Gå til indhold

Tillidsrepræsentanter

Guide: Sådan skaber du et værdifuldt netværk som TR

Tillidsrepræsentanter er med til at gøre fagforbundet nærværende. Men det er svært at løfte opgaven alene. Derfor bør man som TR blive bevidst om værdien af sit netværk og lære at bruge det strategisk i tillidshvervet, siger netværksekspert Susie Lynge, der med eksempler guider til det gode netværksarbejde

7. juni 2019

Artikel
Susie-Lynge.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

Tillidsrepræsentanter er alfa omega for en fagforenings succes, mener netværksekspert Susie Lynge. Som foreningens ansigt ud ad til skal de have deres medlemmers ryg og kunne bistå med råd og vejledning i forbindelse med kriser. De skal have fingeren på pulsen, så de kan handle, før der opstår konflikter, og så er de ofte dem, der medvirker til, at nye kolleger indser værdien af at være fagligt organiseret.

–Tillidsrepræsentanter har en fuldstændig afgørende nøgleposition for ethvert fagforbund, siger Susie Lynge.

–Men for at kunne skabe resultater til gavn for medlemmerne, kan de ikke udelukkende handle på egen hånd.  Skal man lykkes med sit tillidshverv, er man derfor afhængig af mennesker, der vil involvere sig. Man er kort sagt nødt til at arbejde strategisk med at opbygge sit netværk, siger hun.

Som netværksekspert har hun gennem sit firma Netværksakademiet mere end 10 års erfaring med at coache og vejlede bl.a. tillidsrepræsentanter i at bruge deres netværk aktivt i tillidshvervet gennem ’strategisk networking’.  En metode, der går ud på at arbejde strategisk, systematisk og målrettet med at skabe værdi og resultater gennem relationer. For at mestre den metode fremhæver hun en række afgørende trin. 

1. Bliv bevidst om dit netværk og værdien af relationer:

–Mange mennesker netværker ubevidst. Vi har altid delt viden med hinanden, handlet i fællesskab gennem samarbejder, og hjulpet hinanden på kryds og tværs i et væld af menneskelivets relationer. Men før du kan bruge dit netværk strategisk, må du som TR blive bevidst om, hvornår og hvordan du netværker, og her er afgørende at kunne skabe relationer, da et netværk består af netop det. Derfor må du som TR indse, at gode relationer faktisk danner grundlaget for dit arbejde.

2. Netværk med hjertet og med hjernen

–At ville det gode for både dig selv og den anden er et vigtigt udgangspunkt for enhver netværksrelation. Uanset hvem du netværker med, bør du være klar på, at relationen skal give mening for jer begge. Der findes ikke noget mere ubehageligt end at samarbejde med mennesker, der kun er i det for egen vindings skyld.  Den anden skal altså som udgangspunkt også have noget ud af det. Samtidig skal du som netværker helt grundlæggende have en tro på, at vi kan skabe mere værdi sammen end hver for sig.

3. Skab rum til at netværke

–Mange tillidsrepræsentanter er presset på tid. Det er næppe nogen nyhed. Men det behøver ikke være en tidskrævende opgave at arbejde med strategisk networking, for du skal ikke nødvendigvis begynde at rende til kaffeaftaler i tide og utide i kampen for at opbygge nye relationer. Fokuser hellere på de mennesker, hvor du vurderer, at en tættere relation vil være værdifuld for dit hverv og for jer begge to.

–Jeg underviste på et tidspunkt en TR, der arbejdede på et sted med en lav organiseringsgrad. Det ville hun gerne lave om på, men hun havde ikke så meget tid at give af. Derfor lavede hun et setup, hvor hun en gang om måneden inviterede kollegerne til en sandwich, kredsen betalte. Alle kolleger inklusive hende selv, skulle jo alligevel holde frokostpause. Til frokosterne satte hun forskellige emner på dagsordenen. Fx work-life-balance, hvor hun som ordstyrer spillede ind med, hvad fagforeningen havde af viden på det område. Og det lykkedes hende faktisk at øge organiseringsgraden samtidig med, at kollegerne lærte hinanden bedre at kende gennem frokostmøderne.

