Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Lovændring gør det lettere at få anerkendt arbejdsskader

Hvis du kommer ud for en arbejdsulykke, er det nu blevet lettere at få skaden anerkendt. Det er konsekvensen af en lovændring, der trådte i kraft 1. januar 2020. Det giver større sikkerhed for vores medlemmer, lyder det fra Socialpædagogerne

16. januar 2020

Artikel
Arbejdsskade_edit.jpg
Arbejdsskader, der kan synes som en bagatel nu og som ikke kræver behandling, kan med tiden udvikle sig. Derfor er det positivt, at en lovændringen nu betyder, at mindre og ikke behandlingskrævende arbejdskader anerkendes.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Colourbox

Kommer du til skade på dit arbejde, er det fra årsskiftet blevet lettere at få arbejdsskaden anerkendt. Den 1. januar trådte en lovændring i kraft, som betyder, at selv skader, der ikke medfører behov for behandling, fremover også er omfattet af arbejdsulykkesbegrebet. Med andre ord skader, som ikke giver varige mén og som anskues som 'bagatelagtige skader'.

En lovændring der vækker glæde i Socialpædagogerne:

– Det betyder utroligt meget for vores medlemmer at få skaden anerkendt, hvis de er så uheldige at blive udsat for en arbejdsulykke. Samtidig giver det en større sikkerhed, at de nu ved, at selv mindre skader bliver anerkendt. For hvad der måske kan se ud som en bagatel i dag kan jo med tiden udvikle sig til at blive en større belastning. Og i så fald kan det jo være helt afgørende for sagsforløbet, at en arbejdsskade er anerkendt fra start, siger Marie Sonne, forbundsnæstformand i Socialpædagogerne.

De nye regler gælder for ulykker, som sker efter den 1. januar 2020 og altså ikke med tilbagevirkende kraft.

Vores argumenter for en lovændring blev hørt og bragt ind i den tidligere regerings program

Marie Sonne, forbundsnæstformand Socialpædagogerne

Højesteretsdom gav ny praksis
De senere år har bl.a. Socialpædagogerne presset på for at få ændret loven, fordi der siden 2013 er sket et markant fald i antallet af anerkendte arbejdsskader. En dom i Højesteret i 2013 betød nemlig, at praksis blev strammet, så såkaldt ’mindre og forbigående’ skader ikke længere blev anderkendt.

Så mens fire ud af fem arbejdsulykker blev anerkendt i 2013, var det i 2016 kun knap hver anden.

Læs mere om konsekvensen af Højesteretsdommen fra 2013

– Socialpædagogerne kan være stolte over denne lovændring, for det er et resultat af et tværfagligt samarbejde mellem os og seks andre fagforbund. Vi holdt bl.a. et møde med den daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i efteråret 2017, og vores argumenter for en lovændring blev hørt og bragt ind i den tidligere regerings program, siger Marie Sonne.

Vigtigt med hurtigere afgørelser
Lovændringen betyder også, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) får mulighed for selv at træffe afgørelser om anerkendelsesspørgsmålet. Det betyder, at den enkelte socialpædagog ikke længere skal vente på, at godtgørelses- og erstatningsspørgsmålene bliver afklaret.

– Tid er en vigtig faktor for et menneske, som er kommet til skade i sit arbejde. Jo længere man går i uvished om, hvor vidt ens arbejdsskade bliver anerkendt, jo mere belastende kan det være rent psykisk. Så det er positivt, at der nu kan træffes hurtigere afgørelser, lyder det fra Marie Sonne.

Der er ikke ændret på kriterierne for, hvornår en arbejdsulykke udløser erstatning, ligesom vurderingen af erstatningens størrelse heller ikke bliver anderledes, selvom flere arbejdsulykker anerkendes.

 

Få svar fra Socialpædagogerne

Hvad er en arbejdsskade?

Hvem skal anmelde en arbejdsskade?

Er du kommet til skade på jobbet?

Du kan også kontakte Socialpædagogernes arbejdsskadeteam på tlf. 7248 6040 eller ved at sende en mail på arbejdsskade@sl.dk 

Sådan har reglerne udviklet sig:


2003:
Ny arbejdsskadereform medfører en stigning i antallet af anerkendelser. Sager, hvor der er en såkaldt årsagssammenhæng mellem en hændelse på jobbet og en personskade, anerkendes nu som en arbejdsskade.

2013: En højesteretsdom medfører skærpede regler. For at få anerkendt en arbejdsskade skal den nu være varig eller kræve behandling. Mindre forbigående arbejdsskader anerkendes ikke længere. Herfra falder antallet af anerkendte arbejdsskader markant.

2018: Som en konsekvens af, at anerkendelsesprocenten er faldet voldsomt, fremsætter den daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) et forslag til ændring af arbejdsskadesikringsloven, der skal lempe kriterierne kriterierne for at få anerkendt arbejdsskader.

2020: Den nye lovændring træder i kraft.

Bliv medlem