Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Familieplejernes håndbog

Få svar på de ansættelsesmæssige vilkår og mere generel information om, hvad det vil sige at være familieplejer.

Som familieplejernes fagforening har det været naturligt for os at lave denne håndbog. Og det har været naturligt for os at lave den med det udgangspunkt, at vi mener, familieplejere er at betragte som ansatte i den kommune, der har skrevet kontrakt med dem. Denne holdning præger hele håndbogen.

Håndbogen er opbygget kronologisk. Forstået sådan, at den starter med at beskrive, hvad det vil sige at blive plejefamilie og herefter følger de mange aspekter omkring familieplejernes godkendelse, ansættelse, lønforhold, hverdag og udfordringer, til det sidste plejebarn har forladt familien. 

OBS: Værd at vide er opdateret med den nye lovbekendtgørelse, som trådte i kraft 1. juli 2019. En yderlige opdatering vil ske, når den nye vejledning til loven er offentliggjort.

Kapitler i familieplejeres håndbog

At blive plejefamilie/familieplejer
Hvordan du bliver godkendt som familieplejer efter de nye regler om Socialtilsyn? Læs om de forskellige typer for familiepleje der findes i dag og du får også styr på hvad du kan hente af hjælp i Socialpædagogerne når du er medlem.

At få et plejebarn
Hvilke forpligtelser har kommunen når den vil anbringe et barn.
Hvad skal du være opmærksom på, når du indgår kontrakt med en kommune, der ønsker at anbringe et eller flere børn i din familie.

Under anbringelsen
Hvordan skal Socialtilsynet lave tilsyn i din familie med udgangspunkt i kvalitetsmodellen? Hvilken efteruddannelse og supervision har du krav på? Hvad er plejebarnets og de biologiske forældres rettigheder under anbringelsen? Hvad kan Ankestyrelsen hjælpe med? Hvordan er dine rettigheder under ferie, barsel, sygdom og hvis du kommer ud for en arbejdsskade?

Når plejeforholdet slutter eller afbrydes
Hvad er reglerne for opsigelse af plejeforholdet, akasse-regler og efterværn