Gå til indhold

Socialpolitisk udvalg

Kredsbestyrelsen ønsker at sikre, at dens egen og kredskontorets socialpolitiske indsats i forhold til kommuner og region bliver så effektiv og synlig som muligt, og at der opnås synlige resultater. Gælder kun for Kreds Midt- og Vestjylland.

Tilbage til Midtjylland

Der er nedsat et udvalg bestående af samtlige TR-medlemmer med pladser i de øverste MED-udvalg i kommunerne og Region Midtjylland.

Hertil kommer et medlem udpeget af Kredsbestyrelsen og 2 medlemmer fra Ledersektionens bestyrelse.
Født formand for udvalget er kredsformand Peter Sandkvist.

Der er tale om et udvalg, der rummer stor indsigt i kommunale og regionale forhold, på de fag-områder som socialpædagogerne er ansat i.
Det er denne viden, udvalget skal sikre bliver brugt i kredsens indsats for, at vilkårene for borgere med behov for støtte og omsorg bliver bedst mulige.

Peter Sandkvist

Peter Sandkvist

Formand og HB-medlem
Charlotte Holm Egemose Jensen

Charlotte Holm Egemose Jensen

Helene Hansen

Helene Hansen

Bodil Sollie

Bodil Sollie

Jeanne Holm Arnoldsen

Jeanne Holm Arnoldsen

Maja Birk Davisen

Maja Birk Davisen

Berit Boesen

Berit Boesen

Jane Gejl

Jane Gejl

Bo Bakbo-Carlsen

Bo Bakbo-Carlsen

Susanne Østergaard

Susanne Østergaard

Stine Thybo Skovbakke

Stine Thybo Skovbakke

Birgit Hunskjær

Birgit Hunskjær

Katrine Hellegaard Olesen

Katrine Hellegaard Olesen

Bliv medlem