Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Er du kommet til skade på jobbet?

Hvad er en arbejdsskade? Hvem skal anmelde en arbejdsskade? Hvornår skal skaden anmeldes? Hvilken erstatning kan du få? Hvad kan Socialpædagogernes arbejdsskadeteam gøre for dig?

Hvem skal anmelde min arbejdsskadesag?

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker, og din læge har pligt til at anmelde erhvervssygdomme (længerevarende belastninger).

Hvis din arbejdsgiver eller læge ikke vil anmelde din arbejdsskade, har du selv mulighed for at gøre det.

Du kan under læse mere om anmeldelse hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Er der en tidsfrist for anmeldelse af ulykken?

Ja, på et år. Det er vigtigt, at du får anmeldt arbejdsskaden, inden der er gået et år.  

Bliver din arbejdsskade anmeldt for sent, risikerer du, at du ikke kan få erstatning.

Ved arbejdsulykker er fristen et år fra den dag, hvor du kom til skade.

Ved erhvervssygdomme er fristen et år fra det tidspunkt, hvor du fik oplyst af en læge, at din sydom skyldes dit arbejde.

Hvordan kan jeg følge min arbejdsskadesag?

Hvis du har en arbejdsskade under behandling i  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har du mulighed for at følge med i sagen på AES.dk under SE SAG.

Hvor lang tid tager min arbejdsskadesag?

Hos AES kan du læse om de gennemsnitlige sagsbehandlingstider i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Da der er tale om et gennemsnit, vil nogle sager blive behandlet hurtigere, mens andre sager desværre tager længere tid.

Du kan hjælpe Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ved selv at give oplysninger om ændringer i dine forhold. Dette gælder både dit helbred og din erhvervsmæssige situation. Det kan for eksempel være, hvis du skal opereres eller der er truffet beslutning i kommunen om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Rykker Socialpædagogerne for min sag hvis det trækker længe ud?

Det er Socialpædagogernes holdning, at vi rykker i sagerne, hvis de har ligget stille længe, og der ikke er nogen grund til dette.

Kan jeg få min sag genoptaget?

Hvis en sag er afvist, kan den genoptages indenfor 5 år fra AES afgørelse om afvisning. Hvis AES skal genoptage sagen, kræver det som udgangspunkt, at der kommer væsentlige nye oplysninger, om de belastninger, som du har været udsat for i forbindelse med din arbejde og/eller din sygdom.

Hvis din sag er anerkendt, er fristen for at få genoptaget spørgsmål om godtgørelse for varigt mén eller erstatning for tab af erhvervsevne som udgangspunkt også 5 år fra det tidspunkt hvor AES første gang traf afgørelse. Kun i særlige tilfælde kan spørgsmål om mén og erhvervsevnetab genoptages efter 5 år.

Jeg har udgifter til behandling, hvem skal betale?

Efter arbejdsskadesikringsloven kan du få dækket udgifter til behandling og medicin i rimeligt omfang, hvis udgiften er nødvendig for at sikre bedst mulig helbredelse af skadens følger.

Man kan ikke få dækket udgifter til behandling som lindrende virkning.

Hvor længe og hvor meget du præcis kan få dækket, vil være et konkret skøn. Ofte vil man højest kunne få dækket udgifter, der er afholdt op til et år efter skaden. Hvis du bliver opereret, kan der være fornyet mulighed for at få dækket fysioterapi i forbindelse med genoptræning.

Det er altid forsikringsselskabet, der i første omgang tager stilling til hvorvidt du kan få dækket dine udgifter til behandling efter arbejdsskadesikringsloven. Du skal derfor sende dine regninger til forsikringsselskabet som tager stilling til dækning. Forsikringsselskabet kan herefter bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at tage stilling til dækning.

Pjece

Find svar på spørgsmålene i pjecen, som du kan hente gratis her på hjemmesiden.

Er du kommet til skade på jobbet? (pdf)