Gå til indhold

økonomi

Din løn stiger i oktober

Hvis du er offentligt ansat, kan du glæde dig til din næste lønseddel. Med oktoberlønnen stiger din løn som følge af de seneste overenskomstforhandlinger. Se, hvad det betyder for dig

1. oktober 2019

Artikel
pung.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Nu kan du igen se frem til lidt flere kroner i lønningsposen, hvis du er offentligt ansat. I oktober stiger lønnen som led i den overenskomstaftale, Socialpædagogerne indgik med arbejdsgiverne i foråret 2018. Lønstigningen vil fremgå af din lønseddel for oktober måned.

Kommunalt ansat
Hvis du er kommunalt ansat, vil du få en lønstigning på 1,01 pct. For en gennemsnitslønnet socialpædagog med en løn på fx 29.400 kr. svarer det til 294 kr. ekstra på lønsedlen fra oktober måned og frem. Er du ansat som medhjælper og fx tjener 24.350 kr. pr. måned, vil lønstigningen være 244 kr. pr. måned.

Regionalt ansat
For ansatte i regionerne er lønstigningen 0,79 pct. Det svarer for en gennemsnitslønnet socialpædagog med en løn på fx 29.300 kr. til 231 kr. Er du ansat som medhjælper og fx tjener 24.400 kr. pr. måned, vil lønstigningen svare til 192 kr. pr måned.

Forskel pga. reguleringsordning
Både på det regionale og kommunale område blev der ved forliget ved OK-18 aftalt en generel lønstigning på 1 pct.

Når der er forskel på lønstigningen for de kommunalt og regionalt ansatte, skyldes det den såkaldte reguleringsordning, som sikrer, at lønudviklingen i den offentlige sektor følges ad med lønudviklingen i den private sektor. Da de regionale lønninger tidligere er steget lidt mere i forhold til den private sektor end de kommunale er, bliver lønstigningen i denne periode en anelse mindre for de regionalt ansatte.

Se de aktuelle lønsatser på sl.dk

Bliv medlem