat i en kommune
Er du privatansat

Landsdækkende private virksomheder der har tiltrådt den kommunale overenskomst:

  • Mariehjemmene
  • OK-fonden
  • Danske Diakonhjem
  • Julemærkefonden

Landsdækkende private virksomheder der har tiltrådt Landsoverenskomsten for opholdssteder mv. mellem Socialpædagogerne og Dansk Erhverv Arbejdsgiver:

  • Habitus - medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver
  • Psykiatri Plus - medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver
  • Altiden (tidligere Aleris Omsorg) - medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver
  • Ekkofonden - medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver
  • Dansk Flygtningehjælp (Integrationsnet) - medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

Du kan finde landsoverenskomsten her.

På ovenstående virksomheder er der indgået lokalaftaler, der regulerer løn- og ansættelsesforholdene.

Pædagogisk vikaroverenskomst

Virksomhedsoverenskomster
Der er også indgået særlige overenskomster med enkelte private arbejdsgivere. Det gælder bl.a. Den Sociale Udviklingsfond.

Er du ansat i en region
Er du ansat i staten

Overenskomster, som forbundets medlemmer på det statslige område er omfattet af.

Socialpædagogerne har indenfor det statslige område indgået eller er part i overenskomster og aftaler, der omfatter Kofoeds Skole, pædagogisk uddannet personale der er ansat som lærere ved SOSU-skolerne samt pædagogisk uddannet personale ansat ved Dansk Røde Kors.

Overenskomsterne på det statslige område består dels af fællesoverenskomster, der omfatter store grupper af statsligt ansatte og som fastlægger generelle vilkår om eksempelvis pension, opsigelse m.v.. Fællesoverenskomsterne er suppleret af organisationsaftaler, der omfatter mindre grupper. Organisationsaftalerne fastsætter bl.a. lønforhold.

Overenskomster blev fornyet i 2021.

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisation 2021
(Gælder for ansatte på Kofoeds Skole og ved Dansk Røde Kors)

Organisationsaftale Dansk Røde Kors (pdf) Forlænget til 31. marts 2024
Dansk Røde Kors Bilag 1

Organisationsaftale Kofoeds Skole (pdf) Forlænget til 31. marts 2024

Fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation (pdf) 2021
(Gælder for lærere ved SOSU-skolerne)

Statens arbejdstidsaftale for lærere m.fl.  (2021)

Organisationsaftale for ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) (pdf)