Gå til indhold

Rekruttering

Når drømmekandidaten er svær at finde

Mange socialpædagogiske arbejdspladser har svært ved at rekruttere kompetent arbejdskraft, viser medlemsundersøgelse. Det får flere ledere til at ansætte andre faggrupper, end de egentlig ønsker. Men at ansætte for bredt kan forværre problemet, advarer ekspert

24. august 2021

Artikel
Claus Storm og Kai Kirkeby, baggrund.png

Forfatter: Jakob Ravn Brinck

Foto: Sofia Busk, Tor Birk Trads

Da leder Mats Erlandsson i foråret slog to socialpædagogiske stillinger op til sin arbejdsplads, JAC Vestegnen, et aktivitets- og samværstilbud for voksne med handicap i Brøndby Kommune, modtog han i alt knap 70 ansøgninger. Andre gange får han op til 40 ansøgninger på en enkelt stilling.

Som leder har han altså med egne ord ’nok at vælge imellem’, når han skal finde den rette socialpædagog. Og det, mener han, der er flere årsager til:

– Dels er vi et dagtilbud, hvor man ’slipper’ for skæve arbejdstider. Dels får vi som stort praktiksted med omkring 30 praktikanter årligt en reklamesøjle forærende, fordi mange tidligere praktikanter ønsker at vende tilbage efter studiet. Og endelig giver vi den enkelte socialpædagog stor mulighed for medbestemmelse og faglig udvikling, siger Mats Erlandsson, som kort sagt ikke er bekymret, når det kommer til rekruttering af nye socialpædagoger.

Går et fagniveau ned

80 km nordvest på Sjælland i Odsherred Kommune ser vir­keligheden noget anderledes
ud for Claus Storm, som er leder for voksenhandicaptilbuddet Siriusparken. Der er intet, han hellere vil end at ansætte socialpædagoger. Alligevel er det et par år siden, det sidst lykkedes.

Derfor er han ofte nødsaget til at ’gå et fagniveau ned’, hvis han vil øge sandsynligheden for at besætte en ledig stilling:

– Tidligere kunne vi godt rekruttere ved at søge specifikt efter ’pædagoger’, men i dag giver den tilgang desværre alt for få ansøgere, forklarer han.

Derfor efterlyser Siriusparken nu ’dedikerede fagpersoner med socialfaglig erfaring’ i deres jobopslag, der med den brede formulering giver andre faggrupper som SOSU’er og pædagogiske assistenter mulighed for at søge. Det sker ikke med hans gode vilje – men det er det, virkeligheden kræver, hvis stillingerne skal besættes, siger Claus Storm:

– Der er ingen tvivl om, at jeg gør det af nød. For gu fanden er der forskel på en socialpædagog og en SOSU, når det kommer til at udvikle og vedligeholde borgernes færdigheder.

Læs også hvad Claus Storm gør for at tiltrække flere socialpædagoger. 

 

Det bliver en stadigt større udfordring for socialpædagogiske arbejdspladser at besætte ledige stillinger med kompetent socialpædagogisk personale. Det føles ofte, som om vi ledere kæmper om det samme sparsomme udbud af socialpædagogiske ansøgere.

Mie Karleby, formand Socialpædagogernes lederlandsudvalg

Nødvendigt med genopslag

Desværre er Claus Storm langtfra alene om at være udfordret i forhold til at kunne besætte ledige stillinger med socialpædagoger. I en medlemsundersøgelse, som Socialpædagogerne gennemførte blandt 274 ledere i november sidste år, angiver mere end hver fjerde leder, at de i høj eller meget høj grad har svært ved at rekruttere kvalificeret socialpædagogisk personale.

Samtidig har mere end hver tredje adspurgte leder inden for de sidste to år været nødsaget til at genopslå stillinger for at få tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere. Tilsvarende vidner tal fra Socialpædagogernes a-kasse om lav ledighed blandt socialpædagoger. I en årrække har ledigheden ligget på omkring 3 pct.  

I Socialpædagogernes lederlandsudvalg genkender formand Mie Karleby tendensen.

– Det bliver en stadigt større udfordring for socialpædagogiske arbejdspladser at besætte ledige stillinger med kompetent socialpædagogisk personale. Det føles ofte, som om vi ledere kæmper om det samme sparsomme udbud af socialpædagogiske ansøgere, siger hun.

Døgnområdet udfordret

Men rekrutteringsproblemet er dog allermest markant på døgntilbud inden for voksenhandicapområdet, vurderer Mie Karleby, som selv er forstander på botilbuddet Kamager i Kastrup.

