Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Betingelser for ret til dagpenge

Du kan optjene ret til dagpenge på flere måder. Hvilket krav du skal opfylde, afhænger af din ledighedshistorie.

Krav om et års medlemskab 

For at få dagpenge, skal du have været medlem af en a-kasse i et år. Du kan kun optjene ret til dagpenge på baggrund af indkomst, timer mv. som du har haft, mens du har været medlem af en a-kasse.

Forskellige optjeningsmetoder

Du kan få ret til dagpenge på flere forskellige måder. Udgangspunktet er, at vi ser på, hvad du har lavet de seneste 3 år forud for din ledighed. Denne periode kan forlænges, hvis du eksempelvis har været syg. 

I nogle tilfælde optjener du dagpengeret på baggrund af din indkomst, men det er andre tilfælde er dine timer, der er afgørende. Hvilket krav, du skal opfylde afhænger af din ledighedshistorie. Klik på de enkelte faner for at læse mere om betingelserne for det krav, du skal opfylde. Kontakt os, hvis du er i tvivl om hvilket krav, der gælder for lige netop dig.

Opfylder du ikke betingelserne om indkomst eller timer inden for de seneste 3 år, har du også mulighed for at optjene ret til dagpenge på baggrund af uddannelse eller selvstændig virksomhed alene. 

 

Hvornår skal jeg opfylde et indkomstkrav?

  • Hvis du aldrig har modtaget dagpenge før
  • Hvis din dagpengeret er ophørt for mere end 3 år siden
  • Hvis både din almindelige og forlængede dagpengeret er ophørt for mindre end 3 år siden, men før 1. juli 2017

Hvornår skal jeg opfylde et beskæftigelseskrav?

  • Hvis du har en gyldig dagpengeret
  • Hvis din dagpengeret er ophørt, men du har timer på din beskæftigelseskonto
Indkomstkravet

Du skal have haft en samlet indtægt på mindst 243.996 kr. (162.660 kr. hvis du er deltidsforsikret) inden for de sidste 3 år.

Du kan kun medregne 20.333 kr. (13.555 kr. hvis du er deltidsforsikret) pr. måned. Det betyder, at du ikke kan optjene ret til dagpenge på kortere tid end 1 år. Du kan godt tælle indtægten med, selvom den er under 20.333 kr. i en måned. Det betyder bare, at det vil tage mere en 1 år at optjene ret til dagpenge. 

Indkomst er både A- og B-indkomst samt overskud fra selvstændig virksomhed. Du kan opfylde indkomstkravet på baggrund af lønindkomst alene, men du kan også kombinere det med eksempelvis overskud fra selvstændig virksomhed. 

Overenskomstmæssigt lønarbejde

Det er som udgangspunkt uden betydning hvor mange timer, du har fået løn for. Det er dog en betingelse, at indtægten er betaling for arbejde, der er udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Det er samtidig en betingelse, at der er betalt arbejdsmarkedsbidrag af indkomsten, og at den er indberettet til indkomstregistret. 

Støttet arbejde

Arbejde, hvor der er ydet offentlig tilskud tilskud til lønnen, som fx. løntilskud eller jobrotation, kan ikke tælle med til opfyldelse af beskæftigelseskravet.

Har du været syg eller lignende i optjeningsperioden?

Hvis du har været syg, været på barsel eller modtaget tabt arbejdsfortjeneste og derfor ikke kan opfylde beskæftigelseskravet inden for 3 år, har du måske mulighed for at forlænge optjeningsperioden. 

Kontakt os for at høre nærmere.

Beskæftigelseskravet

Du skal have haft 1.924 timer (1.258 timer hvis du er deltidsforsikret) inden for de sidste 3 år. Det svarer til 1 års fuldtidsarbejde.

Timer kan være løntimer fra ordinært arbejde, men kan også være omregnet B-indkomst eller overskud fra selvstændig virksomhed.

Hvis dit arbejde er ukontrollabelt - dvs. hvis du ikke får løn for et bestemt antal timer - omregner vi din indtægt til timer ved at dividere timerne med omregningssatsen. Pr. 1. januar 2021 er omregningssatsen 126,69 kr. Det gælder fx. hvis du er familieplejer. Overskud fra selvstændig virksomhed omregnes også med samme omregningssats.

Overenskomstmæssigt lønarbejde

Det er en betingelse, at arbejdet er udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Det er samtidig en betingelse, at der er betalt arbejdsmarkedsbidrag og at timerne er indberettet til indkomstregistret. 

Støttet arbejde

Arbejde, hvor der er ydet offentlig tilskud tilskud til lønnen, som fx. løntilskud eller jobrotation, kan ikke tælle med til opfyldelse af beskæftigelseskravet.

Har du været syg eller lignende i optjeningsperioden?

Hvis du har været syg, været på barsel eller modtaget tabt arbejdsfortjeneste og derfor ikke kan opfylde beskæftigelseskravet inden for 3 år, har du måske mulighed for at forlænge optjeningsperioden. 

Kontakt os for at høre nærmere.

Dagpenge efter uddannelse 

Du kan få ret til dagpenge på baggrund af din uddannelse. Får du ret til dagpenge på baggrund af din uddannelse, bliver du det, vi kalder dimittend. 

Det er en betingelse for at får ret til dagpenge på baggrund af din uddannelse, at der er tale om en erhvervsmæssig uddannelse. Det betyder, at uddannelsen:

  • skal give dig ret til SU eller løn.
  • ikke må være en gymnasial uddannelse.
  • skal være normeret til 18 måneder eller 3 halvårlige semestre.

Er uddannelsens faktiske varighed under 18 måneder, kan du tidligst få ret til dagpenge, når der er gået 18 måneder, fra du startede på uddannelsen.

Har du været medlem af en a-kasse i 1 år forud for afslutningen af din uddannelse, har du ret til dagpenge fra den første dag efter, du afslutter din uddannelse. Har du været medlem i under 1 år, kan du først få dagpenge en måned efter, du har afsluttet din uddannelse.

Husk 14-dages fristen!

Skal du have dagpenge efter endt uddannelse, skal du være særligt opmærksom på 14-dages fristen. Det betyder, at du senest 14 dage efter, at du har afsluttet din uddannelse skal fortælle os, om du ønsker dagpenge på baggrund af din uddannelse, eller om du i stedet ønsker erhvervede rettigheder (indkomst- eller beskæftigelseskravet). 

Dagpenge på baggrund af selvstændig virksomhed 

Kan du ikke opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravet inden for de seneste 3 år, har du måske mulighed for at opfylde det inden for seneste 5 år. Her kan du dog kun medregne indtægt fra selvstændig virksomhed. Du kan altså ikke kombinere det med lønmodtagerarbejde. Optjener du dagpenge efter denne regel, kan vi også kun beregne din dagpengesats på baggrund af selvstændig virksomhed og de to bedste år inden for 5 år.