Gå til indhold

Familieplejer

Guide: 8 råd til kontraktforhandlingen

Som plejefamilie er din kontrakt med den anbringende kommune vigtig – det er her, du kan sikre dig dine rettigheder og vilkår. Her får du otte gode råd fra jurist Cathrine de Voss om, hvad du skal være opmærksom på, når du indgår en ny kontrakt

18. januar 2023

Artikel
kontraktguide.gif

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Colourbox

Kontrakten er meget vigtig for dig som familieplejer. For som familieplejer har du ingen overenskomst og er ikke omfattet af Funktionærloven.

Derfor er det vigtigt at indgå en god kontrakt, da det er den, du kan bruge til at sikre dine rettigheder gennem ansættelsen.

1. Forudse behov
Et plejeforhold er ikke statisk – plejebarnet ændrer sig, og det gør familien også. Når du indgår en kontrakt, skal du derfor være opmærksom på behov, der kan opstå i fremtiden. Det kan fx være, at behovet for at holde ferie uden plejebarnet eller for aflastning ændrer sig. Det er bedre at tænke for mange behov ind fra starten, da det kan være vanskeligt at tilkæmpe sig nye rettigheder hen ad vejen. Det er også nemmere at tage de eventuelle kontraktmæssige konflikter til at begynde med, når du endnu ikke har opbygget en følelsesmæssig tilknytning til barnet. Du kan desuden bede om at få skrevet ind i kontrakten, at fx behovet for aflastning løbende tages op, så der er mulighed for justering senere i ansættelsen.

2. Få barnet udførligt beskrevet
Din løn skal afspejle plejeopgaven. Det sker, at plejebarnet er blevet beskrevet som væsentligt mere velfungerende, end det er tilfældet. Når du skal indgå kontrakt første gang, er det derfor vigtigt at få så udførlige beskrivelser af plejebarnet som overhovedet muligt. Bed om at få, hvad der måtte være af rapporter fra skoler, psykologer, handleplaner mv., så du kan danne dig et grundigt billede af, hvad det er for en opgave, du påtager dig.

3. Husk, at du har ret til ferie
Som familieplejer er du omfattet af ferieloven og har krav på fem ugers ferie uden plejebarnet. Hvis der står i din kontrakt, at du skal holde ferie med plejebarnet, er det et ulovligt vilkår. Vi ser tit, at kommunen skriver, at det forventes, at du holder ferie med plejebarnet, men det betyder ikke, at du skal. Det er dit suveræne valg. Vi anbefaler, at du beder om særlig honorering, hvis du vælger at holde ferie med plejebarnet – inden du indgår kontrakt med kommunen.

Hvis du har meddelt kommunen, at du ønsker at holde ferie uden plejebarn, skal kommunen stille aflastning til rådighed. Meddel det til kommunen på skrift i god tid, så kommunen kan nå at finde aflastning. Hvis kommunen ikke kan det, har du ikke afholdt ferie.

Hvis du ikke har holdt din 5. ferieuge uden plejebarn inden årets udgang, har du krav på at få den udbetalt.

Se webinar om kontrakten

De gode råd kommer fra webinaret for familieplejere om kontrakten. Webinaret er produceret af Socialpædagogerne med deltagelse af jurist Cathrine de Voss.

Her fortæller hun om de typiske problemer med kontrakten blandt familieplejere, og hvordan de kan forebygges, når nye kontrakter indgås. 

Se optagelsen af webinaret - og otte andre gratis webinarer - her

 

4. Afklar andet arbejde ved siden af
Typisk er det sådan, at jo flere vederlag, du får, jo mindre arbejde må du have ved siden af plejeopgaven. Men det er vigtigt, at du får talt med kommunen om det. Det kan fx give mening, hvis du modtager et spædbarn, at du ikke kan arbejde ved siden af, men når barnet så bliver ældre og kommer i institution, kan du måske godt tage noget arbejde ved siden af.

5. Omkostningsbeløb og indskrivningsbeløb
Alle plejefamilier får et omkostningsbeløb, der skal dække kost og logi, som bliver reguleret hvert år. Mange kommuner laver håndbøger, hvor der står, hvad omkostningsbeløbet skal dække. Vi hører ofte, at plejefamilier oplever, at flere og flere udgifter skubbes ind under omkostningsbeløbet. Læs kommunens håndbog godt igennem og få rejst krav om betaling for udgifter, der ikke er dækket af omkostningsbeløbet som beskrevet i håndbogen.

Der er fx rigtig meget kørsel forbundet med at have et plejebarn, der fx skal køres til specialskole, samvær, fritidsaktiviteter, behandling osv. Få derfor aftalt med kommunen hvor meget kørsel, du får dækket, og til hvilken takst.

Desuden får du et indskrivningsbeløb, som skal dække udgifter forbundet med, at barnet flytter ind. Det er ikke – som omkostningsbeløbet – et fast beløb, men afhænger af en konkret vurdering. Tænk derfor over, hvad du har brug for i forbindelse med indflytningen.

6. Er dit plejebarn dækket af forsikringen?
Plejebørn vil typisk være dækket af din indbo- og ansvarsforsikring, men før plejebarnet flytter ind, bør du kontakte dit forsikringsselskab skriftligt og spørge, om plejebarnet er dækket. Vær dog opmærksom på, at selvom plejebarnet er dækket af forsikringen, så dækker forsikringsselskaber typisk ikke forsætlige skader. Det betyder, at hvis plejebarnet fx med vilje ødelægger familiens fjernsyn, så er det ikke dækket. Få derfor skrevet ind i din kontrakt, at kommunen dækker alle de skader, som plejebarnet måtte forvolde, der ikke er dækket af familiens indboforsikring – og at i de sager, hvor forsikringen dækker, skal kommunen dække selvrisikoen. Du kan læse mere om forsikringer i Socialpædagogernes familieplejehåndbog ’Værd at vide’.

7. Forsøg at forhandle dit opsigelsesvarsel
Langt størstedelen af landets kommuner anvender KL’s standardkontrakt, hvor man i de første tre måneder af ansættelsesforholdet har 14 dages opsigelsesvarsel. Herefter har man en måneds opsigelsesvarsel fra dags dato. Men prøv i stedet at få aftalt et opsigelsesvarsel, der svarer til Funktionsnærlovens opsigelsesvarsel, som lyder, at jo længere tid man har været ansat, jo længere opsigelsesvarsel har man. Du skal dog være opmærksom på, at du har pligt til at arbejde under et opsigelsesvarsel, så hvis du har et opsigelsesvarsel på tre måneder, skal du også arbejde for kommunen i de tre måneder. 

8. Forsøg at få en aftale om pension
Vær opmærksom på, at du som familieplejer ikke har en arbejdsgiverbetalt pensionsordning ud over ATP. Vi anbefaler derfor, at du i forbindelse med indgåelse af kontrakt forsøger at få aftalt, at arbejdsgiver indbetaler pension for dig. Som medlem af Socialpædagogerne har du desuden mulighed for at få en pensionsordning hos PKA og blive medlem af pensionskassen, uden der skal afgives helbredsoplysninger.

Brug din kreds

Få altid din kreds til at se kontrakten igennem, før du skriver under. Mange kredse tilbyder også hjælp med vederlagsforhandlinger.

Find din kreds her.

BLIV MEDLEM OG FÅ TRYGHED, NETVÆRK OG JURIDISK HJÆLP

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold.

6 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Rabatter på mange varer og services med PlusKort.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
  • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.
  • Gratis krisehjælp hos Healthcare

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

Bliv medlem