Gå til indhold

ok 2018

OK-forligene: Det betyder de for dig

Efter godt otte uger i ’Forligsen’ lykkedes det at lande en forhandlet aftale for socialpædagoger og alle andre offentligt ansatte i både stat, regioner og kommuner. Få et overblik over, hvad forligene helt konkret betyder for dig, her

3. maj 2018

Artikel
philipdavali_180331_0075_1404.jpg

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Philip Davali

Det var en glad og lettet forbundsformand, der lørdag aften den 28. april kunne konstatere, at vi nu står med en forhandlet løsning for alle offentligt ansatte frem for en lammende konflikt.

– Og så er det oven i købet et resultat, vi kan være stolte af, tilføjede Benny Andersen.

Her får du et grundigere overblik over, hvad forligene indeholder, og hvilken betydning de får for dig.

Fælles for alle

Selvom der er landet tre forskellige forlig, gælder mange af resultaterne, uanset om du er ansat på det kommunale, regionale eller statslige område. For alle socialpædagoger gælder det, at:

 • der er afsat en samlet økonomisk ramme på 8,1 pct. som dækker lønstigninger, organisationsforhandlinger og flere mindre puljer
 • der er afsat midler til principielt og historisk vigtige lavtløns- og ligelønspuljer, som skal sikre ligeløn for de traditionelle kvindefag. Puljerne kommer omsorgs- og pædagogmedhjælpere til gode.
 • privatlønsværnet er afskaffet. Det betyder, at der fremover vil være parallelitet mellem den private og den offentlige lønudvikling.
 • den gældende ret til betalt spisepause er sikret.
 • du er sikret en række forbedringer omkring fravær af familiemæssige årsager – bl.a. får begge forældre ret til op til 14 ugers betalt sorgorlov i tilfælde af, at barnet dør. Desuden får alle ansatte ret til frihed i forbindelse med undersøgelse eller behandling af barnløshed.
 • den nye ferielov bliver implementeret i 2019/2010. Det betyder, at du kan afholde ferie samtidig med, at du optjener den, i stedet for at man som nyansat i dag skal vente et år på at kunne holde betalt ferie.

De nye overenskomster træder formelt i kraft den 1. april i år, hvor de gamle overenskomster udløb.

Lønnen i 2018 stiger med lige over to pct. (halvdelen 1. april og halvdelen 1. oktober). Lønstigningerne bliver udbetalt med lønnen i slutningen af juni, når aftalerne er endeligt godkendt. Lønstigningerne for perioden fra 1. april bliver efterbetalt i juni.

Ansat på det regionale område

Som de første landede Socialpædagogerne og de øvrige LO-organisationer plus Dansk Socialrådgiverforening et forlig på det regionale område natten til onsdag den 25. april. Er du ansat på det regionale område, betyder overenskomstforliget, at:

 • din lønstigning vil ligge på ca. 6,8 pct. over tre år. Socialpædagoger vil i 2020 i gennemsnit tjene ca. 2.500 kr. mere om måneden inklusive pension. For en omsorgs- og pædagogmedhjælper vil lønstigningen være ca. 2.100 kr. inklusive pension over tre år.
 • at der – som en del af lønrammen på 8,1 pct. – er afsat 0,35 pct. til de organisationsforhandlinger, som har særlig betydning for de enkelte faggrupper, herunder Socialpædagogerne. Midlerne går bl.a. til at hæve dit grundlønstillæg og din pension. Læs mere her.
 • Socialpædagogernes andel i lavtløns- og ligelønspuljer udgør 4,4 mio. kr. på det regionale område.
 • arbejdsgivernes krav om at forringe rettighederne for seniorer er frafaldet. Kravet gik på, at de ældre ansatte skulle vente flere år på at få de ekstra fridage, som seniorordningerne giver.
 • familieplejere, der ved siden af plejeforholdet har arbejde i en region, får ret til omsorgsdage i forhold til plejebarnet
 • puljen ’ufaglært til faglært’ videreføres. Medlemmer af Socialpædagogerne kan søge om at få del i puljen til at tage en meritpædagoguddannelse.
 • der er nedsat et arbejdsmiljøforum, hvor viden og læring om arbejdsmiljø skal omsættes til regionale indsatser.
 • der er afsat penge til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i regionerne. På vores område er der afsat 2,3 mio. kr., der vil komme socialpædagoger til gode

Ansat på det kommunale område

Tidligt fredag morgen, den 27. april, indgik parterne på det kommunale område et forlig. Er du ansat på det kommunale område, betyder overenskomstforliget, at:

 • din lønstigning vil ligge på ca. 6,8 pct. over tre år. En socialpædagog vil i 2020 i gennemsnit tjene ca. 2.500 kr. mere om måneden inklusive pension. For en omsorgs- og pædagogmedhjælper vil lønstigningen være ca. 2.100 kr. inklusive pension over tre år.
 • at der – som en del af lønrammen på 8,1 pct. – er afsat 0,35 pct. til de organisationsforhandlinger, som har særlig betydning for de enkelte faggrupper. Midlerne går bl.a. til at hæve dit grundlønstillæg og din pension. Læs mere her. 
 • Socialpædagogernes andel i lavtløns- og ligelønspuljer udgør knap 7 mio. kr. på det kommunale område.
 • arbejdsgivernes krav om at forringe rettighederne for seniorer er frafaldet. Kravet gik på, at de ældre ansatte skulle vente flere år på at få de ekstra fridage, som seniorordningerne giver.
 • familieplejere, der ved siden af plejeforholdet har arbejde i en kommune, får ret til omsorgsdage i forhold til plejebarnet
 • puljen ’ufaglært til faglært’ videreføres. Medlemmer af Socialpædagoger kan søge om at få del i puljen til at tage en meritpædagoguddannelse.
 • andelen af fuldtidsansatte skal op og deltidsproblematikken ned. Derfor er der afsat 2 mio. kr. til et projekt, som Socialpædagogerne vil forsøge at få størst mulig indflydelse på, der går ud på at få fornyet og øget fokus på en stærkere fuldtidskultur
 • Tryghedspuljen, som skal hjælpe medarbejdere, der er afskediget på grund af kommunale besparelser, videreføres. Hidtil har man kunnet søge om at få 10.000 kr. til kompetencegivende uddannelse. Nu hæves beløbet til 20.000 kr.

Ansatte på det statslige område

Normalt lander der først og fremmest et forlig på det statslige område, som danner afsæt for overenskomstforlig på de andre to områder. Men denne gang forlod forhandlerne på det statslige område Forligsinstitutionen som de allersidste lørdag aften den 28. april. Er du ansat inden for det statslige område gælder det, at:

 • din lønstigning vil ligge på ca. 6,07 pct. over tre år. 
 • Som statsansat socialpædagog med en nettoløn på 29.000 kr. pr. måned, vil din månedsløn i 2020 være steget med 2.024 kr. pr. måned inklusive pension. Pensionen udgør 264 kr. 
 • som en del af lønrammen på 8,1 pct. er der afsat en sum til de organisationsforhandlinger, som har særlig betydning for de enkelte faggrupper. Læs, hvad midlerne går til på det statslige område. 

Derudover får statsansatte de overenskomstforbedringer, der gælder for de offentligt ansatte i både kommuner, regioner og stat. Se dem under afsnittet ’fælles for alle’.

Bliv medlem