Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Når dagpengeretten ophører

Når du har opbrugt din 2-årige dagpengeret, har du måske mulighed for at forlænge din dagpengeret. Læs mere om dine muligheder neden for.

Når dagpengeretten ophører

Når du har opbrugt din 2-årige dagpengeret, har du måske mulighed for at forlænge din dagpengeret. Se mere under "Hvor lang tid kan jeg få dagpenge?". Hvis du ikke har mulighed for at forlænge din dagpengeret, eller du har gjort brug af denne mulighed, har du ikke længere ret til ydelser fra a-kassen. Du skal i stedet kontakte din kommune.

Kommunen vil undersøge, om du har ret til kontanthjælp eller en anden ydelse.

Kontanthjælp er en ydelse, man kan få, hvis man bor fast i Danmark, har været udsat for en social begivenhed og ikke har mulighed for at forsørge sig selv og sin familie. Hvis man modtager kontanthjælp, gælder der særlige regler om formue, indtægter og gensidig forsørgerpligt.

Hvis du ikke har ret til kontanthjælp eller anden lignende ydelse, vil du måske have ret til kontantydelse.

Vi har oplistet de grundlæggende betingelser for kontantydelse nedenfor.

Du kan læse mere om både kontanthjælp og kontantydelse på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, http://bm.dk/, eller du kan kontakte din kommune.

Kontantydelse

Du kan, som udgangspunkt få kontantydelse, hvis du har opbrugt retten til dagpenge efter 1. januar 2015. Ydelsen omfatter således ikke medlemmer, som allerede har mistet retten til ydelser – eller har fået arbejdsmarkedsydelse i 2014.

Om du er omfattet af muligheden for kontantydelse eller ej afhænger af, hvornår du har opbrugt (opbruger) din ret til dagpenge. Den afhænger ikke af, hvornår du opbruger din ret til arbejdsmarkedsydelse.  

Kravene er:

  • Du skal have opbrugt din dagpengeret efter 1. januar 2015
  • Du skal have opbrugt din ret til arbejdsmarkedsydelse
  • Du må ikke have krav på anden offentlig forsørgelse som kontanthjælp, efterløn eller seniorjob.

I fald ovennævnte betingelser er opfyldt, vil du kunne få kontantydelse i 6 eller 3 måneder. Således at du sammenlagt, højst modtager dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse i 3 år.

Du skal som udgangspunkt deltage i aktivering i hele den periode, hvor du får ydelsen. Som udgangspunkt nyttejob eller virksomhedspraktik. Der vil dog også, efter en konkret vurdering, være mulighed for løntilskudsjob, jobrotation og opkvalificeringsjob.

Det kommunen, der udbetaler kontantydelsen. Ydelsen er ikke som kontanthjælp afhængig af dine indkomstforhold. Den bliver udbetalt med 60 eller 80 % af højeste dagpengesats alt efter forsørgerstatus.

BEMÆRK: Kontantydelsen er under udfasning. Medlemmer, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2017, er de sidste, der kan få kontantydelse.     

Kontingetfritagelse

Når din dagpengeret ophører, kan du i nogle tilfælde få fritagelse for at betale medlemsbidrag til a-kassen. Du kan også få gratis fagforening.

Fritagelse for medlemsbidrag
Hvis du står helt uden indtægt, kan du søge om fritagelse for betaling af medlemsbidrag. Du skal da kun betale 104 kr. om måneden (+ evt. bidrag til efterlønnen) for at være medlem af a-kassen. Det er et krav, at du er tilmeldt som ledig på jobnet.dk, selv om du ikke længere kan få dagpenge.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige lempelige efterlønsregler, hvis du mister dagpengeretten efter, du er fyldt 50 år og samtidig betaler til efterlønnen. Her vil det være et krav, at du helt frem til efterlønsalderen betaler både medlems- og efterlønsbidrag. Du bør derfor altid kontakte os, før du evt. søger om fritagelse.

Hvis du får fritagelse for medlemsbidrag, får du automatisk gratis fagforening. Du kan søge om fritagelse her: www.sl.dk/fritagelsemedlemsbidrag

I perioder med arbejde er det vigtigt, at du betaler for at være medlem – også selv om det måske kun er en kort periode. Det vejleder vi dig nærmere om i forbindelse med fritagelsen.

Gratis fagforening 
Er du uden indtægt – eller får kontanthjælp – kan du være gratis medlem af Socialpædagogerne. Du kan få gratis fagforening et halvt år ad gangen, så længe du opfylder betingelserne. Du kan søge om fritagelse her: www.sl.dk/fritagelsemedlemsbidrag

 

Nye dagpengeregler i 2017

1. januar 2017 indførtes et nyt dagpengesystem. Udgangspunktet er en 2-årig dagpengeperiode med mulighed for fleksibel forlængelse af perioden.

Hent pjecen (pdf)