Gå til indhold

TR-konference

3 TR’er: Sådan løser vi dagligdagens udfordringer

På TR-konferencen 2019 mødtes små 500 socialpædagogiske tillidsrepræsentanter for sammen at blive klogere på fremtidens tillidshverv. Tre af dem fortæller her om deres hverdag med udfordringer, visioner og erfaringer

12. september 2019

Artikel
TR-konference-3-1128x600.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

Foto: Michael Drost-Hansen

Karin Povlsen, TR på bosted for voksne borgere med multiple funktionsnedsættelser i Svendborg Kommune. Har været TR i mere end 25 år og repræsenterer ca. 25 medlemmer.

Hvad ser du som den vigtigste opgave for en TR i dag?

-Noget af det, jeg brænder mest for, er at sørge for, at mine kolleger har så høj indflydelse på vores fælles arbejde som muligt i hverdagen. For det giver en tilfredsstillelse, når man føler, at der bliver lyttet til ens ideer. Det forsøger jeg at støtte op om ved at få de relevante punkter fra MED-udvalgsmøderne rundt omkring vores klynger og teams, så de får mulighed for at gøre deres indflydelse gældende, før der træffes beslutninger.

Du har været tillidsvalgt i over 25 år. Har du oplevet, at TR-rollen har ændret sig gennem tiden?

-Ja, jeg har kunnet se, hvordan der er blevet lagt stadigt flere opgaver fra kredskontorene ud til de lokale tillidsrepræsentanter. Det har været en spændende udvikling, der har krævet mere viden, fordi man som TR skal man kunne mere i dag end tidligere.

Hvad er den største udfordring for dig som TR?

-Det er, når mine kolleger oplever, at travlheden øges på arbejdspladsen. Det er meget forskelligt, hvordan det kommer til udtryk. Nogle gange skaber en sygemelding pressede perioder, der gør folk trætte. Som TR rækker jeg ud til de mennesker, jeg kan se, er pressede. Samtidig skal jeg gøre mit for, at der ikke breder sig en kultur om, at vi for alt i verden kæmper for at nå det samme med færre hænder. For det slider folk ned. Vi bliver nødt til at få mindsket opgaverne og finde en plan b, når der er pres på. Det er ledelsen heldigvis indstillet på.

Waldemar Sawicki, har været TR i ca. fem år for skiftende personalegrupper. I dag TR for fem kolleger i Odder kommune indenfor forebyggelse og rusmiddel.

Hvad ser du som den vigtigste opgave for en TR i dag?

-Ofte er den vigtigste opgave at oversætte tingene - fx oversætte forståelsen mellem leder til medarbejder og fra medarbejder til leder. For som TR skal jeg arbejde for, at vi som medarbejdere vil det samme som lederen: Have en god arbejdsplads, hvor vi trives, hvor organiseringen er i orden - og overenskomsten bliver overholdt. Måske vigtigst af alt skal jeg arbejde for rammer, der sikrer, at borgeren kan mærke, at der faktisk er socialpædagoger ansat her. Og så for alt i verden aflive det gamle billede om, at socialpædagoger bare er sådan nogen, der drikker kaffe. Derfor skal en tillidsvalgt hjælpe med at tale fagligheden op.

Du repræsenterer ikke mere end fem kolleger. Hvordan er det at være TR for så lille en medlemsskare?

-På min tidligere arbejdsplads var jeg tillidsvalgt for over 50 medlemmer, så da jeg tiltrådte på den nye arbejdsplads efter en virksomhedsoverdragelse, tænkte jeg, at det ville være en loppetjans. Det var det ikke. Jeg kom til at kende mine kolleger meget mere intenst, men det er ikke ensbetydende med, at man kommer til at kende deres arbejdsopgaver bedre. Så det har været svært at kende deres opgaver til bunds, for vi har så vidt forskellige opgaver og kompetencer. Derfor skal jeg løbende holde mig opdateret på, hvordan deres hverdag ser ud. Samtidig skal jeg være skarp på, hvornår jeg træder ind og ud af TR-rollen, når vi er så lille en gruppe.

Hvilke udfordringer skal du ruste dig på i fremtiden?

-Jeg er enormt optaget af rammerne for samarbejde og vidensdeling på arbejdspladsen. I en tid med besparelser alle vegne er der så noget, der kan gøre os i stand til at skabe de bedste tilbud for borgerne med de samme eller færre penge? De overvejelser er jeg som TR nødt til at være en del af. Som medarbejdere og kolleger skal vi kigge fremad og se på, om der er noget, vi kan gøre bedre. Hvordan kan vi selv være med til at effektivere uden at give køb på fagligheden?

Ditte Antonsen, TR på Samstyrken Østervang - et tilbud til udviklingshæmmede med multiple funktionsnedsættelser under Varde Kommune. Har været TR i top år og repræsenterer ca. 15 medlemmer:

Hvad er den vigtigste opgave for en TR i dag?

-Det er helt oplagt at være bindeled mellem medlemmerne og kredsen – og på min arbejdsplads har jeg meget fokus på, om arbejdstidsreglerne bliver overholdt, og at folk får de tillæg, de skal have. Derudover fokuserer jeg meget på arbejdsmiljøet – og glæden ved at være den lyttende part, når folk har brug for at tale.

Du er relativt ny i tillidshvervet. Hvordan har det været at indtage rollen som den lyttende part?

-Jeg har skullet lære mig selv at kende i den rolle og erkende, at det er en balancegang– fx ved at sige til min kollega ’Nu har du fortalt om dine problemer, men hvad tænker du så, vi skal gøre ved det?’. Det gør jeg for at gøre det klart for dem, at de også selv skal handle, når de har udfordringer, og at løsningen ikke kun ligger på mine skuldre. I begyndelsen tog jeg meget imod, men jeg kunne mærke, at jeg blev fyldt op af at blive læsset af på. Jeg er blevet bedre til selv at sætte grænser, samtidig med at vi faktisk arbejder for at få løst problemerne.

Hvordan kan man som TR bedst involvere sine kolleger i at tage ejerskab omkring at skabe positive forandringer på arbejdspladsen?

-Det er svært at svare kort på. Men jeg tror, det handler at stikke en finger i jorden og spotte, hvem der har lyst og overskud til at involvere sig, og hvem der ikke har. Overskud er heller ikke en konstant størrelse, men noget der kommer i perioder. Så måske man skal slå til og række hånden ud til dem, hvor man kan mærke, at der er en særlig lydhørhed. Det bedste, jeg kan gøre, er at forblive synlig og kommunikere bredt og tydeligt.

Bliv medlem