Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Hvem skal anmelde en arbejdsskade?

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker til sit forsikringsselskab eller direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker til sit forsikringsselskab eller direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Din læge har pligt til at anmelde en mulig erhvervssygdom. Det er derfor en god idé at kontakte din læge, hvis du muligvis har pådraget dig en erhvervssygdom. I tvivlstilfælde kan din læge henvise dig til Arbejdsmedicinsk Klinik.

Du har selv ret til at anmelde en arbejdsskade. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis din arbejdsgiver eller læge ikke mener, at der er nogen skade at anmelde.

Hvornår skal skaden anmeldes?

Uanset om der er tale om en ulykke eller en mulig erhvervssygdom, skal den anmeldes så hurtigt som muligt. Sidste frist for at anmelde en ulykke er et år efter, at hændelsen er sket. Sidste frist for at anmelde en mulig erhvervssygdom er et år efter, at du har fået kendskab til, at din sygdom kan skyldes arbejdet.

Selvom fristen er 1 år, er det vigtigt at anmelde hurtigt, fordi det som tiden går kan være svært at huske, hvad der præcist skete, da du kom til skade. Endelig kan det på længere sigt blive vanskeligere at dokumentere både selve hændelsen/påvirkningen og årsagssammenhængen mellem arbejdet og skaden/sygdommen. Selvom din arbejdsgiver eller din læge har pligt til at anmelde arbejdsskaden, er det alene dit ansvar at den etårige anmeldelsesfrist overholdes.

Hvis du har været udsat for en voldelig hændelse er det din arbejdsgivers ansvar at anmelde hændelsen til politiet.