–En anden TR oplevede, at ledersamarbejdet ofte var meget formelt. Hun følte sig ikke tæt nok på sine ledere, og det skabte en konfliktfyldt stemning, når der opstod kriser. Derfor inviterede hun dem en for en ud på korte walk-and-talk-netværksmøder over en periode. Her stillede hun dem nogle helt anderledes spørgsmål, end de var vant til at få fra hende. Fx ’hvad er du gladest for ved dit lederjob’ og ’hvad er din største udfordring’? På ganske kort tid oplevede hun, hvordan stemningen mellem dem ændrede sig fuldstændig, og dialogen ved møderne blev markant mere positiv.

–Ofte er det altså de små tiltag, der virkelig batter. Så lad dig ikke skræmme af tidsperspektivet og travlheden, for i netværksarbejde er der masser af lavthængende frugter at plukke for tillidsrepræsentanter, som ikke behøver at medføre en overbooket arbejdsdag.  

4. Sæt aftryk så du bliver husket som TR 
–Rigtig mange tillidsrepræsentanter oplever, at de har langt til det enkelte medlem. Fx hvis man dækker en arbejdsplads med mange matrikler fordelt over et stort område. Derfor er det så vigtigt, at kollegerne ved, hvem du er, og hvad du står for, når de ikke ser dig til dagligt. Du skal derfor ikke kun sætte et professionelt men også et personligt aftryk, så medlemmerne ved, at du er en kollega, der vil dem det bedste, og at du faktisk har rigtigt meget at byde på.

–Du skal kort sagt bringe din passion i spil, når du møder nye kolleger og dem, du ikke ser i dagligdagen. Lav fx et roadtrip til de andre arbejdspladser, og arranger et møde med ham den nye, der startede i sidste uge og tag så mod til dig og suppler den formelle præsentation om din tillidspost med informationer om dig selv. Hvem er du, hvad brænder du for, hvorfor har du i det hele taget valgt at blive tillidsrepræsentant, og hvordan skaber vi det bedste samarbejde?

–Passion bærer nemlig en stor del af netværksarbejdet, for hvis du brænder igennem som menneske, kan det da godt ske, at folk ikke kan huske dit fulde navn, men de kan uden tvivl huske den følelse, de havde, da du talte med dem! Og hvis du indtager sådan en plads i deres bevidsthed, er det også nemmere at række ud til medlemmerne og få dem på banen, så I sammen kan skabe den bedste arbejdsplads. 

5. Kortlæg dit netværk og find dine superkontakter
–Som TR kan du ikke netværke med alle, og dit netværk skal ikke nødvendigvis være kæmpestort for at være værdifuldt. Spørg dig selv hvilke relationer du bruger, når du arbejder og ikke mindst hvilke relationer, der er afgørende for, at du lykkes med dit arbejde. De sidstnævnte relationer er dine ’superkontakter’. Dem skal du værne om, og du kan typisk inddele dem i tre typer:

1)Kontakter med en faglig impact, der inspirerer dig fagligt til at tænke nyt eller tilfører dig ny viden.

2)Personlige løftestænger. Altså de kontakter, der inspirerer dig personligt. Det er fx mennesker, der giver dig konstruktiv og brugbar feedback eller som har en omgangsform, du beundrer.

3)Connectere. De kontakter, der selv har mange kontakter og som kan hjælpe dig ind i kredse, du ellers ikke ville få adgang til.

–Sæt navne på hvem der passer på de tre typer og tænk ikke kun på, hvad de kan tilbyde dig, men også hvad du kan tilbyde dem, så I får den bedst mulige relation.

6. Skru op for din nysgerrighed og bevar en kritisk indstilling
–Når du har kortlagt dit netværk og dine superkontakter, kan du spørge dig selv, om du har det netværk, du gerne vil have. Som TR er en af de største opgaver og gaver at finde ud af, hvad der rører sig hos medlemmerne. Hvad er der brug for nu og om to år? Men for at bevare udsynet og være på forkant er du nødt til løbende at være kritisk overfor dit netværk. Netværker du med de rigtige, opnår du det, du ønsker, og skaber du værdi den anden vej? Hvis ikke skal du måske tage netværket op til revision. Vi mennesker har en tendens til at operere i nogle fastlåste netværksmønstre, så hvis du ikke er tilfreds med det netværk, du har opbygget, kan det være nødvendigt at skrue ned for nogle relationer og opbygge nogle nye.

Susie Lynge

Har som direktør i Netværsakademiet trænet over 15.000 ledere og medarbejdere i strategisk networking og videndeling. Susie Lynge gæster TR-konferencen med et involverende foredrag om emnet den 10. september i Fredericia. Tilmed dig her!

Bliv medlem