Gå til indhold

Familieplejer

Målet er stadig klart: I skal have en aftale

På sidste uges Landskonference for familieplejere svarede forbundsformand Benny Andersen på spørgsmål fra medlemmerne. Det helt store omdrejningspunkt var behovet for en overenskomstlignende aftale – et behov, der lige er blevet rejst over for socialministeren

9. september 2020

Artikel
Landskonference_forsamling_Nils Lund_1128x600.jpg
'Jeg forstår godt jeres frustration – en overenskomst er jo en fagforenings hjerteblod. Derfor er vores mål også stadig klart: I skal have en overenskomstlignende aftale,' sagde forbundsformand Benny Andersen på Landskonference for familieplejere.

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Nils Lund Pedersen

Hvordan vil I sikre os en overenskomst? Hvad er essensen i grænsesagen med PLF? Og hvad er næste skridt?

Sådan lød nogle af spørgsmålene til forbundsformand Benny Andersen, da Socialpædagogerne i sidste uge holdt Landskonference for familieplejere.

– Jeg forstår godt jeres frustration – en overenskomst er jo en fagforenings hjerteblod. Derfor er vores mål også stadig klart: I skal have en overenskomstlignende aftale, sagde han.

Status lige nu
Ved de seneste overenskomstforhandlinger besluttede Socialpædagogerne at rejse et selvstændigt krav om overenskomst for familieplejere, som kørte parallelt med OK18. Hvis kravet var blevet rejst som en del af de øvrige overenskomstkrav, ville man risikere at skulle tage kravet helt af bordet, hvis det ikke kom igennem under de relativt korte OK18-forhandlinger. Det betyder, at kravet om en overenskomst til familieplejere stadig er gældende i dag.

– Vi havde faktisk en god dialog med KL om en aftale, men det er alt sammen sat på pause. Det er ærgerligt, men det er situationen i dag, fortalte Benny Andersen.

Pausen skyldes den grænsesag, der kører, efter at interesseorganisationen Plejefamiliernes Landsforening, PLF, har besluttet at oprette en ny fagforening under Serviceforbundet. Grænsesagen handler om, hvem der har forhandlingsretten på familieplejernes vegne over for KL.

– Der er kun én fagforening, der kan have forhandlings- og aftaleretten. Derfor er vi nødt til at vente, til den sag er afgjort. Status er, at der er nedsat et grænsenævn, hvor en juridisk opmand forsøger at mægle mellem parterne. Og jeg synes, vi strækker os langt for at finde en løsning, sagde Benny Andersen.

Vores budskab er, at hvis man vil have jer til at løse den store opgave, det er at hjælpe børn med stadig mere komplekse problemstillinger, og man fortsat vil kunne rekruttere dygtige familieplejere, så bliver man nødt til at forholde sig til de vilkår, man byder jer.

Benny Andersen, forbundsformand i Socialpædagogerne

Facebook LIVE om OK21

For nyligt svarede forbundsformand Benny Andersen på spørgsmål fra medlemmerne om OK21 - blandet andet om mulighederne for en overenskomst for familieplejerne.

Se eller gense det her

Verden står ikke stille
Men indtil grænsesagen er afgjort, står verden ikke stille. Senest har Socialpædagogerne understreget behovet for at sikre familieplejeres løn- og ansættelsesvilkår i det anbringelsesudspil, der i sidste uge blev præsenteret for socialministeren og socialordførere på Socialpolitisk topmøde 2020.

I anbringelsesudspillet foreslår Socialpædagogerne helt konkret, at man bl.a. laver en ambitiøs handleplan for plejefamilieområdet, der sikrer kompetenceudvikling, faglig støtte til at tackle svære situationer og ordentlige løn- og ansættelsesvilkår.

– Vores budskab er, at hvis man vil have jer til at løse den store opgave, det er at hjælpe børn med stadig mere komplekse problemstillinger, og man fortsat vil kunne rekruttere dygtige familieplejere, så bliver man nødt til at forholde sig til de vilkår, man byder jer, sagde Benny Andersen på landskonferencen.

Desuden arbejder forbundet på at indgå delaftaler lokalt såvel som centralt.

Fx er det lykkedes at få familieplejerne inkluderet i ferieloven, ligesom man kan læse i Familieplejeren, når medlemmer fx har fået hjælp af deres lokale kreds til at sikre vederlag og vilkår. Og endelig er KL gået med til at anbefale en gennemsnitsmodel til honorering af familieplejere, der fx sikrer, at kommunen ikke sætter dem ned i vederlag undervejs i anbringelsesforløbet.

– Det er ikke alle kommuner, der tager det til sig og får lavet nogle ordentlige aftaler – der står kredsene, som har den tætteste dialog med kommunerne, klar til at hjælpe. Men jeg hører heldigvis også om de kommuner, der laver nogle gode aftaler, sagde Benny Andersen.

Kampen fortsætter
Men det er ikke nok med en anbefaling fra KL – derfor bliver Socialpædagogerne ved med at arbejde for en forpligtende aftale, understregede forbundsformanden.

– Jeg ved også, at det bliver svært, for der er kræfter i KL, der ikke ønsker en aftale og ikke ser det at være familieplejer som en ansættelse. Men jeg kan garantere for, at vi fortsætter kampen, og lige så snart, at der er kommet en afgørelse i grænsesagen, vil vi aktivere vores krav og arbejde over for KL, sagde han.

ER DU FAMILIEPLEJER - OG VIL DU GERNE VÆRE DEL AF ET FAGLIGT FÆLLESSKAB?

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold.

Læs om tilbudene til familieplejere, såsom krisehjælp, pensionsordning, fagligt fællesskab.

5 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Rabatter på mange varer og services med LO Plus-kortet.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
  • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

 

Bliv medlem