Gå til indhold

ok 2018

OK-status: Hvad sker der nu?

Forliget på det regionale område skal til afstemning blandt medlemmerne, men kan også bruges som løftestang på andre områder. På det kommunale og statslige område fortsætter forhandlingerne i dag, men en storkonflikt lurer stadig

25. april 2018

Artikel
OK-puslespil_1128x600.jpg

Forfattere: Lea Holtze og Kit Lindhardt

Hvad betyder forliget på det regionale område for konflikten på de andre offentlige områder? Skal jeg så ikke strejke alligevel? Og hvornår skal jeg stemme?

Nattens forlig på det regionale område mellem LO-organisationer og Dansk Socialrådgiverforening på den ene side og Danske Regioner på den anden afføder naturligt en række spørgsmål. Vi forsøger at svare på nogle af dem her.

Forlig til afstemning

Det første, der sker, når man indgår et forlig, er, at hovedbestyrelsen i de involverede forbund skal godkende resultatet af forhandlingerne.

Resultatet af forhandlingerne kommer derefter til urafstemning blandt Socialpædagogernes medlemmer på det regionale område og medlemmerne af de øvrige LO-organisationer og Dansk Socialrådgiverforening.

Tidspunktet for urafstemning fastsættes af forligskvinden. Vi informerer, så snart vi kender tidspunktet og formen for urafstemningen, ligesom vi vil informere om det detaljerede indhold i resultatet, så snart det må offentliggøres.

Er konflikten afblæst?
Med forliget er konfliktsvarslet udskudt. Det betyder, at medlemmer på det regionale område ikke skal i konflikt, men skal møde på arbejde, kan holde ferie osv. som normalt. Dog skal forliget til afstemning, og hvis det bliver stemt ned kan der opstå konflikt, men det vil i så fald tidligst være juli måned.

På det kommunale og statslige område er der endnu ikke landet et forlig, og dermed lurer konflikten stadig på de områder. Fristen for at lande et forlig er den 1. maj. Er du omfattet af konflikten, kan du ikke afholde din planlagte ferie, hvis den ligger inden for konfliktperioden. Ligger din første feriedag inden den første dag i konflikten, må du afholde ferien som planlagt.

Forhandlinger fortsætter

I dag, onsdag, fortsætter forhandlingerne på det kommunale område. Og håbet er, at forliget på det regionale område kan blive en løftestang på både det kommunale og statslige område.

Men finder man ikke frem til et forlig, kan en storkonflikt fortsat bryde ud på det kommunale og statslige område. Da vil kommunalt og statsansatte socialpædagoger stadig skulle i konflikt, selvom vi har indgået forlig på det regionale område.

Hvornår kan konflikten bryde ud?

Onsdag den 18. april udsatte forligskvinden for anden og sidste gang konflikten i op til to uger. Hvis alle 14 dage tages i brug, betyder det, at strejke kan begynde fra 6. maj 2018 og lockout fra 12. maj.

Forligskvinden kan dog til hver en tid erklære forhandlingerne for definitivt afsluttede, og så vil både lockout og strejke iværksættes på femtedagen efter en sådan erklæring.

Find svar på spørgsmål omkring konfliktsituationen på: www.sl.dk/konflikt eller ring til Socialpædagogernes konflikt-hotline på 7248 6080.

Følg med i OK-situationen på www.sl.dk/ok2018 og på formand Benny Andersens facebookside

Bliv medlem