Gå til indhold

Anmeldelse

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker – dvs. personskade, som er opstået som følge af en konkret hændelse eller en kortere påvirkning på op til fem dage.  

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Læger og tandlæger har anmeldepligt på mistanke om sygdom på grund af længerevarende belastninger i arbejdet.  

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring AES kan ændre en erhvervssygdom til en ulykkessag eller omvendt. AES er også forpligtet til at oprette nye sager, hvis de bliver opmærksomme på dem.  

Anmeldefrist  

Arbejdsgiver/læger har pligt til at anmelde en arbejdsskade inden for 14 dage. Andre kan dog også anmelde en arbejdsskade. Både for ulykker og erhvervssygdomme er der en anmeldefrist på et år – enten fra ulykken skete, eller fra du fik at vide af en læge, at din sygdom skyldtes dit arbejde.  

Bliver din skade eller sygdom ikke anmeldt af din arbejdsgiver eller læge, kan du selv anmelde skaden ved henvendelse til AES. Du kan finde blanketter hos AES.   

Vi anbefaler, at en skade eller sygdom bliver anmeldt hurtigst muligt. Hvis skaden bliver anmeldt langt tid efter, kan det være svært at bevise, at en skade skyldes arbejde. 

Anmeldelsesfrist på et år

Hvis din arbejdsgiver eller læge ikke vil anmelde, skal du anmelde skaden inden for et år for at sagen er rettidigt anmeldt.

Anmeldelse af arbejdsulykker

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde skaden inden for 14 dage, hvis:

  • du har mere end 1 dags fravær ud over skadedagen eller
  • hvis der er udsigt til erstatning.

Da arbejdsskadesystemer er et forsikringssystem, sker anmeldelsen i flere trin afhængig af skadens omfang. Først som en intern registrering hos arbejdsgiver, derefter til arbejdsgivers forsikring og til sidst til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). 

Anmeldelsen tæller fra sagen er anmeldt til forsikringsselskabet.

Er du offentligt ansat, er skaden at betragte som anmeldt, hvis en leder har kendskab til skaden. Vi anbefaler altid at få dokumentation for anmeldelse på skrift.

Anmeldelse af erhvervssygdomme

Læger og tandlæger pligt til at anmelde en mulig arbejdsskade inden for 14 dage. Hvis du har mistanke om, at du har fået en sygdom på grund af dit arbejde, bør du går til din læge. Dette gæder både fysiske gener f.eks. rygsmerter og psykiske gener på grund af belastende forhold på arbejdet.

Erhvervssygdomme anmeldes direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der behandler alle sagerne.

Sagen er anmeldt, når AES har modtaget anmeldelsen.

Bliv medlem