Gå til indhold

Socialtilsyn

Socialtilsyn skal sikre en bedre kvalitet på anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for særligt udsatte børn og voksne. Socialtilsynet varetages (pr. 1. januar 2014) af fem tilsynskommuner

Tilbage til Nordjylland

De fem tilsynskommuner er:

Tilsynskommunerne må ikke godkende og føre tilsyn med tilbud, der ligger i de pågældende kommuner. Det betyder, at:

  • Socialtilsynet i Region Syddanmark varetager opgaven i Frederiksberg kommune
  • Socialtilsynet i Region Hovedstaden varetager opgaven i Holbæk kommune
  • Socialtilsynet i Region Sjælland varetager opgaven i Hjørring kommune
  • Socialtilsynet i Region Nordjylland varetager opgaven i Silkeborg kommune
  • Socialtilsynet i Region Midtjylland varetager opgaven i Fåborg-Midtfyn kommune

Kommunalbestyrelsen i de fem tilsynskommuner har både myndighedsansvaret og det politiske ansvar for opgavernes udførelse.

Bliv medlem