Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Hvad er en arbejdsskade?

Man opdeler arbejdsskader i to forskelige typer skader: Ulykker og Erhvervssygdomme

Arbejdsulykker

En arbejdsulykke er en personskade, som er opstået som følge af en hændelse eller pludselig påvirkning på arbejdet. Hændelsen eller påvirkningen skal være sket pludseligt eller inden for fem dage.

Eksempel 1:
En socialpædagog skal hjælpe en tung fysisk handicappet beboer op fra en meget lav sofa, som vedkommende er faldet ned i. Hun trækker i beboerens ene arm, indtil han sidder op. Herefter forsøger hun at trække beboeren op at stå, men beboeren falder pludseligt tilbage i sofaen. Socialpædagogen får herved et kraftigt ryk og smerter i ryggen. Rygsmerterne vil, under forudsætning af at en række øvrige betingelser er opfyldt, kunne anerkendes som arbejdsskade.
Det er ikke alle skader, der opstår på arbejdet, som er en arbejdsulykkeulykke i lovens forstand. Det er blandt andet en betingelse at der er årsagssammenhæng mellem skaden og hændelsen eller påvirkningen.

Eksempel 2:
En socialpædagog rejser sig fra en stol og får rygsmerter. Det viser sig senere at der er tale om en diskusprolaps. Hverken rygsmerterne eller diskusprolapsen kan anerkendes som arbejdsskade, da det at rejse sig fra en stol ikke forårsager skaden.

Erhvervssygdomme

En erhvervssygdom er en sygdom, som er opstået som følge af længerevarende påvirkninger på arbejdet. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer sagen ud fra fortegnelsen over erhvervssygdomme. Kun sygdomme, som står på fortegnelsen over erhvervssygdomme kan anerkendes. Sygdomme som ikke står på fortegnelsen over erhvervssygdomme kan kun anerkendes som erhvervssygdom efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

Eksempel 1:
En socialpædagog har været udsat for vold og trusler i en længere årrække. Konkret har den pågældende været udsat for mindst tre voldelige overfald. En psykiatrisk speciallægeerklæring har stillet diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). Symptomerne er opstået i takt med de voldelige overfald på arbejdet. Sygdommen posttraumatisk belastningsreaktion vil, under forudsætning af at en række øvrige betingelser er opfyldt, kunne anerkendes som erhvervssygdom efter fortegnelsen over erhvervssygdomme punkt F.1.

Eksempel 2:
En socialpædagog har igennem 13 år arbejdet på en døgninstitution med større børn og unge med svære fysiske og psykiske handicaps. Den pågældende har i gennemsnit foretaget mere end 20 personhåndteringer om dagen. Efter 12-13 år udviklede den pågældende kroniske lænderygsmerter og der blev senere konstateret en diskusprolaps. Sygdommen kronisk lænderygsygdom vil, under forudsætning af at en række øvrige betingelser er opfyldt, kunne anerkendes som erhvervssygdom efter fortegnelsen over erhvervssygdomme punkt B.1.C.