– Her er aften- og weekendarbejde en del af pakken, men det er, særligt blandt mange unge socialpædagoger, ikke lige så attraktivt som at arbejde i dagtimerne. Det er egentlig en opfattelse, jeg godt vil udfordre, for de skiftende arbejdstider giver faktisk en anden form for frihed med fx fridage midt i ugen, siger hun og påpeger samtidig, at mange døgntilbud ikke kan lokke med de helt samme vilkår som førhen.

– Tidligere kunne arbejdspladser, der havde rådighedsvagter, hvor man får løn, mens man sover, være tiltrækkende. Men dem bliver der færre og færre af. Det gav ellers mulighed for, at man på en enkelt vagt kunne arbejde 16-20 timer og dermed nå op på en fuld arbejdsuge på få dage. 

Og problemerne med rekruttering forstærkes kun yderligere af, at fastholdelsen af personalet også kan være svær, siger Mie Karleby:

– Det er en velkendt tendens, at socialpædagoger hurtigt søger over på dagområdet, når de har stiftet familie for at komme væk fra de skiftende arbejdstider.

Derfor forsøger mange arbejdspladser at gøre sig attraktive på andre måder. Fx ved at skabe øgede muligheder for fleksibilitet og selvvalgte arbejdstider i den udstrækning, det er muligt, samtidig med at de lokker med midler til kompetenceudvikling og supervision. Men det løser bare ikke udfordringen for alle, lyder det fra Mie Karleby:

– Mange ledere er desværre nødsaget til at rekruttere bredere og inkludere andre faggrupper
i forhold til, hvad de egentlig ønsker. Det er beskæmmende og virkelig ærgerligt, at vi ikke kan tillade os at være mere kræsne.

Vi uddanner simpelthen ikke nok socialpædagoger i dag, fordi kommunerne har magt til at fastlægge dimensioneringen på studiet og dens specialer ud fra, hvor mange social­pædagoger, de forventer, de har behov for.

Tim Vikær Andersen, lektor Københavns Professionshøjskole

Ekspert: Uddan flere

På Københavns Professions­højskole kender lektor i social- og specialpædagogik Tim Vikær Andersen udmærket ledernes udfordringer med at tiltrække kompetent arbejdskraft. Et problem, der bl.a. skyldes uddannelsens rammer:

– Vi uddanner simpelthen ikke nok socialpædagoger i dag, fordi kommunerne har magt til at fastlægge dimensioneringen på studiet og dens specialer ud fra, hvor mange socialpædagoger, de forventer, de har behov for. De definerer typisk et beskedent behov, så den kommende arbejdsstyrke ikke overstiger de penge, kommunerne planlægger at bruge på området.

Kommunerne skal kort sagt dimensionere mere, hvis udbuddet af socialpædagoger skal øges, men det løser ikke problemet alene, siger Tim Vikær Andersen:

– Uddannelsen skal også tilføres flere midler, så vi i endnu højere grad kan klæde de studerende godt på til arbejdet som social- og specialpædagoger.

Og meget tyder på, at rekrutteringen ikke bliver nemmere i fremtiden. Ifølge en ny analyse, som AE-rådet har udført i samarbejde med Socialpædagogerne, vil der mangle 1.300 socialpædagoger i 2030, hvis andelen af udsatte fortsætter med at stige, og kvaliteten på området skal forblive uændret.

Udvikling og fleksibilitet

Men ikke alle ledere oplever rekruttering som en udfordring. På bo- og aktivitetstilbuddet Skovbjergparken for voksne med autisme i Ikast-Brande Kommune har centerleder Kai Kirkeby altid held med at få ledige stillinger besat af den helt rigtige kandidat. Selv når han rekrutterer til døgn – og på trods af at han altid skriver i jobopslaget, at han søger en socialpædagog.

– Jeg rekrutterer bevidst socialpædagoger, fordi vi er et socialpædagogisk tilbud. Det holder jeg fast i. Og når jeg i jobopslaget med rette kan signalere, at vi har et stærkt fagligt miljø med gode muligheder for efteruddannelse, fleksibilitet i arbejdet og godt kollegaskab, er det min erfaring, at vi vækker dygtige socialpædagogers interesse.

Derfor er han heller ikke bekymret, når han snart skal have besat to ledige stillinger til døgntilbuddet.

– Vi er kendte for at være en arbejdsplads, hvor de ansatte bliver i mange år. Alene det tror jeg sender et vigtigt signal udadtil, siger Kai Kirkeby.

