Gå til indhold

Er du leder i kreds Midt-og Vestjylland?

Se hvem der sidder i ledersektionen i kreds Midt- og Vestjylland og læs referater fra bestyrelsesmøderne.

Tilbage til Midtjylland

Lederpolitik og servicedeklaration

I kredsen arbejder vi for, at lederne har gode vilkår samt indflydelse og udviklingsmuligheder på eget arbejde. Socialpædagogerne Kreds Midt- og Vestjylland anser lederne på de socialpædagogiske arbejdspladser for helt afgørende for, at det socialpædagogiske arbejde samt de socialpædagogiske arbejdspladser udvikles.

Lederlønstrategi

Lederlønstrategi 2021 – 2024 for kreds Midt- og Vestjylland.

Procedure for lederlønsforhandling

Procedure ved forhandling af lederløn i kreds Midt- og Vestjylland.

Vedtægter for ledersektionen

Se den fulde ordlyd af vedtægterne samt vedtægter for Socialpædagogernes landsdækkende sektion for ledere og mellemledere.

Ledercoaching- Få gratis professionel coaching og sparring på din lederrolle

Har du brug for at udfordre og udvikle din lederrolle eller få sparring til selv at kunne finde løsninger på dine ledelsesudfordringer og dilemmaer? Så kan du som leder og medlem hos Socialpædagogerne få gratis coaching på din lederrolle.

Du kan finde mere information om vores gratis coachingtilbud her

Møder i Ledersektionens bestyrelse 2024

Bestyrelsesmøde den 13. marts kl. 9.00-12.00

Bestyrelsesmøde den 4. juni kl. 9.00-12.00

Bestyrelsesmøde den 5. september kl. 9.00-12.00 

Bestyrelsesmøde den 29. november kl. 9.00-12.00 afsluttes med julefrokost

Ledersektionen

Oversigt over Ledersektionens bestyrelse:                             

Bo Bakbo-Carlsen - Formand
Arbejdsplads: Center Midtbyen
Telefonnr. : 96 84 89 00
E-mail: boc@struer.dk

Susanne Østergård  
Arbejdsplads: Bo- og Støttecenter Herning
Telefonnr.: 96 28 43 48
E-mail: bshso@herning.dk    
 
Tina Brandhøj Boel
Arbejdsplads: Viften
Telefonnr.: 99 15 34 70
E-mail: tbch@skivekommune.dk

Linda Nørgaard
Arbejdsplads: Skaglen
Telefonnr.: 24 85 55 23
E-mail: ln5@viborg.dk 

Jan Therkelsen
Arbejdsplads: Botilbuddet Kærsangervej 252
Telefonnr.: 22 45 61 44
E-mail: jan.b.therkelsen@gmail.com

Rikke Hindkjær Iversen
Arbejdsplads: Marienlund og Grundtvigsvej- Ikast-Brande Kommune
Telefonnr.: 99 60 52 02
E-mail: rikiver@ikast-brande.dk

Simon Sandbo
Arbejdsplads: Autismecenter Skive
Telefonnr. 22 44 79 75
E-mail: ssan@skivekommune.dk

Peter Sandkvist
Arbejdsplads: Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland
Telefonnr.: 20 45 26 14
E-mail: pts@sl.dk

Lars Severin Olesen- Suppleant
Arbejdsplads: Mosaikken
Telefonnr. 22 64 88 36
E-mail: thrlo@herning.dk

Lene Søndergaard Carroll- Suppleant
Arbejdsplads: Katrinehaven
Telefonnr. 87 87 79 64
E-mail: lsc@viborg.dk

Bliv medlem