Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Hvor lang tid kan jeg få dagpenge?

Dagpengeperioden består af en ordinær dagpengeperiode og eventuelt en forlænget dagpengeperiode. Dagpengeperioden opgøres i timer og skal bruges inden for et bestemt antal måneder, som kaldes en referenceperiode.

Dagpengeperioden er som udgangspunkt 2 år. Dagpengeretten opgøres dog i timer og er derfor 3.848 timer (3.120 timer for deltidsforsikrede). De 3.848 timer skal bruges inden for 36 måneder (3 år). De 36 måneder kan i visse tilfælde forlænges, hvis du ex. bliver syg. 

Du forbruger også samtidig af din dagpengeret i timer. Hvis du får udbetalt en hel måneds dagpenge forbruger du 160,33 timer. Hvis du har arbejde, er afmeldt eller har andet fradrag bruger du som udgangspunkt kun det antal dagpengetimer, du får udbetalt i måneden.

Din dagpengeperiode starter altid pr. den 1. i den måned, hvor du første gang får udbetalt dagpenge i perioden. Det gælder også, selvom du først bliver ledig midt i måneden. Du kan dog først få udbetalt dagpenge fra den første dag, du har anmodet om dagpenge og er tilmeldt jobcentret som ledig. 

Hvad forbruger af din dagpengeret ud over almindelige dagpenge?

Du forbruger naturligvis af din dagpengeret, mens du modtager dagpenge, men du kan også forbruge af den, selvom du ex. er syg. Herunder har vi oplistet det, som forbruger af din dagpengeret, selvom du ikke får udbetalt almindelige dagpenge.

Hvis du bliver syg, mens du modtager dagpenge, forbruger de første 222 timer af din dagpengeret (6 uger). Du forbruger kun det antal timer, som du får udbetalt enten dagpenge under sygdom eller sygedagpenge for. 

Hvis du holder ferie med feriedagpenge, forbruger de udbetalte feriedagpenge af din dagpengeret. 

Hvis du er udelukket fra at modtage dagpenge pga. karantæne, forbruger karantænetimerne af din dagpengeret.

Hvis du deltager i løntilskud, forbruger timerne af din dagpengeret.

Suspension af dagpengeforbruget pga. Covid19

I perioderne 1. marts 2020 - 31. august 2020 og 1. januar 2021 - 30. juni 2021 var dagpengeforbruget suspenderet pga. Covid19. Dagpenge, du har fået udbetalt i de perioder, har derfor ikke brugt af din dagpengeret. 

Forlængelse af dagpengeretten

Hvis du opbruger din 2-årige dagpengeret, har du måske mulighed for at forlænge din dagpengeret. 

Du kan forlænge din dagpengeret, hvis du har haft lønarbejde, siden du fik ret til dagpenge.

1 times lønarbejde giver 2 timers dagpenge. De 2 timer skal bruges inden for en referenceperiode på 3 timer. 

Du kan forlænge din dagpengeret i op til 1.924 timer (1 år)

Det er dit valg
Det er din beslutning, om du ønsker at veksle dine løntimer til en forlænget dagpengeret. Det er også dit valg, hvor mange af dine løntimer, du ønsker at bruge til forlængelse af dagpengeretten. Du har stadig muligheden for at optjene en ny dagpengeret, når du har haft 1.924 løntimer. Når timerne er brugt til forlængelse, kan de ikke bruges til et optjene en ny dagpengeret.

Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvad det betyder for din situation.

Hvad skal du gøre?
Din dagpengeret vil automatisk blive forlænget, når den er ophørt. Dvs. at der stadig vil ligge dagpengekort til dig i Netkassen. Hvis du ønsker at forlænge din dagpengeret, skal du derfor blot udfylde dagpengekortet som du plejer.

Vi skriver til dig om mulighederne i god tid inden, du når at opbruge din 2-årige dagpengeret. 

 

Afkortning af dagpengeperioden

Når du har modtaget dagpenge i 7.696 timer (4 år) inden for 8 år skal vi afkorte din dagpenge. For deltidsforsikrede er det efter 6.240 timer. 

Afkortningen sker ved, at vi nedsætter din dagpengeperiode med 160,33 timer (130 timer hvis du er deltidsforsikrede).

Hvis du er i den forlængede dagpengeperiode sker afkortningen ved, at vi fjerner 80,17 timer (65 timer for deltidsforsikrede) fra din beskæftigelseskonto.

Har du hverken 160,33 timer af din dagpengeret eller 80,17 timer på beskæftigelseskontoen tilbage, når afkortningen skal ske, sker afkortningen først, hvis du optjener en ny dagpengeret. I det tilfælde vil din nye dagpengeret derfor kun være 1 år og 11 måneder. Hvis ikke afkortningen er sket inden for 5 år, bortfalder den.

Særlig 2 mdr. forlængelse pga. Covid19

Der er indgået en aftale, der sikrer dig 2 måneders ekstra dagpengeret, hvis din sædvanlige dagpengeret udløber helt i perioden 1. november 2020 - 31. oktober 2021. 

Aftalen betyder, at du får 320,66 timers dagpenge, som skal bruges inden for 3 måneder. Perioden kan ikke forlænges. 

Hvis du har ret til at få forlænget din nuværende dagpengeret pga. arbejdstimer, får du dog først ret til 2 måneders ekstra dagpengeret, når du har brugt den forlængede dagpengeret.

Kontakt a-kassen, hvis du er i tvivl om hvad der gælder for dig

 

Nye dagpengeregler i 2017

1. januar 2017 indførtes et nyt dagpengesystem. Udgangspunktet er en 2-årig dagpengeperiode med mulighed for fleksibel forlængelse af perioden.

Hent pjecen (pdf)