Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Dagpenge under arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling betyder, at arbejdstiden bliver nedsat i en periode for at undgå afskedigelser. Som følge af Covid19 gælder der i perioden 14. september 2020 - 31. marts 2022 en særlig midlertidig arbejdsfordeling.

Den almindelige arbejdsfordeling

Muligheden for at etablere arbejdsfordeling findes i en række overenskomster. På områder uden overenskomst eller hvor overenskomsten ikke giver mulighed for arbejdsfordeling, kan der indgås en kollektiv aftale mellem arbejdsgiver og medarbejdere. Der gælder særlige regler for indgåelse af aftale om arbejdsfordeling. Reglerne er forskellige afhængig af, om arbejdsfordelingen sker efter overenskomst eller kollektiv aftale. 

Arbejdsfordeling er ikke brugt på det socialpædagogiske arbejdsmarked og er ikke en del af vores overenskomster. 

Arbejdsfordeling betyder, at den samlede arbejdstid bliver nedsat. Der kan udbetales supplerende dagpenge for de resterende timer op til 160,33 timer pr. måned. Uger med arbejde på nedsat tid pga. arbejdsfordeling indgår ikke i tidsbegrænsningen på 30 uger for supplerende dagpenge. 

 

Den midlertidige arbejdsfordeling

Den midlertidige arbejdsfordeling gælder i perioden 14. september 2020 - 31. marts 2022. Aftalen er indgået for at hjælpe virksomheder, der er økonomisk pressede pga. Coronakrisen. 

Den midlertidige arbejdsfordeling er en mulighed for private virksomheder og betyder, at medarbejderne vil kunne få dagpenge med en højere dagpengesats end normalt. 

Du kan søge supplerende dagpenge, hvis alle nedenstående betingelser for arbejdsfordeling er opfyldt.

En arbejdsfordeling skal være aftalt efter kollektiv overenskomst eller ved anden kollektiv aftale om midlertidig nedsættelse af arbejdstiden. Den skal omfatte en af følgende:

  • Virksomheden som helhed
  • En virksomhedsafdeling, eller
  • En bestemt produktionsenhed i virksomheden.

Arbejdsfordelingen skal varsles til jobcentret og kan træde i kraft samme dag, som den bliver varslet. Det er din arbejdsgiver, der har ansvaret for at få varslet jobcentret.

Din arbejdstid kan nedsættes mellem 20% og 80%. I arbejdsfordelingsperioden kan din arbejdstid derfor være mellem 29,4 og 7,4 timer pr. uge.

Arbejdsgiveren må ikke opsige dig på grund arbejdsmangel under arbejdsfordelingen. Bliver du afskediget grundet arbejdsmangel, stopper arbejdsfordelingen for alle. 

Hvis alle betingelserne for arbejdsfordeling er opfyldt, kan du få supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen. Sædvanligvis kan du kun få supplerende dagpenge i op til 30 uger. Men får du supplerende dagpenge pga. arbejdsfordeling, tæller ugerne ikke med i 30-ugers opgørelsen.

Hvad skal jeg gøre for at få udbetalt supplerende dagpenge?
Du skal først og fremmest melde dig ledig på jobnet.dk.

Dernæst skal du udfylde en ledighedserklæring i sl.dk/medlemsportal. Du skal i forbindelse med ledighedserklæringen vedhæfte dokumentation i forhold til den aftalte arbejdsfordeling.