Gå til indhold

Kanditatpræsentation 2023

På generalforsamlingen den 11. oktober blev ledelsen i kreds Nordjylland valgt for de næste 2 år.

Tilbage til Nordjylland

Kanditatpræsentation

Er du kandidat der ønsker at opstille til en eller flere af valgposterne, kan du her på siden få publiceret 1/4 sides præsentationstekst og evt. foto. Kandidater vil løbende blive publiceret frem til generalforsamlingen.

Send din skriftelige præsentation til administrativ koordinator Helle Møll (hem@sl.dk), du kan evt. bruge dette dokument som skabelon.

Bemærk: Listen over kandidater som opstiller, kan ændre sig helt frem til og på generalforsamlingen.

Kredsformand

Peter H. S. Kristensen -  genopstiller.

Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer (Kredsformand er automatisk medlem af Hovedbestyrelsen)

Der skal vælges 3 personer.

Ellen Rasmussen - genopstiller
Pia Helene Ulrik - opstiller
Lars Øberg - genopstiller
Henrik Flyvbjerg - opstiller

Kredsnæstformand

Der skal vælges 3 Kredsnæstformænd, hvis Generalforsamlingen godkender forslag til budget 2024.

1. kredsnæstformand
Kathja Ryom - genopstiller.

2. og 3. kredsnæstformand
Charlotte Enevoldsen - genopstiller.
René Zimmer - genopstiller.
Julie Kildahl - opstiller.

Kredskasserer

Der skal vælges en kredskasserer.

René Zimmer - genopstiller.

Kredsbestyrelsen

Der skal vælges i alt 15 personer, hvis Generalforsamlingen godkender kredsbestyrelsesforslag. Kredsformand, kredsnæstformænd og Hovedbestyrelsesmedlemmer, er valgt forud, så præcist antal der skal vælges under dette punkt, afhænger af de foregående valg.

Morten Axelgaard Christiansen - genopstiller 
Lars Øberg - genopstiller
Pia Helene Ulrik - genopstiller
Mona Lund Jensen - genopstiller
Nanna Egidiussen - genopstiller
Per Bleiken Hansen - genopstiller
Julie Kildahl - genopstiller
Gitte Hviid Christiansen - opstiller
Henrik Flyvbjerg - genopstiller
Ellen Rasmussen - genopstiller
Hanne Batsberg Larsen - opstiller

Kongresdelegerede og suppleanter

Kredsbestyrelsen er valgt til kongressen.

Gitte Meldgaard Jensen - opstiller

Bliv medlem