Gå til indhold

Tillidsrepræsentanter

Ny TR: Derfor vil jeg styrke fagligheden

Videreuddannelse og trivsel er to centrale områder, som den erfarne socialpædagog Mikael Poulsen vil trække ind i sin nye TR-rolle, han blev valgt til på opholdsstedet Rismøllegården i slut-august. Her deler han oplevelser og tanker om sin første tid i tillidshvervet

9. oktober 2019

Artikel
Mikael-Poulsen-1.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

Foto: Privat

-Jeg stillede op som TR, fordi hvervet tiltaler mig og passer godt til mine erfaringer. Jeg har været socialpædagog i mange år efterhånden, så jeg kender mit fag og mit arbejdsfelt godt. Desuden har jeg været mellemleder ad flere omgange på tidligere arbejdspladser, og den erfaring tror jeg bliver rigtig brugbar i tillidshvervet. For som TR er det en fordel både at have en forståelse for, hvad der sker på ’gulvet’ og på ledelsesplan, så man kan binde de to niveauer sammen til fordel for ens kolleger.

-Da jeg blev valgt som TR, blev jeg taknemlig. Det var rart at mærke, at mine kolleger viste mig tiltro og bakkede mig op i, at jeg var den rette til opgaven.

-Det første, jeg gjorde i mit tillidshverv var at tage kontakt til den tidligere TR for at indsamle noget læring fra starten af. Jeg spurgte til, hvad vedkommende selv havde tænkt om den post, jeg nu sad på, og om der var nogen gode råd, jeg med fordel kunne tage med videre. For selvom jeg skal sætte mit eget præg på posten, behøver man måske ikke opfinde den dybe tallerken hver gang. 

-For mig er det vigtigste i tillidshvervet at varetage mine kollegers interesser. Både gennem de formelle opgaver som fx lønforhandlinger og bisidderrollen, men også i forhold til trivslen på arbejdspladsen. Som socialpædagog på et opholdssted for unge med psykiske og sociale udfordringer skal man konstant være parat til udfordringer, der opstår ud af det blå. Fx i forhold til unge piger, der udøver selvskade. Det kan være psykisk hårdt at være en del af, og derfor skal jeg som TR holde fast i ordentlige rammer for debriefing og have øje for de kolleger, der kan have brug for ekstra støtte.

-Som TR vil jeg arbejde for, at vi holder fast i vilkårene for et højt fagligt niveau, så vi kan give det bedste tilbud til de unge.

-Derfor vil jeg sikre den faglige udvikling ved, at vi har adgang til så mange relevante kurser og videreuddannelser som muligt. Det kræver, at jeg selv holder mig fagligt up to date, at jeg får et indblik i arbejdspladsens økonomi og de midler, man kan søge på området.  

-I mit tillidshverv glæder jeg mig mest til at få en større viden, som jeg kan bruge aktivt. Derfor ser jeg frem til at komme i gang med basisuddannelsen, hvor jeg forhåbentlig både får det nødvendige indblik i lønforhandlinger, tillæg og alle de områder, jeg skal være kompetent indenfor.

 

Tillidsposten stiller skarpt på de nyvalgte TR'er

Tillidsposten følger i øjeblikket en række nyvalgte tillidsrepræsentanter, der deler deres tanker, forventninger og erfaringer med deres nye hverv. Læs det første afsnit i serien her - om Nikoline Egemar, der fortæller, hvordan hun vil øge organiseringen på sin arbejdsplads, Autismecenter Vestsjælland.  

De nyvalgte

I den kommende tid følger Tillidsposten et par af Socialpædagogernes nyvalgte tillidsrepræsentanter, der deler deres oplevelser fra den allerførste tid i tillidshvervet og deres ambitioner, håb og drømme for fremtiden.

Mikael Poulsen

47-årig socialpædagog og siden 26. august TR for otte medlemmer på Rismøllegården, et opholdssted for unge med komplekse vanskeligheder, i Randers Kommune. 

Bliv medlem