Gå til indhold

Sagsbehandlingstid

For at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan træffe afgørelse om mén og erhvervsevnetab, skal der foreligge en afklaring af hhv. dine helbredsmæssige og erhvervsmæssige forhold.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Er din skade blevet anmeldt hurtigt, kan sagen vente på, at din skade er helet og at din situation på arbejdsmarkedet er helt eller delvist afklaret. Alene det gør, at der kan gå mindst et år før sagen kan afgøres.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har derudover desværre meget lange sagsbehandlingstider. Det betyder både, at der kan være ventetid på journalisering af indkomne oplysninger til sagen, og at din sag kan vente på sagsbehandling i lang tid.  

I Socialpædagogernes arbejdsskadeteam hjælper vi dig med at rykke med sagen, når den har ligget stille gennem længere tid, og når AES ikke venter på nye oplysninger.

Bliv medlem