Læs hvordan Kai Kirkeby lykkes med rekrutteringen i interviewet 'Faglighed og medindflydelse er nøglen'.

Tænk scenariet til ende: Hvis man ender med et socialpædagogisk tilbud, der bæres op af andre fagligheder – eller ufaglærte – får man sværere ved at rekruttere og fastholde uddannede socialpædagoger. For dygtige social­pædagoger stiller krav til det faglige miljø, de indgår i.

Tim Vikær Andersen, lektor Københavns Professionsskole

Kompromiser forværrer

Netop sammensætningen af faglighed og arbejdspladsens ry er helt afgørende, når man skal rekruttere kompetente socialpædagoger, siger Tim Vikær Andersen. Han forstår godt ledernes udfordringer og behovet for at lette rekrutteringen gennem bredere stillingsopslag. Men hvis man for længe og for ofte går på kompromis med fagligheden i nyansættelser, risikerer man at forværre problemet på længere sigt:

– Tænk scenariet til ende: Hvis man ender med et socialpædagogisk tilbud, der bæres op af andre fagligheder – eller ufaglærte – får man sværere ved at rekruttere og fastholde uddannede socialpædagoger. For dygtige socialpædagoger stiller krav til det faglige miljø, de indgår i. Bliver de ikke indfriet, vælger mange at søge videre, advarer lektoren og tilføjer:

– Det risikerer at blive en selvforstærkende effekt med et a- og et b-hold af socialpædagogiske arbejdspladser, hvor b-holdet, tilbud med lav socialpædagogisk faglighed, stilles endnu ringere og derfor kun kan rekruttere efter laveste fællesnævner.

 

Læs også hvordan TR Tina Carlsen arbejder for at få ledelsen på sin arbejdsplads til at rekruttere flere socialpædagoger. 

Tip til jobopslaget

Der findes både strukturelle og geografiske årsager til rekrutteringsudfordringer, men jobopslaget har også en afgørende betydning for, om de bedste kandidater fatter interesse for netop jeres arbejdsplads.

På Socialpædagogernes nye ledersite kan du finde inspiration til, hvordan det skarpe jobopslag øger sandsynligheden for det rette match.

Læs bl.a., hvorfor overskriften og de enkelte tillægsord spiller en vigtig rolle.

Find ’Guide til Bedre Rekruttering’ på sl.dk/ledere

Brug job­formidlingen når du skal ansætte

Har du udfordringer med at finde socialpædagogisk arbejdskraft? Socialpædagogernes jobformidling hjælper ledere med at finde de rette kandidater til vikarstillinger eller fastansættelser. Med et solidt kendskab til det socialpædagogiske arbejdsmarked sikrer jobformidlingens konsulenter en effektiv rekruttering af den rette socialpædagog.

Læs mere på sl.dk/ledere/jobformidling

Tre løsninger fra Socialpædagogerne

Socialpædagogisk arbejde kræver socialpædagogisk faglighed. Det kalder på løsninger på de rekrutteringsudfordringer, der er. Her får du tre konkrete forslag fra Socialpædagogerne:

1. Ikke-uddannet personale bør merituddannes 
Mange arbejdspladser med rekrutteringsudfordringer benytter sig af uuddannet arbejdskraft. Merituddannelsen skaber mulighed for, at denne personalegruppe kan uddannes til socialpædagoger. En øget brug af den treårige merituddannelse, hvor to tredjedele kan tages på deltid, er den væsentligste løftestang til at sikre flere uddannede og højere faglighed.  Der kan søges økonomisk støtte til uddannelsen via hhv. Den Kommunale og Den Regionale Kompetencefond.

2. Skab flere studiepladser
Der er behov for at øge optaget på pædagoguddannelsens specialisering i special- og socialpædagogik, hvis udsatte borgere fremover skal modtage det samme niveau af støtte, de får i dag. Derfor bør KL’s fem kommunekontaktråd, der fastlægger dimensioneringen på pædagoguddannelsen, øge dimensioneringen, så der skabes flere studiepladser på specialiseringsdelen.

3. Styrk specialiseringen på uddannelsen
Skal udbuddet af socialpædagoger øges, skal det blive mere attraktivt at uddanne sig til socialpædagog. Det kræver flere midler til specialiseringen, der skal sikre en uddannelse af højere kvalitet og en bedre kobling mellem undervisning og praktikdelen. Praktikkerne bør bl.a. forbedres ved diplomuddannelse af flere praktikvejledere. Derudover er det nødvendigt med en skarpere dimittendprofil, der tydeliggør, hvad der kendetegner professionens arbejdsområder og vilkår.

Bliv medlem