Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Hvor lang tid kan jeg få dagpenge?

Dagpengeperioden består af en ordinær dagpengeperiode og eventuelt en forlænget dagpengeperiode. Dagpengeperioden opgøres i timer og skal bruges inden for et bestemt antal måneder, som kaldes en referenceperiode.

Hvis du skal have dagpenge som lønmodtager

Dagpengeperioden er som udgangspunkt to år. Dagpengeretten opgøres dog i timer og er derfor 3.848 timer (3.120 timer for deltidsforsikrede). De 3.848 timer skal bruges inden for 36 måneder (tre år). De 36 måneder kan i visse tilfælde forlænges, hvis du fx bliver syg. 

Du bruger af din dagpengeret i timer. Hvis du får udbetalt en hel måneds dagpenge, forbruger du 160,33 timer. Hvis du har arbejde, er afmeldt eller har andet fradrag, bruger du som udgangspunkt kun det antal dagpengetimer, du får udbetalt om måneden.

Din dagpengeperiode starter altid den 1. i den måned, hvor du første gang får udbetalt dagpenge i perioden. Det gælder også, selvom du først bliver ledig midt i måneden. Du kan dog først få udbetalt dagpenge fra den første ledige dag, hvor du samtidig er tilmeldt jobcentret som ledig. 

Hvad forbruger af din dagpengeret ud over almindelige dagpenge?

Du forbruger naturligvis af din dagpengeret, mens du modtager dagpenge. Men du kan også forbruge af den, selvom du fx er syg. Herunder har vi oplistet det, som forbruger af din dagpengeret, selvom du ikke får udbetalt almindelige dagpenge.

  • Hvis du bliver syg, mens du modtager dagpenge, forbruges de første 222 timer af din dagpengeret (seks uger). Du forbruger kun det antal timer, som du får udbetalt enten dagpenge under sygdom eller sygedagpenge for. 
  • Hvis du holder ferie med feriedagpenge, forbruger de udbetalte feriedagpenge af din dagpengeret. 
  • Hvis du er udelukket fra at modtage dagpenge pga. karantæne, forbruger karantænetimerne af din dagpengeret.
  • Hvis du deltager i løntilskud, forbruger timerne af din dagpengeret.

Hvis du skal have dagpenge som dimittend

Dagpengeperioden er et år. Dagpengeretten opgøres dog i timer og er derfor 1.924 timer (1.560 timer for deltidsforsikrede). De 1.924 timer skal bruges inden for 24 måneder (to år). De 24 måneder kan i visse tilfælde forlænges, hvis du fx bliver syg. 

Forlængelse af dagpengeretten

Hvis du opbruger din dagpengeret (to år, hvis lønmodtager og et år, hvis dimittend), har du måske mulighed for at forlænge din dagpengeret. 

Du kan forlænge din dagpengeret, hvis du har haft lønarbejde, siden du fik ret til dagpenge.

En times lønarbejde giver to timers dagpenge. De to timer skal bruges inden for en referenceperiode på tre timer. 

Du kan forlænge din dagpengeret i op til 1.924 timer (et år).

Det er dit valg

Det er din beslutning, om du ønsker at veksle dine løntimer til en forlænget dagpengeret. Det er også dit valg, hvor mange af dine løntimer, du ønsker at bruge til forlængelse af dagpengeretten. Du har stadig muligheden for at optjene en ny dagpengeret, når du har haft 1.924 løntimer. Når timerne er brugt til forlængelse, kan de ikke bruges til at optjene en ny dagpengeret.

Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvad det betyder for din situation.

Hvad skal du gøre?

Din dagpengeret vil automatisk blive forlænget, når den er ophørt. Dvs. at der stadig vil ligge dagpengekort til dig på MIT SL. Hvis du ønsker at forlænge din dagpengeret, skal du derfor blot udfylde dagpengekortet, som du plejer.

Vi skriver til dig om mulighederne i god tid inden, du når at opbruge din dagpengeret. 

Afkortning af dagpengeperioden

Hvis du har modtaget dagpenge i 7.696 timer (fire år) inden for otte år, skal vi afkorte dine dagpenge. For deltidsforsikrede er det efter 6.240 timer. 

Afkortningen sker ved, at vi nedsætter din dagpengeperiode med 160,33 timer (130 timer, hvis du er deltidsforsikret).

Hvis du er i den forlængede dagpengeperiode, sker afkortningen ved, at vi fjerner 80,17 timer (65 timer for deltidsforsikrede) fra din beskæftigelseskonto.

Har du hverken 160,33 timer af din dagpengeret eller 80,17 timer på beskæftigelseskontoen tilbage, når afkortningen skal ske, sker afkortningen først, hvis du optjener en ny dagpengeret. I det tilfælde vil din nye dagpengeret derfor kun være et år og 11 måneder. Hvis ikke afkortningen er sket inden for fem år, bortfalder den.

Bliv medlem