Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Dagpengesats

Når du optjener en ny dagpengeret, skal vi beregne din dagpengesats. Dagpengesatsen kan maksimalt udgøre 90 % af din løn, før du blev ledig.

Vi beregner din dagpengesats på baggrund af de bedste 12 måneder inden for 24 måneder forud for, at du blev ledig. Har du ikke haft indtægt i 12 ud af de seneste 24 måneder beregner vi din dagpengesats på baggrund af alle måneder med indtægt inden for 24-måneders perioden. Har du slet ikke haft en indtægt i de seneste 24 måneder forud for din ledighed, beregner vi i stedet på de bedste 12 måneder (eller evt. mindre) inden for de seneste 36 måneder. Beregningsperioden kan forlænges, hvis du eksempelvis har været syg.

Vi kan beregne din dagpengesats på baggrund af al A- og B-indkomst samt overskud af selvstændig virksomhed. Er der tale om indkomst fra lønarbejde, skal der være betalt arbejdsmarkedsbidrag af indtægten, og den skal være indberettet til indkomstregistret. Derudover skal arbejdet være udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.

Vi kan kun beregne på indkomst, som du har haft, mens du har været medlem af en a-kasse.

Eksempel:

Du melder dig ledig og har de seneste 12 måneder haft en samlet indtægt på 264.000 kr. (en månedsløn på 22.000 kr.) Satsen beregnes på følgende måde:

264.000 x 0,92 (arbejdsmarkedsbidrag) = 242.880 / 12 (antallet af mdr. med løn) = 20.240 kr. x 0,90 (90 % af din hidtidige løn) = 18.216 kr. 

Du vil altså have ret til dagpengesats på 18.216 kr. pr. måned.

Eksempel:

Du melder dig ledig, men har de seneste 24 måneder kun haft 10 måneder med indtægt. Du har i alle 10 måneder haft en indtægt på 30.000 kr. pr. måned. Satsen beregnes på følgende måde:

300.000 x 0,92 (arbejdsmarkedsbidrag) = 276.000 / 10 (antallet af måneder med løn) = 27.600 kr. x 0,90 (90 % af din hidtidige løn) = 24.840 kr. 

Du vil altså have ret til en dagpengesats på 19.728 kr. pr. måned (som er den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede i 2023).

Du kan se den maksimale dagpengesats og de øvrige faste satser på Dagpenge- og efterlønssatser 2023.

Forhøjet dagpengesats de første 3 måneder

Du kan være berettiget til en forhøjet dagpengesats de første 3 måneder. Det svarer helt præcist til de første 481 dagpengetimer. Den maksimale forhøjelse er på 3.721 kr., dvs. i alt 23.449 kr. pr. måned, hvis du er fuldtidsforsikret. Er du deltidsforsikret er den maksimale forhøjelse på 2.480 kr., dvs. i alt 15.632 kr. pr. måned.

Du skal opfylde disse betingelser:

  • Have været uafbrudt medlem af en a-kasse de seneste 4 år før ledighed
  • Opfylde et beskæftigelses- eller indkomstkrav  inden for 3 år, hvor du som fuldtidsforsikret skal have arbejdet mindst 3.848 timer eller tjent 508.656 kr. Som deltidsforsikret er det mindst 3.120 timer eller 339.096 kr. inden for de seneste 3 år.
  • Have ret til en beregnet dagpengesats, som er højere end den sædvanlige 100% dagpengesats (den er aktuelt 19.728 kr.)

Det er samtidig en betingelse, at din dagpengeretsdato gælder fra den 1. maj eller senere. Har du en tidligere dagpengeret, kan du højst få den sædvanlige 100 % dagpengesats, som aktuelt er 19.728 kr.

Første gang du skal have dagpenge, bliver du indplaceret i en dagpengeperiode på 2 år. Dagpengeretten kan fra indplaceringstidspunktet (din dagpengeretsdato) bruges inden for 3 år. Det kan du læse mere om her

For at opnå det maksimale tillæg til dagpengene den første tid, kræver det en gennemsnitlig månedsløn på mindst 28.320 kr. (ud fra de bedste 12 månedslønninger inden for 2 år).

Støttet arbejde

Vi kan kun beregne på indkomst, der stammer fra ustøttet arbejde. Det betyder, vi ikke kan beregne din sats på baggrund af indtægt fra løntilskud, jobrotation eller lignende. 

Du skal dog være opmærksom på, at måneder, hvor du også har modtaget dagpenge, SU mv. samtidigt med almindelig løn også indgår i de måneder, som dagpengesatsen beregnes på baggrund af. 

Hvornår beregner vi en dagpengesats?

Du får beregnet en sats, når du opnår en dagpengeret og melder dig ledig. Du beholder satsen, indtil du evt. opnår en ny dagpengeret. Der gælder en undtagelse for dimittender (se herunder).

Dimittend - Genberegning

Har du opnået ret til dagpenge på baggrund af din uddannelse og du får arbejde efter dit studie, har du mulighed for at få genberegnet din dagpengesats. Det er valgfrit, men du kan kun gøre brug af muligheden en enkelt gang.

Der skal minimum være gået 6 måneder fra, du afsluttede din uddannelse, til du kan få beregnet en ny sats. Samtidig er det en betingelse, at du har fået indberettet løn for 3 måneder. Din nye dagpengesats vil blive beregnet på baggrund af din lønindtægt efter du har afsluttet din uddannelse.

Vi kontakter dig, når du opfylder betingelserne for at få genberegnet din sats.